Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Tạo bảng partition theo năm trong Oracle Database

CREATE TABLE binhtv.table1
(
  ACTION_AUDIT_ID  NUMBER(20),
  SHOP_CODE        VARCHAR2(20 BYTE),
  ISSUE_DATETIME   DATE,
  SUB_ID           NUMBER(20),
  ACTION_ID        VARCHAR2(2 BYTE),
  USER_NAME        VARCHAR2(50 BYTE),
  PC               VARCHAR2(20 BYTE),
  REASON_ID        NUMBER(10),
  DESCRIPTION      VARCHAR2(4000 BYTE),
  FILE_ID          NUMBER(20),
  STATUS           NUMBER(1)                    DEFAULT 0,
  FREE_SIM         VARCHAR2(1 BYTE),
  EMP_CODE         VARCHAR2(15 BYTE),
  VALID            VARCHAR2(1 BYTE)
)
TABLESPACE DATA
PARTITION BY RANGE (ISSUE_DATETIME)
 PARTITION DATA20017 VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2018-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
 TABLESPACE DATA2017,
 PARTITION DATA2018 VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 20019-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
 TABLESPACE DATA2018)

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master