Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

Công cụ TKPROF và Oracle Trace

TKPROF chuyển Oracle trace files thành dạng đọc được. Các lệnh thực hiện

ALTER SYSTEM SET TIMED_STATISTICS = TRUE;

Tạo bảng và gán quyền:

@?/rdbms/admin/utlxplan.sql
CREATE PUBLIC SYNONYM PLAN_TABLE FOR SYS.PLAN_TABLE;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SYS.PLAN_TABLE TO PUBLIC;
ALTER SESSION SET SQL_TRACE = TRUE;

SELECT COUNT(*)
FROM  dual;

ALTER SESSION SET SQL_TRACE = FALSE;

Tracefile nằm trong thư mục USER_DUMP_DEST, sử dụng tkprof:

TKPROF <trace-file> <output-file> explain=user/password@service table=sys.plan_table
cd cd /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/rdbms/log/

Cần chuyển file qopatch_log.log, câu lệnh:

tkprof qopatch_log.log '/tmp/qopatch_log.log' explain=system/oracle@db12c table=sys.plan_table;

Xem kết quả:

more /tmp/qopatch_log.log

********************************************************************************
count  = number of times OCI procedure was executed
cpu   = cpu time in seconds executing 
elapsed = elapsed time in seconds executing
disk   = number of physical reads of buffers from disk
query  = number of buffers gotten for consistent read
current = number of buffers gotten in current mode (usually for update)
rows   = number of rows processed by the fetch or execute call
********************************************************************************

 SELECT COUNT(*)
 FROM  dual

call  count  cpu elapsed  disk  query current   rows
------- ----- ----- ------- ------- ------- ------- -------
Parse    1  0.02  0.02    0    0    0    0
Execute   1  0.00  0.00    0    0    0    0
Fetch    2  0.00  0.00    0    1    4    1
------- ----- ----- ------- ------- ------- ------- -------
total    4  0.02  0.02    0    1    4    1

Misses in library cache during parse: 1
Optimizer goal: CHOOSE
Parsing user id: 121 

Rows   Row Source Operation
------- ---------------------------------------------------
   1 SORT AGGREGATE 
   1  TABLE ACCESS FULL DUAL
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

-----------
học oracle database
Các tìm kiếm liên quan đến học oracle
database
Tự học Oracle
Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Oracle Database
Oracle SQL cơ bản
Oracle SQL là gì
Khóa học Oracle Hà Nội
Học chứng chỉ Oracle ở đầu
Khóa học Oracle online
khóa học pl/sql
học dba
học dba ở việt nam
khóa học dba
khóa học dba sql
tài liệu học dba oracle
Khóa học Oracle online
học oracle sql
học oracle ở đâu tphcm
học oracle bắt đầu từ đâu
học oracle ở hà nội
oracle database tutorial
oracle database 12c
oracle database là gì
oracle database 11g
oracle download
oracle database 19c
oracle dba tutorial
oracle dba roles and responsibilities

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master