Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

[VIP5] Hướng dẫn đảm bảo An toàn thông tin tại các Doanh nghiệp

Đối với các hệ thống được giao, đặc biệt ưu tiên các hệ thống TRỌNG YẾU, các hệ thống có NGUY CƠ cao các đơn vị cần thực hiện cho từng hệ thống cụ thể:

[VIP5] Tăng cường công tác đảm bảo An toàn thông tin cho máy trạm tại các Doanh nghiệp

Trước tình hình An toàn thông tin trên thế giới và tại Việt nam ngay từ đầu năm 2024 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, có nhiều nhóm tấn công có chủ đích (APT) tập trung vào các doanh nghiệp, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu như tài chính ngân hàng, hạ tầng viễn thông. Đặc biệt cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua xuất hiện đợt tấn công mã độc mã hóa tống tiền vào hệ thống của các công ty như VNDIRECT, mạng di động MVNO Wintel, công ty PVOIL gây tê liệt hệ thống ảnh hưởng tới việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master