Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021

Cấu hình Physical Standby 11g/12c đồng bộ Real Time Apply

THÔNG BÁO: 1 số cảnh báo từ alert log
Warning: ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE has been deprecated.
WARNING: There are no standby redo logs.
Standby redo logs should be configured for real time apply. Real time apply will be ignored.
Managed Standby Recovery not using Real Time Apply

GIẢI PHÁP:
Tạo lại redo log standby 
SQL> alter database drop standby logfile group 2;
alter database drop standby logfile group 2
*
ERROR at line 1:
ORA-01275: Operation DROP LOGFILE is not allowed if standby file management is automatic.


SQL> show parameter standby_file_management;

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
standby_file_management              string      AUTO
SQL> alter system set standby_file_management=manual;

System altered.

SQL> alter ddatabase drop standby logfile group 1;
alter ddatabase drop standby logfile group 1
      *
ERROR at line 1:
ORA-00940: invalid ALTER command


SQL> alter database drop standby logfile group 1;

Database altered.

SQL> alter database drop standby logfile group 2;

Database altered.

SQL> alter database drop standby logfile group 3;

Database altered.

SQL> alter system set standby_file_management=AUTO;

System altered.

SQL> show parameter log_file_name;

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
log_file_name_convert                string      /u02/oracle/oradata/dbaviet/, /u0
                                                 2/oracle/oradata/dbaviet_dg/
SQL> !ls -la /u02/oracle/oradata/dbaviet_dg
total 3493932
drwxr-xr-x 5 oracle oinstall       4096 Apr 24 23:41 .
drwxr-xr-x 3 oracle oinstall       4096 Apr 23 23:35 ..
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall   18857984 Apr 27 08:57 control01.ctl
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall   18857984 Apr 27 08:57 control02.ctl
drwxr-x--- 2 oracle oinstall       4096 Apr 24 23:41 pdbseed
-rw-r----- 1 oracle oinstall  209715712 Apr 24 00:12 redo01.log
-rw-r----- 1 oracle oinstall  209715712 Apr 24 00:12 redo02.log
-rw-r----- 1 oracle oinstall  209715712 Apr 24 00:12 redo03.log
drwxr-x--- 2 oracle oinstall       4096 Apr 23 23:11 dbaviet1
drwxr-x--- 2 oracle oinstall       4096 Apr 23 23:11 dbaviet2
-rw-r----- 1 oracle oinstall 1939873792 Apr 27 08:29 sysaux01.dbf
-rw-r----- 1 oracle oinstall  880812032 Apr 27 08:29 system01.dbf
-rw-r----- 1 oracle oinstall   20979712 Apr 24 23:41 temp01.dbf
-rw-r----- 1 oracle oinstall   83894272 Apr 27 08:29 undotbs01.dbf
-rw-r----- 1 oracle oinstall    5251072 Apr 27 08:29 users01.dbf

SQL> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 4 ('/u02/oracle/oradata/dbaviet_dg/redo04.log') SIZE 512M;

Database altered.

SQL> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 5 ('/u02/oracle/oradata/dbaviet_dg/redo05.log') SIZE 512M;

Database altered.

SQL> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 6 ('/u02/oracle/oradata/dbaviet_dg/redo06.log') SIZE 512M;

Database altered.

select thread#,group#,bytes,status from v$standby_log;
   THREAD#     GROUP#      BYTES STATUS
---------- ---------- ---------- ----------
         1          4  536870912 ACTIVE
         0          5  536870912 UNASSIGNED
         0          6  536870912 UNASSIGNED

alter database recover managed standby database disconnect from session;
-- Hoặc câu này: ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT; 
  
-- Message thông báo "Managed Standby Recovery starting Real Time Apply" là OK

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
hoặc
https://bit.ly/oaz_fp
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle dataguard, oracle goldengate, oracle weblogic, oracle exadata, hoc solaris, hoc linux, hoc aix

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master