Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL BETWEEN Operator

Toán tử SQL BETWEEN 

Toán tử BETWEEN chọn các giá trị trong một phạm vi nhất định. Các giá trị có thể là số, văn bản hoặc ngày tháng.

Toán tử BETWEEN được bao gồm: giá trị bắt đầu và kết thúc được bao gồm. 

GIỮA Cú pháp

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;

Cơ sở dữ liệu Demo

Dưới đây là lựa chọn từ bảng "Sản phẩm" trong cơ sở dữ liệu mẫu Northwind:

ProductIDProductNameSupplierIDCategoryIDUnitPrice
1Chais1110 boxes x 20 bags18
2Chang1124 - 12 oz bottles19
3Aniseed Syrup1212 - 550 ml bottles10
4Chef Anton's Cajun Seasoning1248 - 6 oz jars22
5Chef Anton's Gumbo Mix1236 boxes21.35

BETWEEN Ví dụ

Câu lệnh SQL sau đây chọn tất cả các sản phẩm có giá BETWEEN 10 và 20:

Thí dụ

SELECT * FROM Products
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20;

Ví dụ NOT BETWEEN

Để hiển thị các sản phẩm nằm ngoài phạm vi của ví dụ trước, hãy sử dụng NOT BETWEEN :

Thí dụ

SELECT * FROM Products
WHERE Price NOT BETWEEN 10 AND 20;

BETWEEN với IN Ví dụ

Câu lệnh SQL sau đây chọn tất cả các sản phẩm có giá GIỮA 10 và 20. Ngoài ra; không hiển thị các sản phẩm có CategoryID là 1,2 hoặc 3:

Thí dụ

SELECT * FROM Products
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20
AND CategoryID NOT IN (1,2,3);

BETWEEN Ví dụ về giá trị text

Câu lệnh SQL sau đây chọn tất cả các sản phẩm có Tên sản phẩm BETWEEN Carnarvon và Mozzarella di Giovanni:

Thí dụ

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName BETWEEN 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni'
ORDER BY ProductName;

Câu lệnh SQL sau đây chọn tất cả các sản phẩm có Tên sản phẩm BETWEEN Carnarvon Tigers" AND "Chef Anton's Cajun Seasoning":

Thí dụ

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName BETWEEN "Carnarvon Tigers" AND "Chef Anton's Cajun Seasoning"
ORDER BY ProductName;

KHÔNG GIỮA Ví dụ về giá trị văn bản

Câu lệnh SQL sau chọn tất cả các sản phẩm có Tên sản phẩm KHÔNG GIỮA 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni'
ORDER BY ProductName:

Thí dụ

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName NOT BETWEEN 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni'
ORDER BY ProductName;

Bảng mẫu

Dưới đây là lựa chọn từ bảng "Đơn hàng" trong cơ sở dữ liệu mẫu Northwind:

OrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
102489057/4/19963
102498167/5/19961
102503447/8/19962
102518437/9/19961
102527647/10/19962

Ví dụ về BETWEEN Dates

Câu lệnh SQL sau đây chọn tất cả các đơn đặt hàng có Ngày đặt hàng GIỮA '01 -July-1996 'và '31 -July-1996':

Thí dụ

SELECT * FROM Orders
WHERE OrderDate BETWEEN #01/07/1996# AND #31/07/1996#;

HOẶC LÀ:

Thí dụ

SELECT * FROM Orders
WHERE OrderDate BETWEEN '1996-07-01' AND '1996-07-31';
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master