Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL Aliases (Bí danh)

Bí danh SQL

Bí danh SQL được sử dụng để đặt tên tạm thời cho một bảng hoặc một cột trong bảng.

Bí danh thường được sử dụng để làm cho tên cột dễ đọc hơn.

Bí danh chỉ tồn tại trong thời gian truy vấn.

Cú pháp cột bí danh

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name;

Cú pháp bảng bí danh

SELECT column_name(s)
FROM table_name AS alias_name;

Cơ sở dữ liệu Demo

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Northwind nổi tiếng.

Dưới đây là lựa chọn từ bảng "Khách hàng":

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK

Và lựa chọn từ bảng "Đơn hàng":

OrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
103545881996-11-143
10355461996-11-151
103568661996-11-182

Bí danh cho Ví dụ về Cột

Câu lệnh SQL sau tạo hai bí danh, một cho cột CustomerID và một cho cột CustomerName:

Thí dụ

SELECT CustomerID AS ID, CustomerName AS Customer
FROM Customers;

Câu lệnh SQL sau tạo hai bí danh, một cho cột Tên khách hàng và một cho cột Tên liên hệ. Lưu ý: Nó yêu cầu dấu ngoặc kép hoặc dấu ngoặc vuông nếu tên bí danh chứa khoảng trắng:

Thí dụ

SELECT CustomerName AS Customer, ContactName AS [Contact Person]
FROM Customers;

Câu lệnh SQL sau tạo một bí danh có tên "Địa chỉ" kết hợp bốn cột (Địa chỉ, Mã bưu điện, Thành phố và Quốc gia):

Thí dụ

SELECT CustomerName, Address + ', ' + PostalCode + ' ' + City + ', ' + Country AS Address
FROM Customers;

Lưu ý: Để câu lệnh SQL ở trên hoạt động trong MySQL, hãy sử dụng như sau:

SELECT CustomerName, CONCAT(Address,', ',PostalCode,', ',City,', ',Country) AS Address
FROM Customers;

Ví dụ về bí danh cho bảng

Câu lệnh SQL sau đây chọn tất cả các đơn đặt hàng từ khách hàng với CustomerID = 4 (Xung quanh Horn). Chúng tôi sử dụng bảng "Khách hàng" và "Đơn hàng" và cung cấp cho chúng bí danh bảng tương ứng là "c" và "o" (Ở đây chúng tôi sử dụng bí danh để làm cho SQL ngắn hơn):

Thí dụ

SELECT o.OrderID, o.OrderDate, c.CustomerName
FROM Customers AS c, Orders AS o
WHERE c.CustomerName='Around the Horn' AND c.CustomerID=o.CustomerID;

Câu lệnh SQL sau giống như trên, nhưng không có bí danh:

Thí dụ

SELECT Orders.OrderID, Orders.OrderDate, Customers.CustomerName
FROM Customers, Orders
WHERE Customers.CustomerName='Around the Horn' AND Customers.CustomerID=Orders.CustomerID;

Bí danh có thể hữu ích khi:

  • Có nhiều hơn một bảng liên quan đến một truy vấn
  • Các hàm được sử dụng trong truy vấn
  • Tên cột lớn hoặc không dễ đọc
  • Hai hoặc nhiều cột được kết hợp với nhau
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master