Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023

Hướng dẫn lập trình Oracle PL/SQL từ A-Z

 1. Giới thiệu
 2. Bắt đầu với PL/SQL cần những gì?
 3. Tổng quan về PL/SQL
 4. Các lệnh PL/SQL cơ bản
  1. Lệnh If-elsif-else
  2. Vòng lặp không định trước (LOOP)
  3. Vòng lặp có định trước (FOR LOOP)
  4. Vòng lặp while (WHILE)
 5. Bắt đầu với PL/SQL sử dụng PL/SQL Developer
 6. Các kiểu dữ liệu thông dụng và khai báo
  1. Kiểu dữ liệu số
  2. Kiểu text
  3. Kiểu Date/time
  4. Kiểu dữ liệu một cột (%type)
  5. Kiểu dữ liệu một dòng (%Rowtype)
  6. Kiểu dữ liệu Record
  7. Kiểu dữ liệu Table
  8. Kiểu dữ liệu mảng (Array)
 7. Con trỏ (Cursor)
  1. Con trỏ là gì?
  2. Con trỏ tường minh (Explicit Cursor)
  3. Con trỏ không tường minh (Implicit Cursor)
 8. Thủ tục (Procedure)
  1. Test thủ tục trên PL/SQL Developer
  2. Debug thủ tục trên PL/SQL Developer
 9. Hàm (Function)
 10. Package
  1. Tạo package trên PL/SQL Developer
  2. Test Package
 11. Oracle Application Express là gì?

High Availability là gì? Cách thức hoạt động của HA

 Nội dung bài viết
 • High Availability là gì?
 • High Availability hoạt động như thế nào?
 • Vì sao High Availability lại quan trọng?
 • High Availability được đo lường như thế nào?
 • Làm thế nào để đạt được High Availability?
 • Thực tiễn tốt nhất về High Availability
 • High Availability và Cloud
 • Tổng kết về High Availability

Cấu hình log cho Haproxy

MỤC LỤC


 • 1. Cài đặt và cấu hình rsyslog
 • 2. Cấu hình ghi log HAproxy
 • 3. HAproxy log format
 • 4. Proxy
 • 5. Timers
 • 6. Counters
 • 7. Bật cấu hình HAproxy

Các thông số trong trang HAproxy Stats

MỤC LỤC


  • Cấu hình trang HAproxy stats trong haproxy.cfg
  • Frontend Statistics
  • Backend Statistics

High Availability là gì? Cách thức hoạt động của HA

 Nội dung bài viết
 • High Availability là gì?
 • High Availability hoạt động như thế nào?
 • Vì sao High Availability lại quan trọng?
 • High Availability được đo lường như thế nào?
 • Làm thế nào để đạt được High Availability?
 • Thực tiễn tốt nhất về High Availability
 • High Availability và Cloud
 • Tổng kết về High Availability

Công nghệ Cluster và ứng dụng trong hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu (Database)

Như chúng ta đã biết, các máy chủ chính là cơ sở để mạng máy tính hoạt động ổn định. Nếu máy chủ xảy ra sự cố, hoạt động của hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu sẽ bị ngưng trệ. 

Tìm hiểu 5 giải pháp tốt nhất để duy trì High Availability cho hệ thống CNTT

Hiện tại, chúng ta có thể khả định rằng: công nghệ thông tin là một phần không thể thiếu giúp nâng cao năng lực đối đầu và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy, hệ thống vận hành của các doanh nghiệp đòi hỏi phải luôn trong tình trạng hoạt động và có tính High Availability. Nhưng làm thế nào để duy trì được tính High Availability là điều không phải người dùng nào cùng biết? Vậy thì hãy cùng Viettel IDC đi tìm hiểu ngay sau đây nhé.

High Availability là gì? Làm thế nào để duy trì được High Availability?

