ADMIN - QUẢN LÝ HIỆU NĂNG (PERFORMANCE)

GIÁM SÁT

[VIP5] Bí quyết Giám sát hiệu năng mọi cơ sở dữ liệu Oracle Database

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 3.Hướng dẫn kiểm tra lỗi lock bảng và tồn session

Tìm các câu lệnh SQL chạy lâu, chiếm IO, chiếm physical read trong Oracle Database

Các câu lệnh hỗ trợ giám sát cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

TOP 15 câu lệnh để monitor Oracle Database

Giám sát tải ACTIVE SESION, LOCK trong Oracle Database

Bí quyết kiểm tra cấu hình, hiệu năng Oracle Database 1 cách nhanh chóng

[VIP] Checklist kiểm tra đảm bảo Oracle Database RAC hoạt động bình thường

Hé lộ bí mật giám sát cơ sở dữ liệu chủ động

Ứng dụng tự nhiên chạy chậm check như thế nào?

Kiểm tra các thành phần bộ nhớ của SGA trong Oracle

Kill -9 tiến trình gây cao tải cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

Sử dụng lệnh Linux Top cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux Free cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux iostat cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux SAR cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux mpstat cho Oracle DBA


CÁC THAO TÁC GÂY CAO TẢI, TREO DB

[VIP] Bí quyết Giám sát mọi cơ sở dữ liệu Oracle Database

[VIP] Tìm và kill các session tác động vào 1 bảng Core, nhiều truy cập trong Oracle Database

[VIP] Bí quyết cập nhật các table, package core của Database Core_Kill all

[VIP] Bí quyết cập nhật table, package core của DB lớn_Kill ít nhất

[VIP5] Các câu lệnh thường dùng để cập nhật source ứng dụng của Database Core

[VIP] Cấp cứu (SOS) Oracle Database khi chuẩn bị treo

Thủ tục cập nhật các package, table Core trong Oracle Database

SMON Transaction Recovery làm treo Oracle database?

Đổi tên bảng core gặp lỗi " ORA-04020: deadlock detected while trying to lock object"

Tìm ra session chạy trước đó trong Oracle Database 

Các loại lock dữ liệu trong Oracle Database

Hiểu rõ về tham số DDL_LOCK_TIMEOUT

Kill -9 tiến trình gây cao tải cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

Gather bảng core gây library cache lock

Bí kíp xóa dữ liệu lớn hiệu quả từ bảng trong Oracle Database

Move dữ liệu của bảng Core theo phương pháp cuốn chiếu

Tạo index bảng core, bảng CỰC LỚN (2-15 tỷ row)

Gather tự động cho các partition của 1 bảng lớn

Tạo lại index bảng Core không may drop nhầm

[VIP] Tạo index bảng core, huge table (>  1 tỷ row) trong Oracle Database

TỐI ƯU

Xem tại đây 

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master