Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL EXISTS

Toán tử SQL EXISTS

Toán tử EXISTS được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của bất kỳ bản ghi nào trong một truy vấn con.

Toán tử EXISTS trả về true nếu truy vấn con trả về một hoặc nhiều bản ghi.

Cú pháp tồn tại

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE EXISTS
(SELECT column_name FROM table_name WHERE condition);

Cơ sở dữ liệu Demo

Dưới đây là lựa chọn từ bảng "Sản phẩm" trong cơ sở dữ liệu mẫu Northwind:

ProductIDProductNameSupplierIDCategoryIDUnitPrice
1Chais1110 boxes x 20 bags18
2Chang1124 - 12 oz bottles19
3Aniseed Syrup1212 - 550 ml bottles10
4Chef Anton's Cajun Seasoning2248 - 6 oz jars22
5Chef Anton's Gumbo Mix2236 boxes21.35

Và lựa chọn từ bảng "Nhà cung cấp":

SupplierIDSupplierNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Exotic LiquidCharlotte Cooper49 Gilbert St.LondonEC1 4SDUK
2New Orleans Cajun DelightsShelley BurkeP.O. Box 78934New Orleans70117USA
3Grandma Kelly's HomesteadRegina Murphy707 Oxford Rd.Ann Arbor48104USA
4Tokyo TradersYoshi Nagase9-8 Sekimai Musashino-shiTokyo100Japan

Ví dụ về SQL EXISTS

Câu lệnh SQL sau trả về TRUE và liệt kê các nhà cung cấp có giá sản phẩm nhỏ hơn 20:

Thí dụ

SELECT SupplierName
FROM Suppliers
WHERE EXISTS (SELECT ProductName FROM Products WHERE Products.SupplierID = Suppliers.supplierID AND Price < 20);

Câu lệnh SQL sau trả về TRUE và liệt kê các nhà cung cấp có giá sản phẩm bằng 22:

Thí dụ

SELECT SupplierName
FROM Suppliers
WHERE EXISTS (SELECT ProductName FROM Products WHERE Products.SupplierID = Suppliers.supplierID AND Price = 22);
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master