Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

Cấu trúc lại online bảng với DBMS_REDEFINITION trong Oracle Database

Mục đích: Cấu trúc lại bảng online (thường chuyển bảng non-partition thành partition hoặc do sai loại partition phải tạo lại kiểu partition khác) với package DBMS_REDEFINITION (từ phiên bản 9i đã hỗ trợ):

Quy trình kiểm tra NHANH Oracle Database khi người dùng phản ánh lỗi chậm, treo ứng dụng

Khi nhạn được thông tin người dùng phản ánh, chậm, treo nghiệp vụ mà chưa rõ bắn ra lỗi ORA nào từ phía ứng dụng, để kiểm tra nhanh cần thực hiện các bước "sơ cứu" như sau:

1. Kiểm tra alert log:

tail -1000f $ORACLE_BASE/diag/rdbms/$ORACLE_UNQNAME/$ORACLE_SID/trace/alert_$ORACLE_SID.log  

-- Đảm bảo không có log gì lỗ ORA-

-- Nếu có lỗi ORA- dựa vào kinh nghiệm và google, Oracle Support để xử lý; ví dụ đầy tablespace --> Add thêm datafile (chú ý đúng diskgroup, nhầm diskgroup RECO có thể chậm cả DB, sau chuyển lại rất mất công).

Các câu lệnh hay dùng quản trị ILOM máy chủ Sun, Oracle

1. Check log:

show -l all

Kiểm tra lỗi
            -> show /System/ health_details 
 
  /System
    Properties:
        health_details = MB (Motherboard) is faulty. Type 'show /System/Open_Problems' for details.

Các câu lệnh hay dùng trên cổng LOM máy chủ Sun, Oracle

1. Những lệnh cơ bản
#. quay từ console về  LOM
Lom> help   // hiển thị all lệnh và mô tả

- Những dòng server ko có tab, dùng help:
LOM> help show // hiển thị tất cả các câu lệnh start bằng pattern "show"
LOM> help showlogs // Hiển thị help câu lệnh showlogs

Các câu lệnh với cổng quản trị RSC máy chủ Sun, Oracle

1. Những lệnh cơ bản

#. quay từ console về  LOM
Lom> help   // hiển thị all lệnh và mô tả
RSC> help console

Các câu lệnh với cổng quản trị XSCF

LOM máy chủ XSCF (dòng M):

0. Nhưng câu lệnh thường dung khi lấy log phân tích nguyên nhân lỗi phần cứng: Theo tài liệu Data Collection for Fujitsu M10/M12 Servers (Doc ID 1540225.1)
version -c xcp
showpcl -a
showboards -a
showhardconf
showpparstatus -a
showcod
showcodusage
showlogs error
showlogs monitor
showlogs -p # console
showlogs -p # panic

1. Những câu lệnh thường dùng

Explorer:
               OS:  #/opt/SUNWexplo/bin/explorer            
Đợi chạy xong : 
            cd  /opt/SUNWexplo/output    --> log quan trong

Các loại cổng quản trị (LOM, ILOM, XSCF,RSC) của máy chủ Sun, Oracle

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

Công cụ TKPROF và Oracle Trace

TKPROF chuyển Oracle trace files thành dạng đọc được. Các lệnh thực hiện

ALTER SYSTEM SET TIMED_STATISTICS = TRUE;

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

Thủ tục Backup PostgreSQL database

Bằng cách thường xuyên sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn hoặc tự động sao lưu bằng tác vụ cron, bạn sẽ có thể nhanh chóng khôi phục hệ thống của mình trong trường hợp cơ sở dữ liệu của bạn bị mất hoặc bị lỗi. May mắn thay, PostgreSQL đã bao gồm sẵn các công cụ để làm cho nhiệm vụ này trở nên đơn giản và dễ quản lý.

RAID 1 và RAID 5: Lựa chọn giải pháp nào?

RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) - Hệ thống đĩa dự phòng là tổ hợp gồm hai hay nhiều ổ đĩa cứng vật lý ghép lại nhằm nâng cao hiệu suất, tăng tốc độ đọc/ghi dữ liệu, khả năng chịu lỗi, độ bảo mật dữ liệu và nhiều hơn nữa. Lợi ích của nó mang lại phụ thuộc vào cấu hình của ổ đĩa và hiện nay có một số cấp độ RAID phổ biến là RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Tuy nhiên, trong bài viết này, tôi chỉ đề cập đến RAID 1 và RAID 5 để giúp bạn đọc hiểu rõ ưu nhược điểm của mỗi loại và có những đánh giá lựa chọn đúng.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Kill, cancel, resume hoặc restart datapump expdp và impdp jobs (ORA-31626, ORA-31633, ORA-06512, ORA-00955)

Các tiện ích expdp và impdp được điều khiển bằng dòng lệnh, nhưng khi khởi động chúng từ OS-prompt, người ta không nhận thấy điều đó. Khi bạn chạy impdp hoặc expdp và sử dụng 'ctrl-c' và bạn muốn Kill, cancel, resume hoặc restart một công việc, bạn sẽ kết thúc trong dấu nhắc lệnh datapump… bây giờ thì làm gì để tiếp tục?!

Bài viết này sẽ giải quyết các vấn đề đó.

Cài đặt Oracle Database 19c trên Oracle Linux 7 (OL7) bằng giao diện GUI hoặc bằng silent mode

Bài viết này mô tả việc cài đặt Oracle Database 19c 64-bit trên Oracle Linux 7 (OL7) 64-bit bằng giao diện GUI hoặc bằng silent mode

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2021

Thủ tục Format và mount file system Linux

Quản lý Sao lưu cơ sở dữ liệu Oracle với RMAN

Được cài đặt cùng với cơ sở dữ liệu, Recovery Manager (RMAN) là một ứng dụng client cơ sở dữ liệu Oracle thực hiện các nhiệm vụ sao lưu và phục hồi trên cơ sở dữ liệu của bạn và tự động hóa việc quản trị các chiến lược sao lưu của bạn. Nó đơn giản hóa đáng kể việc sao lưu, khôi phục và khôi phục cơ sở dữ liệu.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

Thủ tục khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle từ bản backup full sang máy chủ mới (test)

Keywords: Restoring an RMAN Backup to Another Node, Use RMAN to copy/clone a database

Thủ tục này giúp khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle từ bản backup full sang máy chủ mới (test)
(Backup database trên DBChinh, RMAN> backup database plus archivelog;)

1. Xóa DB hiện tại
- C1: Kết nối qua Xmanager
# emca -> xóa database hiện tại

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Thủ tục cài đặt, cấu hình đồng bộ Oracle GoldenGate giữa 2 Database

Mục đích: Đồng bộ dữ liệu từ DB Production (nguồn) sang DB Report (đích) (lấy số liệu báo cáo, hoặc tra cứu) để ít ảnh hưởng đến hệ thống OLTP Production

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

Các kiểu dữ liệu SQL cho MySQL, SQL Server và MS Access

Kiểu dữ liệu của cột xác định giá trị mà cột có thể giữ: số nguyên, ký tự, tiền, ngày và giờ, nhị phân, v.v.

SQL Injection

SQL Injection

SQL injection là một kỹ thuật chèn mã có thể phá hủy cơ sở dữ liệu của bạn.

SQL injection là một trong những kỹ thuật hack web phổ biến nhất.

SQL injection là vị trí của mã độc hại trong các câu lệnh SQL, thông qua đầu vào trang web.

SQL Views

Câu lệnh SQL CREATE VIEW

Trong SQL, một dạng xem là một bảng ảo dựa trên tập kết quả của một câu lệnh SQL.

Một dạng xem chứa các hàng và cột, giống như một bảng thực. Các trường trong một dạng xem là các trường từ một hoặc nhiều bảng thực trong cơ sở dữ liệu.

Bạn có thể thêm các hàm SQL, câu lệnh WHERE và JOIN vào một dạng xem và trình bày dữ liệu như thể dữ liệu đến từ một bảng duy nhất.

Làm việc với SQL Dates

SQL Dates

Phần khó khăn nhất khi làm việc với ngày tháng là đảm bảo rằng định dạng của ngày bạn đang cố gắng chèn khớp với định dạng của cột ngày tháng trong cơ sở dữ liệu.

Miễn là dữ liệu của bạn chỉ chứa phần ngày tháng, các truy vấn của bạn sẽ hoạt động như mong đợi. Tuy nhiên, nếu liên quan đến một phần thời gian, nó sẽ phức tạp hơn.

SQL AUTO INCREMENT Field

Trường AUTO INCREMENT

Tự động tăng cho phép một số duy nhất được tạo tự động khi một bản ghi mới được chèn vào bảng.

Thường thì đây là trường khóa chính mà chúng tôi muốn được tạo tự động mỗi khi một bản ghi mới được chèn vào.