# Red Hat Enterprise Linux (RHEL) là gì? Cách thức hoạt động

 Nội dung bài viết
 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) là gì?
 • Ví dụ về các công cụ của RHEL
 • Lợi ích mà RHEL mang lại
 • Cách mà RHEL được quản lý và sử dụng
 • Red Hat Smart Management
 • RHEL Atomic Host
 • RHEL Workstation
 • RHEL Developer Suite
 • Tổng kết về Red Hat Enterprise Linux

Openstack là gì? Những lợi ích tuyệt vời khi sử dụng Openstack


Openstack là gì? Những lợi ích tuyệt vời khi sử dụng Openstack

Chắc hẳn bạn đã từng nghe điện toán đám mây hay "cloud computing" rồi phải không? Và cũng từng nghe qua OpenStack, nhưng OpenStack là gì? Nó sẽ mang lại tầm ảnh hưởng quan trọng như thế nào đối với việc vận hành một hệ điều hành ảo? Nguyên lý hoạt động của nó ra sao? 

Openstack là gì?

Openstack là gì? Hôm nay những vấn đề liên quan đến nền tảng này đều sẽ được Long Vân chia sẻ chi tiết đến bạn trong những thông tin sau đây, hãy cùng tham khảo qua nhé.

OpenStack là gì? Thành phần, cách hoạt động của OpenStack

 Nội dung bài viết
 • OpenStack là gì?
 • OpenStack dùng để làm gì?
 • OpenStack hoạt động như thế nào?
 • Các thành phần của OpenStack
 • Ưu nhược điểm của OpenStack
 • Ưu điểm
 • Nhược điểm
 • Khắc phục
 • OpenStack so với các nền tảng đám mây khác
 • Kubernetes (container)
 • Hybrid cloud stacks
 • VMware vCloud
 • Public clouds only
 • Cách bắt đầu với OpenStack
 • Thử nghiệm
 • Chuẩn bị
 • Triển khai
 • Mở rộng
 • Bản phát hành OpenStack
 • Các phiên bản OpenStack phát hành 2010-2019
 • Các phiên bản OpenStack phát hành 2020-2021
 • Các bản phát hành OpenStack trong tương lai
 • Quỹ OpenStack
 • Nhà cung cấp nền tảng OpenStack
 • Phân phối
 • Thiết bị
 • Quản lý private cloud
 • Private Cloud
 • Public Cloud
 • Tổng kết về OpenStack

Tạo và quản lý Oracle Wallet

 1. Giới thiệu
 2. Oracle Wallet là gì?
 3. Wallet trong Oracle 11g, 12c
  1. Tạo và quản lý Wallet (11g, 12c)
  2. Hiển thị thông tin Wallet (11g,12c)
  3. Thay đổi mật khẩu wallet (11g,12c)
 4. Wallet trong Oracle 10g
  1. Tạo và quản lý Wallet (10g)
 5. Thêm chứng chỉ (credentials) truy cập database vào Wallet (10g,11g,12c)

Kiểm soát bắt buộc và kiểm soát quản trị trong Oracle

 1. Giới thiệu
 2. Sử dụng kiểm toán bắt buộc
 3. Thiết lập việc kiểm soát quản trị

Kiểm soát chuẩn hệ thống database Oracle (Audit Standard)

 1. Giới thiệu về kiểm soát hệ thống Oracle
 2. Kích hoạt chế độ kiểm soát chuẩn
 3. Thiết lập Audit với tham số DB
 4. Thiết lập Audit với tham số DB,EXTENDED
 5. Thiết lập Audit với tham số XML
 6. Thiết lập Audit với tham số XML,EXTENDED
 7. Xem các tham số liên quan
 8. Sử dụng các điều kiện kiểm soát
 9. Tham số WHENEVER NOT SUCCESSFUL
 10. By Session và By Access
 11. Sử dụng lệnh Audit
 12. Audit Session
 13. AUDIT NOT EXIST
 14. Sử dụng Audit trên các đối tượng
 15. Kiếm soát trên các đối tượng chưa tạo ra
 16. Kiểm soát Views
 17. Sử dụng Audit trên đặc quyền
 18. Kiểm soát các lỗi không mong muốn trên lớp Network
 19. Đọc bản ghi kiểm soát
 20. Hiển thị những gì đang được kiểm soát
 21. Sử dụng NoAudit
 22. Thảo luận kiểm soát và hiệu suất
 23. Những quan điểm quan trọng cần nhớ

Tạo Oracle SCOTT Schema

 1. Oracle SCOTT Schema
 2. Tạo SCOTT schema

Cơ sở dữ liệu mẫu

 1. Giới thiệu
 2. MySQL - Creation Script
 3. SQL Server - Creation Script
 4. PostGres - Creation Script
 5. Oracle - Creation Script

