Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

Tìm hiểu về oracle Data Guard 11g/12c

Oracle Data Guard là một trong các giải pháp Oracle High Availability (HA), đảm bảo tính sẵn sàng cao, đảm bảo àn toàn dữ liệu và khôi phục sau khi sự cố xảy ra với hệ thống.

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2021

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2021

Cách thực hiện Oracle Data Guard Failover

Khi site chính gặp sự cố đột  ngột không khôi phục được thì buộc phải bật con Physical Standby thành Primary, hay còn gọi là Failover

OMF - Quản lý datafile, control file, online redo log bởi Oracle

Mục đích: Tự động tạo các datafile, online redo log, control file, được định nghĩa bởi các tham số DB_CREATE_FILE_DEST, DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n:

Tạo số tăng tự động trong SQL Oracle Database

Từ Oracle Database 12c:

Làm thế nào để Reset MySQL root password?

21 câu lệnh Linux/AIX phải nhớ

Đây là những câu lệnh căn bản bất cứ ai muốn tìm hiểu về Linux cần phải nhớ.

Các câu lệnh quản trị MySQL hay sử dụng nhất

Tạo mysql database và user bằng lệnh terminal

Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh (command line)

Sau bài viết hướng dẫn tạo mysql database và user  bằng dòng lệnh. Mình xin tiếp tục chuỗi bài về Database bằng bài hướng dẫn cách backup toàn bộ database và restore bằng dòng lệnh trong Linux.

Hướng dẫn sử dụng Crontab Linux/Unix

1. Crontab là gì

Tương tự như với Windows, Linux cũng có cách để tạo và chạy các lệnh theo một chu kỳ xác định.

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Split Partition trong Oracle Database

Mục đích: Khi tạo partition từ 01/01/2021-31/12/2021 mà lại cần các partition 01/01/2020-31/12/2020 thì sẽ không add thêm partition vào được do min partition là 01/01/2021. 

Giải pháp:  split partition của Oracle Database

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

Tự động báo cáo hiện trạng hàng ngày, hàng giờ của Oracle Database (Bức tranh của Database)

Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 1 báo cáo rất KINH ĐIỂN mà nhìn vào đó bạn có thể biết ngay được hiện trạng của cơ sở dữ liệu của mình, có thể bạn chưa HIỂU được script này và có thể bạn cần nhiều mục khác nữa, bạn bổ sung thêm vào nhé. Hãy copy về và nghiền ngẫm, sử dụng trước khi nó KHÔNG còn được PUBLIC rộng rãi.

Hướng dẫn gắn thêm ổ cứng (HDD) trên Linux Server

Muốn add thêm HDD với Linux bạn có thể làm như hướng dẫn sau :

Trước tiên, có 1 số command mà bạn phải nắm rõ :

  • fdisk để phân chia partition của ổ cứng.
  • mkfs để format.
  • mount để gắn một partition đã format vào một mount point.
  • Chỉnh sửa fstab để Linux có thể tự động mount khi boot.

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

Check dung lượng table, index trong DB2

Check Table  size
select 
  char(date(t.stats_time))||' '||char(time(t.stats_time)) as statstime 
  ,substr(t.tabschema,1,8)||'.'||substr(t.tabname,1,24) as tabname 
  ,card as rows_per_table 
  ,decimal(float(t.npages)/ ( 1024 / (b.pagesize/1024)),9,2) as used_mb 
  ,decimal(float(t.fpages)/ ( 1024 / (b.pagesize/1024)),9,2) as allocated_mb 
from 
  syscat.tables t , syscat.tablespaces b 
where t.tbspace=b.tbspace 
order by 5 desc with ur;

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2021

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

WARNING:io_getevents timed out 600 sec , Database/Instance fails to start

Áp dụng cho

Oracle Database - Enterprise Edition - Version 11.2.0.1 to 12.1.0.2 [Release 11.2 to 12.1]
Oracle Database Cloud Schema Service - Version N/A and later
Oracle Database Exadata Cloud Machine - Version N/A and later
Oracle Database Exadata Express Cloud Service - Version N/A and later
Oracle Cloud Infrastructure - Database Service - Version N/A and later
Information in this document applies to any platform.

Tạo partition tự động với tính năng INTERVAL trong Oracle Database

Mục đích: Tạo partition tự động với tính năng INTERVAL trong Oracle Database mà không cần tạo partition thủ công bằng tay hoặc bằng job.

Quản trị MView, MView Log trong Oracle Database

Mục đích: MView là giải pháp đồng bộ dữ liệu từ DB Source về DB Dest để khai thác bảng trên DB Dest giống như bảng ở DB Source tăng tốc độ truy cập dữ liệu so với giải pháp dùng view qua dblink trên DB Dest (giải pháp thay thế là GoldenGate nếu cần real time)

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master