SQL CREATE INDEX

Câu lệnh SQL CREATE INDEX

Câu lệnh CREATE INDEX được sử dụng để tạo chỉ mục trong bảng.

Các chỉ mục được sử dụng để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nhanh hơn so với cách khác. Người dùng không thể nhìn thấy các chỉ mục, chúng chỉ được sử dụng để tăng tốc độ tìm kiếm / truy vấn.

SQL DEFAULT Constraint

Ràng buộc SQL DEFAULT

Ràng buộc DEFAULT được sử dụng để cung cấp giá trị mặc định cho một cột.

Giá trị mặc định sẽ được thêm vào tất cả các bản ghi mới NẾU không có giá trị nào khác được chỉ định.

SQL CHECK Constraint

Ràng buộc SQL CHECK 

Ràng buộc CHECK được sử dụng để giới hạn phạm vi giá trị có thể được đặt trong một cột.

Nếu bạn xác định ràng buộc CHECK trên một cột, nó chỉ cho phép một số giá trị nhất định cho cột này.

Nếu bạn xác định ràng buộc KIỂM TRA trên một bảng, nó có thể giới hạn các giá trị trong các cột nhất định dựa trên các giá trị trong các cột khác trong hàng.

SQL FOREIGN KEY Constraint

Ràng buộc KEY FOREIGN trong SQL

KEY FOREIGN KEY là một khóa dùng để liên kết hai bảng với nhau để ràng buộc dữ liệu.

KEY FOREIGN KEY là một trường (hoặc tập hợp các trường) trong một bảng tham chiếu đến KHÓA CHÍNH trong một bảng khác.

Bảng chứa khóa ngoại được gọi là bảng con và bảng chứa khóa ứng viên được gọi là bảng tham chiếu hoặc bảng cha.

Có 3 loại khóa ngoại với các tùy chọn sau:

 • ON DELETE CASCADE: Xóa dòng cha thì xóa luôn các con (ALTER TABLE SAMPLE1 ADD FOREIGN KEY (COL1) REFERENCES SAMPLE (COL2) ON DELETE CASCADE;)
 • The ON DELETE SET NULL: Khi xóa dòng cha thì các con là NULL (ALTER TABLE SAMPLE1 ADD FOREIGN KEY (COL1) REFERENCES SAMPLE (COL2) ON DELETE SET NULL;)
 • ON DELETE NO ACTION (mặc định): Ngăn không cho xóa cha khi còn con --> Nên dùng (ALTER TABLE SAMPLE1 ADD FOREIGN KEY (COL1) REFERENCES SAMPLE (COL2)ON DELETE NO ACTION;)

SQL PRIMARY KEY Constraint

Ràng buộc chính trong SQL

Ràng buộc PRIMARY KEY xác định duy nhất từng bản ghi trong bảng.

Khóa chính phải chứa giá trị DUY NHẤT và không được chứa giá trị NULL.

Một bảng chỉ có thể có MỘT khóa chính; và trong bảng, khóa chính này có thể bao gồm một hoặc nhiều cột (trường).

SQL UNIQUE Constraint

Ràng buộc UNIQUE trong SQL

Ràng buộc UNIQUE đảm bảo rằng tất cả các giá trị trong một cột là khác nhau.

Cả ràng buộc UNIQUE và PRIMARY KEY đều đảm bảo tính duy nhất cho một cột hoặc tập hợp các cột.

Ràng buộc CHÍNH CHÍNH tự động có một ràng buộc DUY NHẤT.

Tuy nhiên, bạn có thể có nhiều ràng buộc DUY NHẤT cho mỗi bảng, nhưng chỉ có một ràng buộc CHÍNH CHÍNH cho mỗi bảng.

SQL NOT NULL Constraint

Theo mặc định, một cột có thể chứa các giá trị NULL.

Ràng buộc NOT NULL thực thi cột KHÔNG chấp nhận giá trị NULL.

Điều này buộc một trường phải luôn chứa giá trị, có nghĩa là bạn không thể chèn bản ghi mới hoặc cập nhật bản ghi mà không thêm giá trị vào trường này.

SQL Constraints

Các ràng buộc SQL được sử dụng để chỉ định các quy tắc cho dữ liệu trong bảng.

SQL ALTER TABLE

Câu lệnh ALTER TABLE được sử dụng để thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột trong bảng hiện có.

Câu lệnh ALTER TABLE cũng được sử dụng để thêm và bỏ các ràng buộc khác nhau trên một bảng hiện có.

