Tunning - TỐI ƯU INSTANCE

Tổng hợp Các câu hỏi hay gặp về Tunning

CÔNG CỤ GIÁM SÁT HIỆU NĂNG, TỐI ƯU

[VVIP5] Bí quyết Giám sát mọi cơ sở dữ liệu Oracle Database

Cách lấy AWR Report trong Oracle Database

[VVIP5] Cách đọc, phân tích Báo cáo AWR để tối ưu hiệu năng Oracle Database

Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM) trong Oracle Database

Active Session History (ASH) trong Oracle Database

Sử dụng công cụ SQL Tunning Advisor để tối ưu câu lệnh SQL

TOAD - Công cụ cho Oracle DBA TỐT NHẤT

SQL*PLus - Một số câu lệnh hay sử dụng trong Oracle Database

Hướng dẫn sử dụng công cụ Oracle SQL Developer để làm việc với Oracle

Database

SQL Navigator - Công cụ cho dân Developer hiệu quả

OS Watcher (Đang cập nhật)

Sử dụng SQL Developer để tối ưu câu lệnh cao tải

Cấu hình, quản trị Enterprise Manager Database Express 12c trong Oracle Database 12c

Cấu hình, quản trị Enterprise Manager Database Express trong Oracle Database 19c

Hướng dẫn chạy DBMS_SQLTUNE với câu lệnh SQL xác định

Sử dụng Auto Optimize SQL trong TOAD để tối ưu câu lệnh SQL

Sự khác biệt giữa SQL Profile và SQL Plan Baselines là gì?

Sử dụng quản lý kế hoạch SQL (SQL Plan Management - SPM) để kiểm soát kế hoạch thực thi SQL trong Oracle Database

Cách lấy, đọc Execution Plan trong Oracle Database

PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ CẦN TỐI ƯU

SỬ DỤNG TOOLS, SCRIPT ĐỂ PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ DATABASE ĐANG GẶP PHẢI CẦN TỐI ƯU

[VVIP5] Cách đọc, phân tích Báo cáo AWR để tối ưu hiệu năng Oracle Database

[VIP5] Tìm câu lệnh chiếm tải cao kill, tải ngay lập tức giảm

[VIP5] Tìm và kill câu lệnh SQL chiếm COST cao, thời gian chạy lâu

[VIP] QUY TRÌNH (CHECKLIST) KIỂM TRA TRƯỚC KHI TIẾP NHẬN, THỰC HIỆN SAU KHI TIẾP NHẬN VÀ THIẾT LẬP LẠI CÁC THAM SỐ CHUẨN CỦA ORACLE DATABASE_Full

[VVIP5] THỦ TỤC BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ ORACLE DATABASE

Cách lấy AWR Report trong Oracle Database

Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM) trong Oracle Database

Active Session History (ASH) trong Oracle Database

Sử dụng SQL Developer để tối ưu câu lệnh cao tải

Tìm các câu lệnh SQL chạy lâu, chiếm IO, chiếm physical read trong Oracle Database lấy từ Snap_ID

Tìm các session/SQL chiếm nhiều CPU trong Oracle Database

Tìm các session chiếm nhiều temp trong Oracle Database

Các câu lệnh hỗ trợ giám sát cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

TOP 15 câu lệnh để monitor Oracle Database

[VIP5] Tìm câu lệnh SQL chiếm tải trong Oracle Database

GIÁM SÁT HIỆU NĂNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hướng dẫn sử dụng công cụ Oracle SQL Developer để làm việc với Oracle

Database

Cấu hình, quản trị Enterprise Manager Database Express 12c trong Oracle Database 12c

Cấu hình, quản trị Enterprise Manager Database Express trong Oracle Database 19c

TOAD - Công cụ cho Oracle DBA TỐT NHẤT

[VVIP] Bí quyết Giám sát hiệu năng mọi cơ sở dữ liệu Oracle Database

[VIP5] Tìm câu lệnh chiếm tải cao kill, tải ngay lập tức giảm

[VIP5] Tìm và kill câu lệnh SQL chiếm COST cao, thời gian chạy lâu

[VIP5] Tìm câu lệnh SQL chiếm tải trong Oracle Database

Sử dụng SQL Developer để tối ưu câu lệnh cao tải

Tổng hợp các câu lệnh check SQL chiếm tải, cần tối ưu trong Oracle Database

Tìm các câu lệnh SQL chạy lâu, chiếm IO, chiếm physical read trong Oracle Database lấy từ Snap_ID

Tìm các session/SQL chiếm nhiều CPU trong Oracle Database

Tìm các session chiếm nhiều temp trong Oracle Database

Các câu lệnh hỗ trợ giám sát cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

TOP 15 câu lệnh để monitor Oracle Database

Bí quyết kiểm tra cấu hình, hiệu năng Oracle Database 1 cách nhanh chóng

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 3.Hướng dẫn kiểm tra lỗi lock bảng và tồn session

Giám sát tải ACTIVE SESION, LOCK trong Oracle Database

Kiểm tra kích thước SGA và free trong Oracle Database

[VIP5] 1 câu lệnh kém chiếm 1.5TB (99%) temp nghẽn Database Core

[VIP] Checklist kiểm tra đảm bảo Oracle Database RAC hoạt động bình thường

Hé lộ bí mật giám sát cơ sở dữ liệu chủ động

Ứng dụng tự nhiên chạy chậm check như thế nào?

