System - HẠ TẦNG

MÁY CHỦ VẬT LÝ

Các câu lệnh hay dùng quản trị ILOM máy chủ Sun, Oracle

Các câu lệnh hay dùng trên cổng LOM máy chủ Sun, Oracle

Các câu lệnh với cổng quản trị RSC máy chủ Sun, Oracle

Các câu lệnh với cổng quản trị XSCF máy chủ Sun, Oracle

Các loại cổng quản trị (LOM, ILOM, XSCF,RSC) của máy chủ Sun, Oracle

Kiểm tra trạng thái phần cứng các máy chủ bằng giao diện Web máy chủ Sun, Oracle

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng iDRAC server Dell

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng iLO server HP

Hướng dẫn cấu hình IRMC trên máy chủ Fujitsu để quản lý, điều khiển từ xa

Các câu lệnh hay sử dụng với IBM HMC (Hardware Management Console)

THỦ TỤC BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG (PHẦN CỨNG, OS, CLUSTER, TAPE, STORAGE)

Hướng dẫn cài Raid 5 trên máy chủ Dell

PRIVATE CLOUD/VM

CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ HẠ TẦNG MẠNG, SERVER, DESKTOP, PHẦN MỀM VÀ LƯU TRỮ

GIẢI PHÁP ẢO HÓA MÁY CHỦ

Các mô hình triển khai điện toán đám mây phổ biến 

Công nghệ ảo hóa - Các kiểu ảo hóa cơ bản

Tìm hiểu về công nghệ ảo hóa và ảo hóa VMWare

VMware vSphere là gì? Các lớp thành phần của VMware vSphere

Tổng hợp các bài viết triển khai VMWARE vSphere

VMware vSphere | Cách Cài Đặt vSphere ESXi 6.7

Cài đặt VMware vSphere ESXi 5

Cài đặt và cấu hình VMware ESXi 5.5

[Lab 1.1] Hướng dẫn cài đặt và cấu hình VMware ESXi 5.5

[Lab 1.2] Hướng dẫn gắn thêm ổ cứng vào VMware ESXi 5.5

[Lab 2.1] Sử dụng máy ảo trên ESXi cài đặt VMware vCenter 5.5

[Lab 2.2] Cài đặt VMware vCenter 5.5 trên Windows server 2008

[Lab 2.3] Cài đặt VMware vCenter 5.5 trên Windows Server 2012

Thủ tục kiểm tra định kỳ hàng ngày/bất thường OS Solaris, AIX, Linux, EXADATA, OVM

PUBLIC CLOUD

Các mô hình triển khai điện toán đám mây phổ biến

Điểm danh 6 các dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu hiện nay

Cloud Server Uptime cao bao nhiêu phần trăm là phù hợp, cách tính Uptime?

OpenStack là gì? Thành phần, cách hoạt động của OpenStack

Openstack là gì?

Openstack là gì? Những lợi ích tuyệt vời khi sử dụng Openstack


SAN/BACKUP

Kiểm tra log SAN

RAID 1 và RAID 5: Lựa chọn giải pháp nào?

Công nghệ RAID raid 0, raid 1, raid 5, raid 6, raid 10

Raid 5, Raid 10 Công Nghệ Của Sự Lỗi Thời?

THỦ TỤC BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG (PHẦN CỨNG, OS, CLUSTER, TAPE, STORAGE)

3 cách sao lưu dữ liệu cơ bản bạn cần biết

CÂN BẰNG TẢI

TỔNG QUAN

Định nghĩa về Load Balancing

Load Balancing là gì? Các loại Load Balancer và lợi ích của Load Balancer

Load Balancing là gì? Ứng dụng của Load Balancing

Load Balancing Là Gì? Hướng Dẫn Tối Ưu Năng Suất Hoạt Động Server

CÂN BẰNG TẢI CỨNG

Kiểm tra log Loadbalancing Citrix

A10 NETWORKS - GIẢI PHÁP CÂN BẰNG TẢI ỨNG DỤNG ADC LOAD BALANCER

CÂN BẰNG TẢI MỀM

CÂN BẰNG TẢI MỀM (LOAD BALANCING) - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO NHỮNG HỆ THỐNG LỚN

Tổng quan và các khái niệm quan trọng về cân bằng tải trong HAProxy

HAProxy Là Gì? Các thuật ngũ Và ứng dụng cân bằng tải của HAProxy

Hướng Dẫn Cấu Hình HAProxy Làm Load Balancing Trên Centos 7

Hướng dẫn triển khai Haproxy Keepalive cho Apache trên CentOS 7

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH HAPROXY CLUSTER BẰNG PACEMAKER + COROSYNC

Hướng dẫn triển khai mô hình HAproxy, Pacemaker cho MariaDB Galera

Các thông số trong trang HAproxy Stats

HAProxy vs Nginx: Lựa chọn Load Balancer cho Production

3 bước thực hiện cài đặt, cấu hình Apache Webserver trên Linux:

High Availability - Phần 1: Tổng quan về Cluster

High Availability - Phần 2: Tổng quan về Pacemaker Corosync

High Availability - Phần 3: Tổng quan về Quorum, STONITH/Fencing

High Availability - Phần 4: Tổng quan về Resource trong Pacemaker

High Availability - Phần 5: Hướng dẫn triển khai Haproxy Pacemaker cho Cluster Galera 3 node trên CentOS 7

High Availability - Hướng dẫn triển khai Rabbit Cluster trên CentOS 7

Cấu hình Apache, Nginx và HAProxy chạy trên cùng Server (Debian, Ubuntu, CentOS)

Cấu hình log cho Haproxy

Cách cài đặt và sử dụng Nginx trên CentOS 7 / RHEL 7

Giúp website của bạn nhanh lên gấp N lần với Nginx

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH “REVERSE PROXY” CHO NGINX

So sánh Nginx và Apache - Lựa chọn máy chủ Web Server phù hợp cho trang web của bạn.

CÀI ĐẶT APACHE KAFKA TRÊN CENTOS 7

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master