System - CÁC BÀI VIẾT VỀ AIX

TỔNG QUAN

Tài liệu quản trị hệ điều hành IBM AIX

Các lệnh LINUX, SOLARIS, AIX dành cho các DBA

21 câu lệnh Linux/AIX phải nhớ  

Thủ tục kiểm tra định kỳ hàng ngày/bất thường OS Solaris, AIX, Linux, EXADATA, OVM

THỦ TỤC BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG (PHẦN CỨNG, OS, CLUSTER, TAPE, STORAGE)

Sự khác nhau về câu lệnh của Linux, Solaris, AIX, HP-UX

Tổng hợp danh sách lệnh Linux, Unix

Các câu lệnh hay sử dụng giám sát, quản trị hệ điều hành IBM AIX


BẬT, TẮT

CÔNG CỤ GIÁM SÁT, QUẢN TRỊ

Hướng dẫn Download và cài đặt SecureCRT

Cài đặt Xshell 4/5 để kết nối với máy chủ Linux, Unix

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng MobaXterm, phần mềm giúp quản lý server/VPS qua SSH tốt hơn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm putty trên Windows

Hướng Dẫn Sử Dụng WinSCP Upload/Download Lên Server/Hosting

7 Phần mềm & Công cụ Giám sát Máy chủ Server Tốt nhất trên Linux

Zabbix là gì? Các bước cài đặt Zabbix trên Linux

Công cụ giám sát hệ thống IT với Prometheus và Grafana, cài đặt bằng docker

Cách cài đặt Prometheus và Grafana trên Ubuntu chi tiết A-Z

Nagios là gì? Hướng dẫn cài đặt Nagios trên máy chủ Linux

Cài đặt

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành IBM AIX 6.1 


QUẢN LÝ PHẦN CỨNG/DEVICE

Quản lý phần cứng, device trong AIX

QUẢN LÝ STORAGE

Quản lý storage trong hệ điều hành IBM AIX


QUẢN LÝ DỊCH VỤ

Quản lý dịch vụ (service) trong hệ điều hành IBM AIX

Quản lý dịch vụ SSH trên Unix, Linux


QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH

Quản lý tiến trình (Process) trong hệ điều hành IBM AIX

Tìm tiến trình chiếm nhiều CPU nhất trong Linux, AIX


QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

Quản lý tiến trình (Process) trong hệ điều hành IBM AIX

Quản lý tài nguyên trong hệ điều hành IBM AIX

Tìm tiến trình chiếm nhiều CPU nhất trong Linux, AIX

UNIX / Linux: 2 cách để thêm dung lượng Swap sử dụng dd, mkswap và swapon


QUẢN LÝ USER/GROUP

Quản lý user, group

Add a user - Tạo một user mới

Tạo user ftp trên Solaris, AIX, Linux

Xác định ai đang login vào OS?

QUẢN LÝ FILE/THƯ MỤC

Quản lý file, folder

Ý nghĩa của dấu > < trong Unix, Linux

Grep command trong linux, Unix

Cách sử dụng trình soạn thảo VI trong Unix/Linux như thế nào cho hiệu quả nhất?

QUẢN LÝ MẠNG

Cấu hình mạng trong AIX Cấu hình mạng trong AIX

BẢO MẬT

Cấu hình chặn IP với TCP_WRAPPER

Disable Telnet trong AIX

Backup/Restore Command Examples in AIX

Xác định ai đang login vào OS?


BACKUP/RECOVERY

Backup/Restore Command Examples in AIX


KHẮC PHỤC SỰ CỐ


Hạ tầng (Infrastructure)

Tạo user ftp trên Solaris, AIX, Linux

Cài đặt VNC trên Solaris, AIX, Linux

NTP Config - Cấu hình đồng bộ thời gian (network time protocol)

THỦ TỤC CẬP NHẬT ĐỒNG BỘ NTP CÁC HỆ THỐNG CNTT CỦA DOANH NGHÊỊP LỚN

Quản lý dịch vụ SSH trên Unix, Linux

TỰ ĐỘNG HOÁ (AUTOMATION)

Job tự động xóa log file trong Oracle Database

Hướng dẫn sử dụng Crontab Linux/Unix

Hướng dẫn sử dụng crontab - Công cụ lập lịch giúp tự động hóa trên OS Linux, Solaris, AIX

Monitor port để theo dõi dịch vụ phát hiện kịp thời dịch vụ chết trong Linux, Solaris, AIX

KHÁC

Cấu hình VNC để bật giao diện GUI trong AIX

Cấu hình đồng bộ thời gian với NTP trên IBM AIX

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master