Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL Views

Câu lệnh SQL CREATE VIEW

Trong SQL, một dạng xem là một bảng ảo dựa trên tập kết quả của một câu lệnh SQL.

Một dạng xem chứa các hàng và cột, giống như một bảng thực. Các trường trong một dạng xem là các trường từ một hoặc nhiều bảng thực trong cơ sở dữ liệu.

Bạn có thể thêm các hàm SQL, câu lệnh WHERE và JOIN vào một dạng xem và trình bày dữ liệu như thể dữ liệu đến từ một bảng duy nhất.

Cú pháp CREATE VIEW

CREATE VIEW view_name AS
SELECT column1column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;

Lưu ý: Chế độ xem luôn hiển thị dữ liệu cập nhật! Công cụ cơ sở dữ liệu tạo lại dữ liệu, sử dụng câu lệnh SQL của chế độ xem, mỗi khi người dùng truy vấn một chế độ xem.


Ví dụ về CREATE VIEW

SQL sau tạo một dạng xem hiển thị tất cả khách hàng từ Brazil:

Thí dụ

CREATE VIEW [Brazil Customers] AS
SELECT CustomerName, ContactName
FROM Customers
WHERE Country = 'Brazil';

Chúng ta có thể truy vấn chế độ xem trên như sau:

Thí dụ

SELECT * FROM [Brazil Customers];

SQL sau đây tạo một dạng xem chọn mọi sản phẩm trong bảng "Sản phẩm" có giá cao hơn giá trung bình:

Thí dụ

CREATE VIEW [Products Above Average Price] AS
SELECT ProductName, Price
FROM Products
WHERE Price > (SELECT AVG(Price) FROM Products);

Chúng ta có thể truy vấn chế độ xem trên như sau:

Thí dụ

SELECT * FROM [Products Above Average Price];

SQL cập nhật VIEW

Chế độ xem có thể được cập nhật bằng lệnh TẠO HOẶC THAY THẾ VIEW.

Cú pháp CREATE OR REPLACE VIEW

CREATE OR REPLACE VIEW view_name AS
SELECT column1column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;

SQL sau thêm cột "Thành phố" vào chế độ xem "Khách hàng Brazil":

Thí dụ

CREATE OR REPLACE VIEW [Brazil Customers] AS
SELECT CustomerName, ContactName, City
FROM Customers
WHERE Country = 'Brazil';

SQL DROP VIEW

View bị xóa bằng lệnh DROP VIEW.

Cú pháp DROP VIEW trong SQL

DROP VIEW view_name;

Drop view SQL  "Khách hàng Brazil":

Thí dụ

DROP VIEW [Brazil Customers];
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master