Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2023

Hướng dẫn tối ưu hóa và chống phân mảnh MySQL Table

Tối ưu và chống phân mảnh MySQL Table là một công tác quan trọng cần thực hiện định kì.

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

17.Thiết lập cấu hình log trong Docker

Mỗi Docker daemon có một driver log, để thực hiện cơ chế ghi nhận log cho hoạt động của Docker daemon cũng như log của các container. Mặc định cấu hình log của container sử dụng giống của Docker daemon trừ trường hợp bạn cấu hình riêng cho từng container.

16.Sử dụng Xdebug để gỡ rối khi lập trình PHP

Hướng dẫn cài đặt Xdebug và sử dụng XDebug để gỡ rối PHP với IDE phổ biến như Visual Studio Code, PHPStorm

 • Xdebug là gì?
 • Cài đặt Xdebug
 • Sử dụng Xdebug
 • Sử dụng Xdebug trong PHP container

15.Tạo ổ đĩa mạng SMB với Samba sử dụng trên Swarm

 • Ổ đĩa mạng Files Server SMB bằng Samba
 • Tạo docker volume sử dụng SMB
 • Sử dụng SMB Volume trên Swarm

14.Tìm hiểu về Docker swarm khởi tạo và sử dụng

 • Docker Swarm là gì?
 • Tạo Docker Swarm
 • Chạy các dịch vụ trên swarm
 • Docker stack
 • Mạng Overlay trong Swarm
 • Ổ đĩa (volume) trên swarm
 • Swarm có nhiều node Manager

13.Tạo kho chứa Registry riêng để chứa các Image Docker

chay
 • Tạo một Registry riêng
 • Push / Pull từ Registry riêng

12.Tạo và quản lý các máy Docker Machine

Trong phần này hướng dẫn tạo và quản lý các máy ảo chạy Docker với lệnh docker-machine

 • Tạo Docker Machine
 • Các lệnh làm việc với Docker Machine

11.Chạy ứng dụng có GUI trong Container Docker bằng VNC

10.Cài đặt ownCloud tạo dịch vụ lưu trữ đám mây riêng với Docker

9.Sử dụng HAproxy làm để cân bằng tải và server trung gian với Docker

8.Cài đặt MS SQL Server Linux với Docker

 • MS SQL Server
 • Chạy MS SQL Server Docker
 • Kết nối làm việc với SQL Server Docker
 • docker-compose.yml tạo container MSSQL

7.Lệnh docker-compose tạo và chạy các dịch vụ Docker

6.Sử dụng Dockerfile để tự động tạo các image trong Docker

Ở các phần trước ta đã sử dụng các lệnh Docker tương tác trực tiếp hết lệnh này đến lệnh khác để lấy image về, tạo container, chạy và cài đặt các thành phần vào container ... Rất nhiều thao tác trong quá trình này bạn có thể lưu vào một file gọi là Dockerfile, và ra lệnh cho Docker đọc file đó, chạy từng lệnh theo chỉ thị trong file đó để cuối cùng có được image theo nhu cầu.

5.Tra cứu thông tin image và giám sát các container trong Docker

4.Mạng network bridge trong Docker kết nối các container với nhau

3.Chia sẻ dữ liệu giữa Docker Host và Container

2.Cập nhật Image lưu Image ra file và nạp Image từ file trong Docker

 • Lưu container thành image
 • Lưu image ra file

1.Giới thiệu về Docker làm quen với Docker tạo container

 • Docker ?
 • Cài đặt Docker
 • Làm quen với lệnh của Docker
 • Tạo và chạy container

Docker vs. Kubernetes: Không thể lựa chọn

Tranh luận về Docker và Kubernetes thường bị gắn với câu hỏi "or-either". Chúng ta nên sử dụng Docker hay Kubernetes? Nhưng ta cần trả lời câu hỏi "and-both" trước để hiểu sự khác biệt giữa chúng. Thực chất, chúng ta không cần phải chọn. Chúng là những công nghệ hoàn toàn khác nhau nhưng có thể kết hợp với nhau hoàn hảo.

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2023

Giới thiệu và hướng dẫn về FirewallD trên CentOS 7

Mục lục nội dung

1. Giới thiệu về FirewallD

1.1. Zone

1.2. Quy tắc Runtime/Permanent

2. Cài đặt FirewallD

3. Cấu hình FirewallD

3.1. Thiết lập các Zone

3.2. Các lệnh liệt kê

3.3 Thiết lập cho Service

3.4 Thiết lập cho Port

Cài đặt PostgreSQL server sử dụng Docker

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt PostgreSQL server sử dụng Docker các bạn nhé!

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

Để xóa docker container ta dùng lệnh docker rm với cú pháp sau:

Cài đặt Nginx sử dụng Docker

Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Nginx trên CentOS. Nếu sử dụng Docker thì việc cài đặt Nginx sẽ như thế nào? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé!

Deploy ứng dụng load balancer sử dụng Nginx với Docker

Mục lục nội dung

 1. Ứng dụng ví dụ
  1. Nginx


Khi chạy ứng dụng, chúng ta sẽ take a look vào Console của Docker Compose để biết là request đang được forward tới container nào.

20 trường hợp sử dụng lệnh Docker cho developer

Công nghệ sẽ phát huy một cách tốt nhất nếu bạn biết cách tận dụng nó, và điều này cũng tương tự với Docker.

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2023

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master