Tunning - TỐI ƯU SQL

Oracle Database xử lý câu lệnh SQL như thế nào?

Các cơ chế thực thi lệnh join

Cách lấy, đọc Execution Plan trong Oracle Database

Kỹ thuật tối ưu truy vấn SQL

CÔNG CỤ GIÁM SÁT HIỆU NĂNG, TỐI ƯU

[VVIP5] Bí quyết Giám sát mọi cơ sở dữ liệu Oracle Database

Cách lấy AWR Report trong Oracle Database

[VVIP5] Cách đọc, phân tích Báo cáo AWR để tối ưu hiệu năng Oracle Database

Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM) trong Oracle Database

Active Session History (ASH) trong Oracle Database

Sử dụng công cụ SQL Tunning Advisor để tối ưu câu lệnh SQL

TOAD - Công cụ cho Oracle DBA TỐT NHẤT

SQL*PLus - Một số câu lệnh hay sử dụng trong Oracle Database

Hướng dẫn sử dụng công cụ Oracle SQL Developer để làm việc với Oracle

PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ CẦN TỐI ƯU

SỬ DỤNG TOOLS, SCRIPT ĐỂ PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ DATABASE ĐANG GẶP PHẢI CẦN TỐI ƯU

[VVIP5] Cách đọc, phân tích Báo cáo AWR để tối ưu hiệu năng Oracle Database

[VIP5] Tìm câu lệnh chiếm tải cao kill, tải ngay lập tức giảm

[VIP] QUY TRÌNH (CHECKLIST) KIỂM TRA TRƯỚC KHI TIẾP NHẬN, THỰC HIỆN SAU KHI TIẾP NHẬN VÀ THIẾT LẬP LẠI CÁC THAM SỐ CHUẨN CỦA ORACLE DATABASE_Full

[VVIP5] THỦ TỤC BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ ORACLE DATABASE

Cách lấy AWR Report trong Oracle Database

GIÁM SÁT HIỆU NĂNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tổng hợp các câu lệnh check SQL chiếm tải, cần tối ưu trong Oracle Database

Các câu lệnh hỗ trợ giám sát cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

TOP 15 câu lệnh để monitor Oracle Database

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 3.Hướng dẫn kiểm tra lỗi lock bảng và tồn session

Giám sát tải ACTIVE SESION, LOCK trong Oracle Database

[VIP] Checklist kiểm tra đảm bảo Oracle Database RAC hoạt động bình thường

Hé lộ bí mật giám sát cơ sở dữ liệu chủ động

Ứng dụng tự nhiên chạy chậm check như thế nào?

Kiểm tra các thành phần bộ nhớ của SGA trong Oracle

Kill -9 tiến trình gây cao tải cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

Sử dụng lệnh Linux Top cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux Free cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux iostat cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux SAR cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux mpstat cho Oracle DBA

Oracle TPS: Tính toán Transaction per Second

CÁC THAO TÁC GÂY CAO TẢI, TREO DB

[VIP] Bí quyết Giám sát mọi cơ sở dữ liệu Oracle Database

[VIP] Tìm và kill các session tác động vào 1 bảng Core, nhiều truy cập trong Oracle Database

[VIP] Bí quyết cập nhật các table, package core của Database Core_Kill all

[VIP] Bí quyết cập nhật table, package core của DB lớn_Kill ít nhất

[VIP] Cấp cứu (SOS) Oracle Database khi chuẩn bị treo

SMON Transaction Recovery làm treo Oracle database?

Đổi tên bảng core gặp lỗi " ORA-04020: deadlock detected while trying to lock object"

Tìm ra session chạy trước đó trong Oracle Database 

Các loại lock dữ liệu trong Oracle Database

Hiểu rõ về tham số DDL_LOCK_TIMEOUT

THIẾT KẾ CHUNG

[VIP5] Hướng dẫn tối ưu hóa cấu trúc object, tablespace CSDL Oracle

Phát hiện toàn bộ những Foreign Key chưa được đánh Index trong Oracle Database

Nên tạo index cho trường foreign key hoặc loại foreign key


TỐI ƯU BẢNG PARTITION (TABLE PARTITIONING)

Quản lý bảng partition_FULL trong Oracle Database

Quy trình tạo partion hết năm 2020 cho CẢ cơ sở dữ liệu Oracle (theo năm, theo tháng, theo ngày)?

Tạo bảng partition theo ngày trong Oracle Database

Tạo bảng partition theo ngày và add thêm partition thiếu của 1 bảng theo ngày trong Oracle Database

Tạo bảng partition theo tháng trong Oracle Database

Tạo bảng partition theo quý trong Oracle Database

Tạo bảng partition theo năm trong Oracle Database

Tạo bảng hash Partition trong Oracle Database

Tạo partition tự động với tính năng INTERVAL trong Oracle Database

Partition kết hợp (composite partitioning) trong Oracle Database

Tạo composite partition theo list và subpartition theo range

Tạo bảng partition theo ngày và add thêm partition thiếu của 1 bảng theo ngày trong Oracle Database

Script Add partition tự động

Script thêm partition theo 1 giờ, 12 giờ cho bảng dữ liệu lớn

Split Partition trong Oracle Database

Chuyển bảng non-partition sang partition theo tháng trong Oracle Database

Chuyển bảng non-partition sang partition theo ngày trong Oracle Database

Quy trình chuyển bảng từ non-partiton sang partion theo tháng_Insert từng phần

QUY TRÌNH CHUYỂN BẢNG TỪ NON-PARTITION SANG PARTITION THEO NGÀY_Insert All dữ liệu

Cấu trúc lại online bảng với DBMS_REDEFINITION trong Oracle Database

Thủ tục chuyển partition nhầm quy hoạch sang tablespace khác

Move dữ liệu của bảng Core theo phương pháp cuốn chiếu

ASM_Chuyển dữ liệu từ tablespace INDX sang INDX_RECO bằng cách rebuild index

File System_Chuyển dữ liệu sang tablespace DATA, INDX bằng cách move partition (Oracle Database)

