Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL Joins

SQL Joins

Mệnh đề JOIN được sử dụng để kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng, dựa trên một cột có liên quan giữa chúng.

Hãy xem một lựa chọn từ bảng "Đơn hàng":

OrderIDCustomerIDOrderDate
1030821996-09-18
10309371996-09-19
10310771996-09-20

Sau đó, hãy xem lựa chọn từ bảng "Khách hàng":

CustomerIDCustomerNameContactNameCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersGermany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloMexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMexico

Lưu ý rằng cột "CustomerID" trong bảng "Đơn đặt hàng" tham chiếu đến "CustomerID" trong bảng "Khách hàng". Mối quan hệ giữa hai bảng trên là cột "CustomerID".

Sau đó, chúng ta có thể tạo câu lệnh SQL sau (có chứa INNER JOIN), chọn các bản ghi có giá trị phù hợp trong cả hai bảng:

Thí dụ

SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Orders.OrderDate
FROM Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID=Customers.CustomerID;

và nó sẽ tạo ra một cái gì đó như thế này:

OrderIDCustomerNameOrderDate
10308Ana Trujillo Emparedados y helados9/18/1996
10365Antonio Moreno Taquería11/27/1996
10383Around the Horn12/16/1996
10355Around the Horn11/15/1996
10278Berglunds snabbköp8/12/1996

Các loại SQL JOINs

Dưới đây là các loại khác nhau của JOIN trong SQL:

  • (INNER) JOIN : Trả về các bản ghi có giá trị phù hợp trong cả hai bảng
  • THAM GIA LEFT (OUTER) : Trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên trái và các bản ghi đã khớp từ bảng bên phải
  • RIGHT (OUTER) JOIN : Trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên phải và các bản ghi phù hợp từ bảng bên trái
  • FULL (OUTER) JOIN : Trả về tất cả các bản ghi khi có một kết quả phù hợp trong bảng bên trái hoặc bên phải

SQL INNER JOIN  THAM GIA TRÁI SQL  THAM GIA QUYỀN SQL  SQL FULL OUTER JOIN


==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master