Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

Cấu hình Oracle Data Guard Broker để quản lý DataGuard

Note này thực hiện cấu hình DG Broker cho hệ thống RAC to RAC với Data Guard đã được cấu hình sẵn.

[VIP5] Các giải pháp thu hồi dung lượng của bảng hay reset High Water Mark

Mục đích: thu hồi dung lượng của bảng hay reset High Water Mark (HWM)

Move dữ liệu của bảng Core theo phương pháp cuốn chiếu

Mình chia sẻ với anh/em 1 câu lệnh sinh ra script dùng để chuyển những những bảng lớn, core, hay bị lock cho bảng CÓ PARTITION là làm cuốn chiếu, xong partition nào thì rebuild index luôn partition đó tránh tình trạng move data partition xong làm index partition unusable cả đống, khi rebuild index thì chậm, nếu lock thời điểm nào đó ví dụ 22h thì cân nhắc có trường hợp phải làm 2,3h đêm:

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

Upgrade Oracle database từ 11g lên 12c bằng RMAN Backup

MỤC ĐÍCH:

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh/em cách upgrade Oracle database từ version 11g lên version 12c sử dụng RMAN

HIỂU VỀ RESETLOGS vs NORESETLOGS

  1. Option resetlogs khi nào bắt buộc dùng mới open được database?
  2. Điểm khác biệt nhất resetlogs và không có resetlogs?
TRẢ LỜI:

1.Open resetlogs được sử dụng trong 2 trường hợp:

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

Quản lý Undo data trong Oracle Database từ A-Z

Mục đích: 

  • Undo data là bản ghi sinh ra bởi các giao dịch DML
  • Ghi lại tất cả các giao dịch có thay đổi dữ liệu
  • Duy trì tối thiểu cho đến khi giao dịch kết thúc (commit, rollback , DDL)
  • Hỗ trợ: 
- Hoạt động rollback 

- Truy vấn đảm bảo tính nhất quán dữ liệu

- Oracle Flashback Query, Oracle Flashback Transaction và Oracle Flashback Table, chi tiết 

- Khôi phục lại các giao dịch lỗi

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Bài này mình sẽ nói về một hàm dùng để lấy giá trị của chuỗi tương ứng với số thứ tự của nó trong bảng mã ASCII hệ thập phân đó là hàm NCHR, đây là chữ ghi tắt của Number Character.

Hàm Hàm CURRENT_DATE trong Oracle

Trong bài này mình sẽ nói đến hàm CURRENT_DATE trong Oracle.

Hàm CURRENT_DATE sẽ trả về ngày - tháng - giờ hiện tại, giá trị của nó sẽ phụ thuộc vào time_zone mà bạn đã thiết lập bằng cách sử dụng lệnh ALTER SESSION.

Hàm Hàm ADD_MONTHS trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm ADD_MONTHS trong Oracle.

Hàm ADD_MONTHS có tác dụng thêm hoặc bớt đi một hoặc nhiều tháng dựa vào tham số truyền vào, nếu bạn truyền số dương thì sẽ thêm tháng và số âm thì sẽ trừ tháng. Ví dụ hôm nay ngày 30/5 và bạn bạn muốn cộng vào 3 tháng nữa thì sẽ thay đổi thành 30/8.

Hàm Hàm TRUNC trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm TRUNC trong Oracle.

TRUNC là viết tắt của chữ TRUNCATE.

Hàm TRUNC dùng để thu gọn một số đến một vị trí nào đó sau dấu phẩy, vị trí sẽ được chỉ định bởi tham số truyền vào. Ví dụ với số 8.12 thì ta có thể chuyển thành 8.1 hoặc 8 bằng cách sử dụng hàm TRUNC.

Hàm Hàm MIN trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm MIN trong Oracle.

Ngược lại với hàm MAX, hàm MIN dùng để lấy giá trị nhỏ nhất của một column hoặc một biểu thức, thường được dùng để lấy số hoặc ngày tháng.

Hàm Hàm MAX trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm MAX trong Oracle.

Hàm MAX dùng để lấy giá trị lớn nhất trong một của một field của table, hàm này thường dùng trong lệnh SELECT và những field có giá trị là number hoặc ngày tháng.

Hàm Hàm FLOOR trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm FLOOR trong Oracle.

Hàm FLOOR dùng để làm tròn một số vơí số làm tròn ở cận dưới, tức số sau khi làm tròn luôn luôn bé hơn hoặc bằng số cần làm tròn. Ví dụ với số 5.8 thì sau khi làm tròn sẽ là 5 chứ không phải 6.

Hàm Hàm COUNT trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm COUNT trong Oracle.

Hàm COUNT dùng để đếm số lượng records trả về của một biểu thức, và thường được sử dụng trong câu lệnh Select để đếm tổng số record của table.

Hàm Hàm CEIL trong Oracle

Trong bài này bạn sẽ được học cách sủ dụng hàm CEIL trong Oracle.

Hàm Hàm TO_DATE trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm TO_DATE trong Oracle.