Gather tự động cho các partition của 1 bảng lớn

Script gather, analyze bảng partition

Drop table có thể khôi phục được và drop partition không khôi phục được

Sự khác nhau giữ DELETE, DROP & CREATE và TRUNCATE của bảng và cluster


THIẾT KẾ INDEX

MỘT SỐ NOTES KHI TẠO, QUẢN LÝ INDEX

Hiểu về index partition, phân biệt local index và global index

Quản lý Index trong Oracle Database

Cơ chế làm việc của Index trong Oracle Database

Chỉ mục(index) trong cơ sở dữ liệu (Phần 1)

Chỉ mục(index) trong cơ sở dữ liệu (Phần 2)

Chỉ mục(index) trong cơ sở dữ liệu (Phần 3)

Insert, Delete và Update bị ảnh hưởng như thế nào ...

HIỂU SÂU HƠN VỀ B-TREE INDEXES

HỌC ORACLE DB TỪ A-Z - BÀI 13: CLUSTERS VÀ INDEX-ORGANIZED TABLES

HỌC ORACLE DB TỪ A-Z - BÀI 15: QUẢN LÝ CÁC INDEXES

Thử nghiệm index chạy chậm hơn quét FULL trong Oracle Database

Tạo virtual index trong Oracle Database

Tạo index bảng core, bảng CỰC LỚN (2-15 tỷ row)

Khi nào một index nên được xây dựng lại (rebuild) trong Oracle Database?

KHI NÀO CẦN REBUILD INDEX TRONG ORACLE

Script rebuild index non-partition các bảng

Cách tạo FUNCTION INDEX trong Oracle Database

Thử nghiệm index chạy chậm hơn quét FULL trong Oracle Database

Tạo virtual index trong Oracle Database

Invisible Index trong Oracle Database

Phát hiện toàn bộ những Foreign Key chưa được đánh Index trong Oracle Database


Tăng tốc database index phần 1 - khái niệm cơ bản

Tăng tốc database index phần 2 - Leaf Nodes

Tăng tốc database index phần 3 - B-Tree

Tăng tốc database index phần 4 - Index chậm

Tăng tốc database index phần 5 - WHERE trên khóa chính

Tăng tốc database index phần 6 - Index kết hợp

Tăng tốc database index phần 7 - Index chậm 2

Tăng tốc database index phần 8 - Function - Tìm kiếm không phân biệt chữ Hoa chữ Thường - UPPER và LOWER

Tăng tốc database index phần 9 - Function - User-Defined Function

Tăng tốc database index phần 10 - Query với tham số

Tăng tốc database index phần 11 Tìm kiếm theo Khoảng, Lớn Hơn, Nhỏ Hơn, và BETWEEN

Tăng tốc database Index phần 12 với LIKE

Tăng tốc database Index phần 13 Merge

Tăng tốc database phần 14 Partial Indexes

Tăng tốc database phần 15 NULL trong Oracle Database

Tăng tốc database phần 15.1 Indexing NULL trong Oracle

Tăng tốc database phần 15.2 Indexing NULL trong Oracle - NOT NULL Constraints


TỐI ƯU INDEX PARTITION (INDEX PARTITIONING)

Tạo index bảng core, bảng CỰC LỚN (2-15 tỷ row)

[VIP] Tạo index bảng core, huge table  (> 1, 2, ...15 tỷ bản ghi) trong Oracle Database

Tạo lại index bảng Core không may drop nhầm

Script rebuild index theo ngày, tháng, năm trong Oracle Database


XÁC ĐỊNH CÂU LỆNH SQL CHƯA TỐI ƯU

Cách lấy AWR Report trong Oracle Database

[VVIP5] Cách đọc, phân tích Báo cáo AWR để tối ưu hiệu năng Oracle Database

Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM) trong Oracle Database

Active Session History (ASH) trong Oracle Database

[VIP5] Bí quyết Giám sát hiệu năng mọi cơ sở dữ liệu Oracle Database

Tìm các câu lệnh SQL chạy lâu, chiếm IO, chiếm physical read trong Oracle Database

Bí quyết kiểm tra cấu hình, hiệu năng Oracle Database 1 cách nhanh chóng

Tìm ra session chạy trước đó trong Oracle Database


GATHER/STATISTICS ĐỂ CÂU LỆNH CHẠY ĐÚNG PLAN

Script gather cả Oracle Database

Gather tự động cho các partition của 1 bảng lớn

Tự động gather các bảng non-partition và partition trên Oracle Database

Script gather 1 Schema trong Oracle Database

Gather dictionary statistics và fixed-objects statistics

TỐI ƯU SQL

Các loại hint INDEX, PARALLEL, APPEND, FULL áp dụng cho SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trong Oracle Database

Tối ưu câu lệnh bằng RESULT CACHE trong Oracle Database

[VVIP] Hướng dẫn tối ưu hóa cấu trúc object, tablespace CSDL Oracle

VLDB (VERY LARGE DATABASE)

ORACLE QUẢN LÝ RDBMS LỚN ĐƯỢC ĐẾN CỠ NÀO?

Oracle Database khủng với 32TB, 246 tỷ row Oracle quản lý như thế nào?

[VIP] Tạo index bảng core, huge table (>  1 tỷ row) trong Oracle Database

Tạo index bảng core, bảng CỰC LỚN (2-15 tỷ row)

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master