SQL DROP TABLE

Câu lệnh SQL DROP TABLE

Câu lệnh DROP TABLE được sử dụng để loại bỏ một bảng hiện có trong cơ sở dữ liệu.

SQL CREATE TABLE

Câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu.

SQL BACKUP DATABASE for SQL Server

Câu lệnh BACKUP DATABASE

Câu lệnh BACKUP DATABASE được sử dụng trong SQL Server để tạo bản sao lưu đầy đủ của cơ sở dữ liệu SQL hiện có.

SQL DROP DATABASE

Câu lệnh SQL DROP DATABASE

Câu lệnh DROP DATABASE được sử dụng để loại bỏ cơ sở dữ liệu SQL hiện có.

SQL CREATE DATABASE

Câu lệnh SQL CREATE DATABASE

Câu lệnh CREATE DATABASE được sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu SQL mới.

SQL Operators

Toán tử số học SQL

Toán tử

Mô tả


+

Cộng


-

Trừ


*

Nhân


/

Chia


%

Modulo


SQL Comments

Nhận xét SQL

Chú thích được sử dụng để giải thích các phần của câu lệnh SQL hoặc để ngăn chặn việc thực thi câu lệnh SQL.

SQL Stored Procedures trong SQL Server

Thủ tục lưu trữ là gì?

Thủ tục được lưu trữ là một mã SQL đã chuẩn bị sẵn mà bạn có thể lưu, do đó, mã có thể được sử dụng lại nhiều lần.

Vì vậy, nếu bạn có một truy vấn SQL mà bạn viết đi viết lại nhiều lần, hãy lưu nó dưới dạng một thủ tục được lưu trữ, sau đó chỉ cần gọi nó để thực thi nó.

Bạn cũng có thể chuyển các tham số cho một thủ tục được lưu trữ, để thủ tục được lưu trữ có thể hoạt động dựa trên (các) giá trị tham số được truyền vào.

SQL NULL Functions

Hàm IFNULL (), ISNULL (), COALESCE () và NVL () trong SQL

SQL CASE

Câu lệnh SQL CASE

Câu lệnh CASE đi qua các điều kiện và trả về một giá trị khi điều kiện đầu tiên được đáp ứng (giống như câu lệnh IF-THEN-ELSE). Vì vậy, khi một điều kiện là đúng, nó sẽ ngừng đọc và trả về kết quả. Nếu không có điều kiện nào là đúng, nó trả về giá trị trong mệnh đề ELSE.

Nếu không có phần ELSE và không có điều kiện nào là đúng, nó trả về NULL.

SQL INSERT INTO SELECT

Câu lệnh INSERT INTO SELECT sao chép dữ liệu từ một bảng và chèn nó vào một bảng khác.

 • INSERT INTO SELECT yêu cầu các kiểu dữ liệu trong bảng nguồn và bảng đích phải khớp
 • Các bản ghi hiện có trong bảng đích không bị ảnh hưởng

SQL SELECT INTO

Câu lệnh SELECT INTO sao chép dữ liệu từ một bảng vào một bảng mới.

SQL ANY and ALL

SQL ANY và ALL 

Toán tử ANY và ALL  được sử dụng với mệnh đề WHERE hoặc HAVING.

Toán tử ANY  trả về true nếu bất kỳ giá trị truy vấn con nào đáp ứng điều kiện.

Toán tử ALL trả về true nếu tất cả các giá trị truy vấn con đáp ứng điều kiện.

SQL EXISTS

Toán tử SQL EXISTS

Toán tử EXISTS được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của bất kỳ bản ghi nào trong một truy vấn con.

Toán tử EXISTS trả về true nếu truy vấn con trả về một hoặc nhiều bản ghi.

SQL HAVING

Mệnh đề HAVING của SQL

Mệnh đề HAVING đã được thêm vào SQL vì không thể sử dụng từ khóa WHERE với các hàm tổng hợp.

SQL GROUP BY

Câu lệnh SQL GROUP BY

Câu lệnh GROUP BY nhóm các hàng có cùng giá trị thành các hàng tóm tắt, như "tìm số lượng khách hàng ở mỗi quốc gia".

Câu lệnh GROUP BY thường được sử dụng với các hàm tổng hợp (COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) để nhóm tập hợp kết quả theo một hoặc nhiều cột.

SQL UNION

Toán tử SQL UNION

Toán tử UNION được sử dụng để kết hợp tập kết quả của hai hoặc nhiều câu lệnh SELECT.