Cài đặt PL/SQL Developer trên Windows

 1. Giới thiệu
 2. Một số công cụ trực quan làm việc với Oracle
  1. Oracle SQL Developer
  2. Toad
  3. PL/SQL Developer
 3. Mô hình kết nối của Oracle
 4. Có một rắc rối nhỏ với PL/SQL Developer
 5. Download PL/SQL Developer
 6. Cài đặt PL/SQL Developer
 7. Cấu hình PL/SQL Developer để kết nối vào Oracle Server
  1. Cấu hình PL/SQL Developer kết nối vào Oracle DB 32bit trên cùng một máy tính
  2. Cấu hình PL/SQL Developer kết nối vào Oracle DB 64bit trên cùng một máy tính
  3. Cấu hình PL/SQL Developer kết nối vào Oracle DB trên máy tính khác (Máy tính của bạn có cài Oracle)
  4. Cấu hình PL/SQL Developer kết nối vào Oracle DB trên máy tính khác (Máy tính của bạn không cài Oracle)
 8. Lập trình Oracle PL/SQL sử dụng PL/SQL Developer

Open Source là gì? Mã nguồn mở là gì?

Mục lục nội dung
#1. Open Source là gì?
#2. Ưu điểm của Open Source
#3. Nhược điểm của Open Source là gì?
#4. Open Source trong tương lai

Giới thiệu Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) – Hệ Quản Trị CSDL

Mục lục nội dung
 • CSDL là gì?
 • Hệ quản trị CSDL (Database Management System) là gì?

Kỹ thuật tối ưu truy vấn SQL

Mục lục nội dung

What is an index ?
Index data structure
Leaf Nodes
Index Traversal
Create Index for optimising query
Where Clause
query1
query2
query3
query4
query5
query6
Slow index
order by, group by
Join
Nested Loop Join
Nested Loop Join With ORM
Hash Join
Join Decomposition
IN
Chopping Up a Query
Partition
Type of column
Bulk insert/update
Insert
Update
Paging in SQL
Query – Strategery
Normal
Cursor
Stream
Tổng kết

Lộ trình học MySQL từ A đến Z

Mục lục nội dung
 • Các khái niệm hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Cài đặt, thiết lập môi trường và thao tác với Database
 • Kết nối MySQL 
 • MySQL cơ bản
 • MySQL nâng cao
 • Kết bài

Top 5 câu hỏi phỏng vấn MySQL hay gặp và câu trả lời

Mục lục nội dung
1. VARCHAR và CHAR khác nhau thế nào? Lúc nào thì sử dụng cái nào?
2. MySQL có bao nhiêu stored objects (đối tượng lưu trữ)?
3. Khác biệt giữa Heap Table và Temporary Table?
4. Sự khác biệt giữa MySQL và MongoDB
5. Kiểu timestamp và đôi điều đặc biệt trong MySQL
6. Tham khảo thêm về phỏng vấn MySQL

Database developer là gì? Kỹ năng cần có của Database Developers

Mục lục nội dung

1. Database Developer cụ thể là làm gì?
2. Vai trò, vị trí của DB Developers
3. Các kỹ năng cần có của Database Developers
3.1 Nice to have – có thêm càng tốt
4. Con đường cho Database Developers
5. Tham khảo

Câu hỏi phỏng vấn Database Developer/ Database Administrator thường gặp

Mục lục nội dung
 • Database là gì? Phân loại database
 • Phân biệt SQL và NoSQL
 • Mô tả quy trình ETL tải kho dữ liệu
 • Data Warehouse là gì? Các loại Data Warehouse
 • Làm thế nào để đảm bảo an toàn khi dịch chuyển dữ liệu
 • Các chứng chỉ Database Administrator phổ biến
 • Kết bài

Vì sao SQL tốt hơn NoSQL?

