Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Thử nghiệm index chạy chậm hơn quét FULL trong Oracle Database

Mục đích: Demo cho các bạn full chậm hơn index, nên dùng index phải rất chuẩn (3-5% giá trị trả về thôi nhé).

1. Kiểm tra phân bố dữ liệu trường payment_type


00    45304503
01    63454748
02    123116203
03    760951
04    745957
05    1917303
06    442206
07    3124481
08    34567
1    6
10    464908
11    56955192
55    596007
select payment_type, count(*) from table1 group by payment_type;

2. Câu lệnh 1

2.1. Trường hợp dùng index (viết thông thường)

--Do quét index nên mất: 36.766s
select count(*) from table1 where payment_type not in  ('10', '11', '55');

--Plan
--SELECT STATEMENT  ALL_ROWS Cost: 51,365  Bytes: 3  Cardinality: 1              
--    3 SORT AGGREGATE  Bytes: 3  Cardinality: 1          
--        2 PARTITION RANGE ALL  Cost: 51,365  Bytes: 238,824,735  Cardinality: 79,608,245  Partition #: 2  Partitions accessed #1 - #208    
--            1 INDEX STORAGE FAST FULL SCAN INDEX user1.table1_I7 Cost: 51,365  Bytes: 238,824,735  Cardinality: 79,608,245  Partition #: 2  Partitions accessed #1 - #208

2.2. Trường hợp ép hint FULL

--Trong khi đó ép hint chạy FULL chỉ mất: 13.81s, mặc dù cost 433,385, lớn hơn cost dùng index, nhưng vẫn nhanh hơn
select  /*+ FULL(a)*/   count(*) from table1 a where payment_type not in  ('10', '11', '55');


--Plan
--SELECT STATEMENT  ALL_ROWS Cost: 433,385  Bytes: 3  Cardinality: 1              
--    3 SORT AGGREGATE  Bytes: 3  Cardinality: 1          
--        2 PARTITION RANGE ALL  Cost: 433,385  Bytes: 238,824,735  Cardinality: 79,608,245  Partition #: 2  Partitions accessed #1 - #208    
--            1 TABLE ACCESS STORAGE FULL TABLE user1.table1 Cost: 433,385  Bytes: 238,824,735  Cardinality: 79,608,245  Partition #: 2  Partitions accessed #1 - #208

3.Câu lệnh 2

-- 50s dùng index
select count(*) from table1 where payment_type  in  ('02');

--Plan
--SELECT STATEMENT  ALL_ROWS Cost: 51,365  Bytes: 3  Cardinality: 1              
--    3 SORT AGGREGATE  Bytes: 3  Cardinality: 1          
--        2 PARTITION RANGE ALL  Cost: 51,365  Bytes: 238,824,735  Cardinality: 79,608,245  Partition #: 2  Partitions accessed #1 - #208    
--            1 INDEX STORAGE FAST FULL SCAN INDEX user1.table1_I7 Cost: 51,365  Bytes: 238,824,735  Cardinality: 79,608,245  Partition #: 2  Partitions accessed #1 - #208

 --9s dùng FULL
select  /*+ FULL(a)*/   count(*) from table1 a where  payment_type  in  ('02');KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master