Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

Recovery dữ liệu sang phân vùng/thư mục mới với SET NEWNAME

Mục đích: 

Khi thực hiện recovery dữ liệu hoặc duplicate chúng ta cần chuyển sang thư mục khác, phân vùng khác so với DB nguồn ta dùng SET NEW NAME.

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2021

Các loại hint INDEX, PARALLEL, APPEND, FULL áp dụng cho SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trong Oracle Database

Index

SELECT

-- 1 hint

SELECT /*+index (a tab1_I1) */

FROM test_owner.tab1 a

WHERE id=100458

AND month=to_date('01/05/2011','dd/mm/yyyy')


-- 2 hint

SELECT  /*+ index(e tab1_UK) index(a tab2_PK) */  a.*, b.*

FROM tab1 a,tab2 b,

WHERE a.id = b.id

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

ORA-01665: control file is not a standby control file

Lỗi

Standy cảnh báo lỗi:

SQL> alter database mount standby database;
alter database mount standby database
*
ERROR at line 1:
ORA-01665: control file is not a standby control file

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2021

Tạo Local YUM Repository trên Oracle Linux 6/CentOS 6/CentOS 7/RedHat EL6,7 bằng ổ đĩa DVD

YUM là công cụ quản lý các gói phần mềm (package) của Hệ điều hành Oracle Linux 6/ CentOS 6 / Red Hat Enterprise Linux 6. Thông thường, sau khi cài OS, kho lưu trữ các package (repository) của HDH sẽ được lưu trữ trên máy chủ của CentOS/RHEL. Khi bạn chạy lệnh yum để cài đặt 1 package thì việc đầu tiên là nó sẽ download package đó từ repository về, sau đó chạy lệnh cài đặt package.

Thủ tục add datafile trong ASM Oracle Database

--Check dung lượng sử dụng tablespace: Hiển thị size, free, max free của tablespace

PRVG-1063 : configuration files for more than one time synchronization service were found on nodes of the cluster

LỖI: PRVG-1063 : configuration files for more than one time synchronization  service were found on nodes of the cluster

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2021

Cài đặt và sử dụng yum repositories trên Centos-6 vps

YUM repository là kho chứa phần mềm Linux (file RPM). File RPM cho phép cài đặt phần mềm nhanh chóng và dễ dàng trên Red Hat / CentOS Linux. YUM Repository (kho-lưu-trữ yum) chứa một số file RPM và cho phép download và cài đặt phần mềm mới trên VPS . YUM repository có thể giữ các file RPM local (trên đĩa local) hoặc từ xa (FTP, HTTP hoặc HTTPS). File cấu hình YUM chứa thông tin cần thiết để tìm và cài đặt phần mềm (file RPM) trên VPS .

Cách cài đặt máy chủ Apache trên Centos 8

Apache HTTP là máy chủ web được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ bao gồm các mô-đun, hỗ trợ phương tiện truyền thông mạnh mẽ và tích hợp rộng rãi với các phần mềm phổ biến khác. Trong hướng dẫn này, ta sẽ cài đặt máy chủ web Apache với CentOS 8 .

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master