Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL SELECT INTO

Câu lệnh SELECT INTO sao chép dữ liệu từ một bảng vào một bảng mới.

Cú pháp CHỌN VÀO

Sao chép tất cả các cột vào một bảng mới:

SELECT *
INTO newtable [IN externaldb]
FROM oldtable
WHERE condition;

Chỉ sao chép một số cột vào một bảng mới:

SELECT column1column2column3, ...
INTO newtable [IN externaldb]
FROM oldtable
WHERE condition;

Bảng mới sẽ được tạo với tên và kiểu cột như đã định nghĩa trong bảng cũ. Bạn có thể tạo tên cột mới bằng mệnh đề AS.


SQL SELECT INTO Ví dụ

Câu lệnh SQL sau tạo một bản sao lưu của Khách hàng:

SELECT * INTO CustomersBackup2017
FROM Customers;

Câu lệnh SQL sau sử dụng mệnh đề IN để sao chép bảng vào một bảng mới trong cơ sở dữ liệu khác:

SELECT * INTO CustomersBackup2017 IN 'Backup.mdb'
FROM Customers;

Câu lệnh SQL sau chỉ sao chép một vài cột vào một bảng mới:

SELECT CustomerName, ContactName INTO CustomersBackup2017
FROM Customers;

Câu lệnh SQL sau chỉ sao chép các khách hàng Đức vào một bảng mới:

SELECT * INTO CustomersGermany
FROM Customers
WHERE Country = 'Germany';

Câu lệnh SQL sau sao chép dữ liệu từ nhiều bảng vào một bảng mới:

SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
INTO CustomersOrderBackup2017
FROM Customers
LEFT JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID;

Mẹo: SELECT INTO cũng có thể được sử dụng để tạo một bảng mới, trống bằng cách sử dụng lược đồ của một bảng khác. Chỉ cần thêm mệnh đề WHERE khiến truy vấn không trả về dữ liệu:

SELECT * INTO newtable
FROM oldtable
WHERE 1 = 0;
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master