RAC - CÀI ĐẶT, PATCH

CÀI ĐẶT

Thủ tục cài đặt Oracle RAC 19c trên Oracle Linux

TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE DATABASE 12c

PATCHING

KIỂM TRA THÔNG TIN NGÀY, PATCH NUMBER ĐƯỢC CÀI ĐẶT TRONG ORACLE DATABASE

Sử dụng lệnh OPATCH để patch Oracle Database

Các lệnh OPATCH hay dùng trong Oracle Database

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master