Bảng định dạng ngày tháng trong Oracle

Gửi đến các bạn bảng định dạng ngày tháng được sử dụng trong Oracle, các định dạng dưới đây được sử dụng để kết hợp với các hàm trong Oracle.

Hàm Hàm TO_CHAR trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến hàm TO_CHAR trong Oracle.

Hàm Hàm REGEXP_INSTR trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một hàm rất hay dùng để xử lý chuỗi nâng cao dựa vào chuỗi pattern, đó là hàm REGEXP_INSTR. hàm này có công dụng là tìm một chuỗi con nằm trong chuỗi cha dựa vào mẫu so khớp pattern, hay còn gọi là mẫu Regular Expression.

Bảng mã ASCII chuẩn các hệ nhị phân - thập phân - thập lục phân

Danh sách bảng mã ASCII chuẩn dùng để tra cứu các kỹ tự la tinh các hệ nhị phân - thập phân và thập lục phân.

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Bài này mình sẽ nói về một hàm dùng để lấy giá trị của chuỗi tương ứng với số thứ tự của nó trong bảng mã ASCII hệ thập phân đó là hàm NCHR, đây là chữ ghi tắt của Number Character.

Mục lục

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm LTRIM trong Oracle, đây là hàm dùng để xóa đi những kí tự được chỉ định nằm phía bên trái của chuỗi.

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm LPAD trong Oracle, hàm này có công dụng là đệm vào bên trái của chuỗi với tập ký tự được xác định trong tham số của nó.

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm LOWER trong Oracle, đây là hàm liên quan đến xử lý chuỗi.

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm LENGTH trong Oracle, đây là hàm liên quan đến độ dài của chuỗi.

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm INSTR trong Oracle, đây là hàm khá đặc biệt, nó dùng để kiểm tra xem chuỗi con có xuất hiện trong chuỗi cha không, nếu có thì trả về vị trí xuất hiện, nếu không thì trả về 0.

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm CONCACT trong Oracle.

Tìm hiểu Transaction trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một tính năng rất quan trọng trong các hệ quản trị CSDL, nó giúp hệ thống đảm bảo những truy vấn sẽ xử lý đồng thời vẩy ra đến cùng, nếu không thì sẽ trả lại trạng thái ban đầu. Để làm được điều đó thì bạn phải tìm hiểu đến Transaction,  tức là xử lý giao dịch đồng thời.

Tìm hiểu Cursor trong Oracle

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một chức năng rất hay trong Oracle đó là cách tạo à sử dụng Cursor.

Tìm hiểu Function trong Oracle

Bài này chúng ta sẽ nói về Function trong Oracle, nó có chức năng tương tự như procedure, tuy nhiên vẫn có điểm khác biệt và chi tiết như thế nào thì hãy đọc bài này nhé.

Tìm hiểu Procedure trong Oracle

Trong bài này mình sẽ giới thiệu cú pháp và cách sử dụng procedure trong Oracle.

Tìm hiểu Trigger trong Oracle

Bảng định dạng ngày tháng trong Oracle

Gửi đến các bạn bảng định dạng ngày tháng được sử dụng trong Oracle, các định dạng dưới đây được sử dụng để kết hợp với các hàm trong Oracle.

Tìm hiểu Temporary tables trong Oracle

Temporary tables hay còn gọi là bảng tạm, đây là bảng dùng để lưu trữ tạm thời dữ liệu, tuy nhiên nó vẫn chứa một số tính năng của một bảng thông thường như triggers, lưu dữ liệu, ... chỉ có một điều khác biệt là bảng tạm không thể tạo khóa ngoại đến các bảng khác.

Comment trong Oracle

Bất kì một ngôn ngữ lập trình nào cũng cho phép lập trình viên có thể viết comment, nó giúp lập trình viên ghi lại những lưu ý để sau này dễ chỉnh sửa, hoặc giúp người khác hiểu được ý nghĩa của đoạn code đó.

Data types trong Oracle

Để tối ưu trong việc lưu trữ thì Oracle phân chia dữ liệu thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại sẽ có đồ dài nhất định và phù hợp với từng trường hợp. Chúng ta có các nhóm chính như: character, numeric, date/time, LOB and rowid datatypes.

Oracle là gì? Các phiên bản của Oracle

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một hệ thống quản trị database mới đó là Oracle. Nói là mới nhưng nó ra đời cũng khá lâu rồi, mình chỉ mới đăng lên blog freetuts thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm Oracle là gì, sau đó mình sẽ phân tích sơ lược về một số phiên bản và ứng dụng khác nhau của.

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

Flashback Data Archive (FDA) trong Oracle Database 11g, 12c, 19c, 21c

Flashback Data Archive (FDA) , còn được gọi là Flashback Archive (FBA), được giới thiệu từ Oracle 11g để cung cấp khả năng lưu trữ lâu dài dữ liệu undo, cho phép thực hiện các hoạt động flashback dựa trên undo trong một khoảng thời gian dài.

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master