Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022

Invalid password khi logging vào Oracle ASM instance 12c

Tình huống: Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp phải trường hợp là không thể log vào 12c ASM instance báo lỗi  invalid username/password, mặc dù username, passsword là đúng.

Cách xử lý:
$ . oraenv
ORACLE_SID = [+ASM] ? +ASM
The Oracle base remains unchanged with value /u01/app
$
$ sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Fri Oct 2 10:26:38 2015

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

SQL> connect sys as sysasm
Enter password:
ERROR:
ORA-01017: invalid username/password; logon denied

Thử login bằng cách xác thực OS để đặt lại mật khẩu:
SQL> conn / as sysasm
Connected.

SQL> alter user sys identified by abc123;
alter user sys identified by abc123
               *
ERROR at line 1:
ORA-01918: user 'INTERNAL' does not exist

SQL> select * from v$pwfile_users;

no rows selected

Kiểm tra password file bị mất:
$ ls -l $ORACLE_HOME/dbs
total 18
-rw-rw----  1 oragrid oracle   2180 Jul 24 13:32 ab_+ASM.dat
-rw-rw----  1 oragrid oracle   1544 Oct 2 10:28 hc_+ASM.dat
-rw-r--r--  1 oragrid oracle   2992 Feb 3 2012 init.ora

Password file bị mất. Chúng ta có thể lưu password file trong ASM diskgroup từ 12c, kiểm tra thông tin như sau:
$ srvctl config asm -a
ASM home: 
Password file:
ASM listener: LISTENER
Spfile: +DATA/ASM/ASMPARAMETERFILE/registry.253.885907629
ASM diskgroup discovery string:
ASM is enabled.
ASM is individually enabled on nodes:
ASM is individually disabled on nodes:
$

Mục 'Password file' trống, đó là điều chúng ta không mong muốn nếu password file không nằm trong thư mục $ORACLE_HOME/dbs. Kiểm tra password file trong ASM:
$ asmcmd
ASMCMD> ls -l
State  Type  Rebal Name
MOUNTED EXTERN N   DATA/
MOUNTED EXTERN N   FRA/
ASMCMD> cd DATA
ASMCMD> ls -l
Type   Redund Striped Time       Sys Name
                      Y  ASM/
                      Y  DB01/
PASSWORD UNPROT COARSE  JUL 14 09:00:00 N  orapwasm => +DATA/ASM/PASSWORD/pwdasm.256.885030391
ASMCMD> exit

Password file là 'orapwasm' nằm trong diskgroup 'DATA', hãy cập nhật trong Oracle Restart registry:
$ srvctl modify asm -pwfile +DATA/orapwasm
$ srvctl config asm -a
ASM home: 
Password file: +DATA/orapwasm
ASM listener: LISTENER
Spfile: +DATA/ASM/ASMPARAMETERFILE/registry.253.885907629
ASM diskgroup discovery string:
ASM is enabled.
ASM is individually enabled on nodes:
ASM is individually disabled on nodes:

Chúng ta thử login lại:
$ sqlplus sys as sysasm

SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Fri Oct 16 11:16:04 2015

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

Enter password:

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production
With the Automatic Storage Management option

SQL> select * from v$pwfile_users;

USERNAME            SYSDB SYSOP SYSAS SYSBA SYSDG SYSKM   CON_ID
------------------------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----------
SYS              TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE     0
ASMSNMP            TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE     0

=======
Một nguyên nhân khác nữa là do bị cấm truy cập trực tiếp vì sợ System Admin su từ root sang grid thao tác "bừa", 

Nguyên nhân:

sqlnet.ora xem có dòng này không

SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=none

Giải pháp:

Để có thể CRS sử dụng xác thực mức OS kết nối ASM instance. Bỏ tham số sau trong sqlnet.ora đi 

AUTHENTICATION_SERVICES 

Tham khảo note 1681849.1

Hy vọng hữu ích cho bạn.
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master