Mục lục nội dung
Part 1: A New Hope – Một hi vọng mới
Part 2: NoSQL Strikes Back – NoSQL tấn công
Part 3: Return of the SQL – Sự trở lại của SQL
Hãy dõi theo Google
Điều này có ý nghĩa gì cho tương lai?
Chúng tôi tin rằng SQL đã trở thành “eo hẹp” trong phân tích data
SQL đã quay trở lại

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2023

PL/SQL là gì? Hiểu sâu về PL/SQL

Mục lục nội dung
1. PL/SQL là gì?
2. Đôi điều lưu ý về PL/SQL
2.1 Embedded language – Ngôn ngữ nhúng
2.2 Hiệu suất cao
3. Kiến trúc PL/SQL
4. Ưu nhược điểm của PL/SQL
4.1 Ưu điểm
4.2 Nhược điểm
5. Ví dụ
6. Tham khảo

MySQL so găng MariaDB, điểm khác biệt chính, ưu và nhược điểm

1. Tổng quan về Relational Database (RDBMS)

2. MySQL là gì?

3. MariaDB là gì?

4. Sự khác biệt giữa MariaDB và MySQL

4.1 Miễn phí và trả phí

4.2 Chức năng

4.3 Đóng góp và tiếng nói

5. Màn so găng giữa MySQL và MariaDB

5.1 Hiệu năng và điểm benchmarks

5.2 Khả năng tương thích

6. Điểm mạnh và điểm yếu của MariaDB

6.1 Điểm mạnh

6.2 Điểm yếu

7. Điểm mạnh và điểm yếu của MySQL

7.1 Điểm mạnh

7.2 Điểm yếu

8. Tổng kết

9. Tham khảo

RTO và RPO là gì? Khái niệm cần biết khi muốn triển khai Backup

Bạn đang cần backup dữ liệu cho máy tính của mình? Vậy hãy xem ngay bài viết sau đây để hiểu thêm khái niệm RTO và RPO trước khi bắt tay vào công việc này nhé!

Tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 là gì? Uptime Tier là gì? So sánh giữa ANSI/TIA-942 và Uptime Tier

Trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, hầu hết mọi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức đều được thực thi dựa trên nền tảng của hệ thống CNTT. Điều này đồng nghĩa với việc sự cố thời gian chết xảy ra trong Trung tâm dữ liệu dù chỉ là 30 giây cũng sẽ gây ra tổn thất nặng nề cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy, tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 và Uptime Tier đã được hình thành để đánh giá Trung tâm dữ liệu.

Vì sao quản trị Database hiệu quả giúp doanh nghiệp thành công trong thời đại công nghệ 4.0?

Trong thời buổi công nghệ số hiện nay, nhiều quy trình, công đoạn hay các hệ thống quản trị đều được mã hóa và vận hành bởi các thiết bị, phần mềm nhằm giúp doanh nghiệp đạt được hiệu suất làm việc tốt nhất.

3 cách sao lưu dữ liệu cơ bản bạn cần biết

Tạo bản sao lưu các dữ liệu là một việc quan trọng. Nó làm giảm nguy cơ bạn đánh mất những bức ảnh kỷ niệm quý giá, những file tài liệu phục vụ công việc… trong trường hợp ổ cứng hỏng hóc, laptop bạn bị mất trộm…

Cloud Server Uptime cao bao nhiêu phần trăm là phù hợp, cách tính Uptime?

Khách hàng khi thuê Cloud Server bao giờ cũng cần hệ thống của mình luôn có thời gian hoạt động liên tục và không bị ngắt quãng, luôn đảm bảo lượng người truy cập xuyên suốt. Nhưng đôi khi, bạn lại ít quan tâm đến chỉ số Cloud Server Uptime cao bao nhiêu là phù hợp cho nhu cầu sử dụng của mình, có thể dẫn đến nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng khi khai thác hệ thống. Chúng ta hãy cùng nhau đi sâu hơn vào chỉ số Cloud Server Uptime cao để có thể hiểu và cho mình những lựa chọn phù hợp nhất nhé!

Điểm danh 6 các dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu hiện nay

Server là gì? Máy chủ là gì? Những điều cần biết về Server.

Server hay còn gọi là máy chủ là một hệ thống (phần mềm và phần cứng máy tính phù hợp) đáp ứng yêu cầu trên một mạng máy tính để cung cấp, hoặc hỗ trợ cung cấp một dịch vụ mạng. Các server có thể chạy trên một máy tính chuyên dụng, mà cũng thường được gọi là "máy chủ", hoặc nhiều máy tính nối mạng có khả năng máy chủ lưu trữ. Trong nhiều trường hợp, một máy tính có thể cung cấp nhiều dịch vụ và dịch vụ chạy đa dạng.

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master