 • Mỗi câu lệnh SELECT trong UNION phải có cùng số cột
 • Các cột cũng phải có kiểu dữ liệu tương tự
 • Các cột trong mỗi câu lệnh SELECT cũng phải theo cùng một thứ tự

SQL Self JOIN

SQL Self JOIN

Một SQL Self JOIN là một phép nối thông thường, nhưng bảng được nối với chính nó.

SQL FULL OUTER JOIN

Từ khóa SQL FULL OUTER JOIN

Từ khóa FULL OUTER JOIN trả về tất cả các bản ghi khi có sự trùng khớp trong các bản ghi bảng bên trái (table1) hoặc bên phải (table2).

Lưu ý: FULL OUTER JOIN có thể trả về tập kết quả rất lớn!

SQL RIGHT JOIN

SQL RIGHT JOIN 

Từ khóa RIGHT JOIN trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên phải (table2) và các bản ghi được so khớp từ bảng bên trái (table1). Kết quả là NULL từ phía bên trái, khi không có kết quả phù hợp.

SQL LEFT JOIN

SQL LEFT JOIN 

Từ khóa LEFT JOIN trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên trái (table1) và các bản ghi được so khớp từ bảng bên phải (table2). Kết quả là NULL từ phía bên phải, nếu không có kết quả phù hợp.

SQL INNER JOIN

SQL INNER JOIN Keyword

Từ khóa INNER JOIN chọn các bản ghi có giá trị phù hợp trong cả hai bảng.

SQL Joins

SQL Joins

Mệnh đề JOIN được sử dụng để kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng, dựa trên một cột có liên quan giữa chúng.

SQL Aliases (Bí danh)

Bí danh SQL

Bí danh SQL được sử dụng để đặt tên tạm thời cho một bảng hoặc một cột trong bảng.

Bí danh thường được sử dụng để làm cho tên cột dễ đọc hơn.

Bí danh chỉ tồn tại trong thời gian truy vấn.

SQL BETWEEN Operator

Toán tử SQL BETWEEN 

Toán tử BETWEEN chọn các giá trị trong một phạm vi nhất định. Các giá trị có thể là số, văn bản hoặc ngày tháng.

Toán tử BETWEEN được bao gồm: giá trị bắt đầu và kết thúc được bao gồm. 

SQL IN Operator

Toán tử SQL IN

Toán tử IN cho phép bạn chỉ định nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE.

Toán tử IN là cách viết tắt của nhiều điều kiện OR.

SQL Wildcards (Ký tự đại diện)

Ký tự đại diện SQL

Một ký tự đại diện được sử dụng để thay thế một hoặc nhiều ký tự trong một chuỗi.

Các ký tự đại diện được sử dụng với toán tử SQL LIKE . Toán tử LIKE được sử dụng trong mệnh đề WHERE để tìm kiếm một mẫu cụ thể trong một cột.

SQL LIKE

Toán tử LIKE SQL

Toán tử LIKE được sử dụng trong mệnh đề WHERE để tìm kiếm một mẫu cụ thể trong một cột.

Có hai ký tự đại diện thường được sử dụng cùng với toán tử LIKE:

 • % - Dấu phần trăm đại diện cho không, một hoặc nhiều ký tự
 • _ - Dấu gạch dưới thể hiện một ký tự

SQL COUNT(), AVG() và SUM()

Các hàm SQL COUNT (), AVG () và SUM ()

Hàm COUNT () trả về số hàng phù hợp với tiêu chí được chỉ định.

Hàm AVG () trả về giá trị trung bình của một cột số.

Hàm SUM () trả về tổng tổng của một cột số.

SQL MIN() và MAX()

Hàm MIN () và MAX () trong SQL

Hàm MIN () trả về giá trị nhỏ nhất của cột đã chọn.

Hàm MAX () trả về giá trị lớn nhất của cột đã chọn.

SQL TOP, LIMIT or ROWNUM

Mệnh đề TOP trong SQL

Mệnh đề SELECT TOP được sử dụng để chỉ định số lượng bản ghi trả về.

Mệnh đề SELECT TOP hữu ích trên các bảng lớn với hàng nghìn bản ghi. Trả lại một số lượng lớn bản ghi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

SQL DELETE

Câu lệnh SQL DELETE

Câu lệnh DELETE được sử dụng để xóa các bản ghi hiện có trong bảng.

Cú pháp DELETE

DELETE FROM table_name WHERE condition;

SQL UPDATE

Câu lệnh SQL UPDATE

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để sửa đổi các bản ghi hiện có trong bảng.