Kiểm tra các thành phần bộ nhớ của SGA trong Oracle

Kill -9 tiến trình gây cao tải cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

Sử dụng lệnh Linux Top cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux Free cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux iostat cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux SAR cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux mpstat cho Oracle DBA

Oracle TPS: Tính toán Transaction per Second

CÁC THAO TÁC GÂY CAO TẢI, TREO DB

[VIP] Bí quyết Giám sát mọi cơ sở dữ liệu Oracle Database

[VIP] Tìm và kill các session tác động vào 1 bảng Core, nhiều truy cập trong Oracle Database

[VIP] Bí quyết cập nhật các table, package core của Database Core_Kill all

[VIP] Bí quyết cập nhật table, package core của DB lớn_Kill ít nhất

[VIP5] Các câu lệnh thường dùng để cập nhật source ứng dụng của Database Core

[VIP] Cấp cứu (SOS) Oracle Database khi chuẩn bị treo

Thủ tục cập nhật các package, table Core trong Oracle Database

SMON Transaction Recovery làm treo Oracle database?

Đổi tên bảng core gặp lỗi " ORA-04020: deadlock detected while trying to lock object"

Tìm ra session chạy trước đó trong Oracle Database 

Các loại lock dữ liệu trong Oracle Database

Hiểu rõ về tham số DDL_LOCK_TIMEOUT

Kill -9 tiến trình gây cao tải cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

Gather bảng core gây library cache lock

Bí kíp xóa dữ liệu lớn hiệu quả từ bảng trong Oracle Database

Move dữ liệu của bảng Core theo phương pháp cuốn chiếu

Tạo index bảng core, bảng CỰC LỚN (2-15 tỷ row)

Gather tự động cho các partition của 1 bảng lớn

Tạo lại index bảng Core không may drop nhầm

[VIP] Tạo index bảng core, huge table (>  1 tỷ row) trong Oracle Database

TỐI ƯU INSTANCE 

THIẾT KẾ, TỐI ƯU THAM SỐ VÀ CÁC THÀNH PHẦN

[VIP] QUY TRÌNH (CHECKLIST) KIỂM TRA TRƯỚC KHI TIẾP NHẬN, THỰC HIỆN SAU KHI TIẾP NHẬN VÀ THIẾT LẬP LẠI CÁC THAM SỐ CHUẨN CỦA ORACLE DATABASE_Full

Bí quyết thiết lập tham số hugepages cho CSDL Oracle trên Linux từ A-Z

THIẾT LẬP THAM SỐ HUGEPAGE CHO ORACLE DATABASE TRÊN LINUX

Khuyến cáo thiết lập các tham số khi cài đặt Oracle Database

Cấu hình SGA, PGA theo khuyến cáo của Oracle

Hiểu về tham số cursor_sharing trong Oracle Database

Cache bảng trong Keep Cache Buffer Pool để truy cập nhanh hơn

[VIP5] XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN CÀI ĐẶT, THIẾT KẾ, VẬN HÀNH, KIỂM SOÁT TRUY CẬP AN TOÀN THÔNG TIN CHO DATABASE TỪ A-Z

Sizing memory trong Oracle database

Redo log cấu hình size như thế nào là tối ưu?

Undo cấu hình size như thế nào để tối ưu?

Sử dụng Undo Advisor trong Oracle Database

THIẾT KẾ, TỐI ƯU IO VỚI ASM

[VIP] QUY TRÌNH (CHECKLIST) KIỂM TRA TRƯỚC KHI TIẾP NHẬN, THỰC HIỆN SAU KHI TIẾP NHẬN VÀ THIẾT LẬP LẠI CÁC THAM SỐ CHUẨN CỦA ORACLE DATABASE_Full

Hướng dẫn quản trị ASM Diskgroup

Các lệnh Asmcmd hay sử dụng để quản lý ASM

Sử dụng lệnh SRVCTL A-Z để quản trị Oracle RAC

Thủ tục thêm đĩa mới vào ASM Diskgroup trong Oracle Database đơn/ Oracle Database RAC trên Linux (check kỹ)

Thủ tục thêm đĩa mới vào ASM diskgroup trong Oracle Database 11g/12c/19c trên Linux (không check)

Thủ tục thêm ổ đĩa mới vào diskgroup DATA trong Solaris của cơ sở dữ liệu Oracle

Thủ tục thêm đĩa mới vào diskgroup trong ASM trên hệ điều hành Solaris

Thủ tục thêm đĩa mới vào diskgroup RECO trong AIX

Thủ tục thêm đĩa mới vào diskgroup DATA trong AIX trong ASM

Chuyển dữ liệu từ phân vùng DATA sang RECO, BACKUP

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 7.Vận hành Oracle ASM

Chuyển OCR, Voting disk ASM trong Oracle Clusterware 11g

Đặt lại mật khẩu ASMSNMP trên ASM instance

Invalid password khi logging vào Oracle ASM instance 12c

THIẾT KẾ, TỐI ƯU DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

TRUNCATE TABLE không giải phóng không gian (space) khỏi tablespace

Cách lấy lại toàn bộ không gian của bảng cơ sở dữ liệu oracle với câu lệnh "Truncate Table"

Cách tìm phân mảnh (Fragmentation) trong Oracle Database

Cách để tìm và bỏ những phân mảnh trên bảng Oracle Database

Các giải pháp thu hồi dung lượng của bảng hay reset High Water Mark

Lệnh ALTER TABLE ... SHRINK SPACE : Online Segment Shrink cho Tables, LOBs và IOTs

Sử dụng Segment Advisor để tối ưu dung lượng lưu trữ của Tablespace, Table, Index

GIẢI PHÁP: NÉN DỮ LIỆU LÀM GIẢM DUNG LƯỢNG VÀ TĂNG TỐC ĐỘ TRUY XUẤT DỮ LIỆU trong Oracle Database

Sau khi delete cần Move partition để giảm dung lượng 

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master