CẬP NHẬT Cú pháp

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition;

SQL NULL

Giá trị NULL là gì?

Trường có giá trị NULL là trường không có giá trị.

Nếu một trường trong bảng là tùy chọn, có thể chèn bản ghi mới hoặc cập nhật bản ghi mà không cần thêm giá trị vào trường này. Sau đó, trường sẽ được lưu với giá trị NULL.

SQL INSERT INTO

Câu lệnh SQL INSERT INTO

Câu lệnh INSERT INTO được sử dụng để chèn các bản ghi mới trong bảng.

CHÈN VÀO Cú pháp

Có thể viết câu lệnh INSERT INTO theo hai cách.

SQL ORDER BY

LỆNH SQL THEO Từ khoá

Từ khóa ORDER BY được sử dụng để sắp xếp tập hợp kết quả theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Từ khóa ORDER BY sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần theo mặc định. Để sắp xếp các bản ghi theo thứ tự giảm dần, hãy sử dụng từ khóa DESC.

SQL AND, OR and NOT

Toán tử SQL AND, OR và NOT

Mệnh đề WHERE có thể được kết hợp với các toán tử AND, OR và NOT.

Toán tử AND và OR được sử dụng để lọc các bản ghi dựa trên nhiều hơn một điều kiện:

 • Toán tử AND hiển thị một bản ghi nếu tất cả các điều kiện được phân tách bằng AND đều ĐÚNG.
 • Toán tử OR hiển thị một bản ghi nếu bất kỳ điều kiện nào được phân tách bởi OR là TRUE.

Toán tử NOT hiển thị một bản ghi nếu (các) điều kiện KHÔNG ĐÚNG.

SQL WHERE

Mệnh đề WHERE trong SQL

Mệnh đề WHERE được sử dụng để lọc các bản ghi.

Mệnh đề WHERE chỉ được sử dụng để trích xuất những bản ghi đáp ứng một điều kiện cụ thể.

SQL SELECT DISTINCT

Câu lệnh SQL SELECT DISTINCT

Câu lệnh SELECT DISTINCT chỉ được sử dụng để trả về các giá trị riêng biệt (khác nhau).

Bên trong một bảng, một cột thường chứa nhiều giá trị trùng lặp; và đôi khi bạn chỉ muốn liệt kê các giá trị khác nhau (riêng biệt).

SQL SELECT

Câu lệnh SQL SELECT

Câu lệnh SELECT được sử dụng để chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Dữ liệu trả về được lưu trữ trong một bảng kết quả, được gọi là tập kết quả.

Cú pháp SQL

Bảng cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu thường chứa một hoặc nhiều bảng. Mỗi bảng được xác định bằng một tên (ví dụ: "Khách hàng" hoặc "Đơn đặt hàng"). Các bảng chứa các bản ghi (hàng) với dữ liệu.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Northwind nổi tiếng (có trong MS Access và MS SQL Server).

Giới thiệu về SQL

SQL là một ngôn ngữ tiêu chuẩn để truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu.


SQL là gì?

 • SQL là viết tắt của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
 • SQL cho phép bạn truy cập và thao tác cơ sở dữ liệu
 • SQL trở thành tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) vào năm 1986 và của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) vào năm 1987

Dữ liệu test câu lệnh SQL

Khi bạn chạy câu lệnh:
SELECT * FROM Customers;

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

Tạo user, role, gán quyền trong Container Databases (CDB) and Pluggable Databases (PDB) in Oracle Database 12c

Mục đích: Hướng dẫn tạo user, role, gán quyền trong Container Databases (CDB) and Pluggable Databases (PDB) in Oracle Database 12c

Chuyển bảng audite AUD$ & FGA_LOG$ từ SYSAUX sang tablespace mới

1. Kiểm tra tablespace hiện tại:

SELECT table_name, tablespace_name FROM dba_tables WHERE table_name IN ('AUD$', 'FGA_LOG$');

TABLE_NAME TABLESPACE_NAME
---------- -----------------
AUD$ SYSTEM
FGA_LOG$ SYSTEM

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

Script gather, analyze bảng partition

Mục đích: Tạo script câu lệnh gather, analyze bảng partition

Thủ tục backup database DB2

$ more backup_DB_DBAVNDB.sql
connect to dbavndb;
quiesce database immediate force connections;
connect reset;
terminate;
deactivate database dbavndb;
backup database cdcdb on all dbpartitionnums to /db2fs/node0000/backup_DBAVNDB;

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master