Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL CREATE TABLE

Câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp

CREATE TABLE table_name (
    column1 datatype,
    column2 datatype,
    column3 datatype,
   ....
);

Các tham số cột chỉ định tên của các cột trong bảng.

Tham số kiểu dữ liệu chỉ định kiểu dữ liệu mà cột có thể giữ (ví dụ: varchar, số nguyên, ngày tháng, v.v.).


Ví dụ về SQL CREATE TABLE

Ví dụ sau tạo một bảng có tên "Người" chứa năm cột: PersonID, LastName, FirstName, Address và City:

Thí dụ

CREATE TABLE Persons (
    PersonID int,
    LastName varchar(255),
    FirstName varchar(255),
    Address varchar(255),
    City varchar(255)
);

Cột PersonID có kiểu int và sẽ chứa một số nguyên.

Các cột LastName, FirstName, Address và City thuộc loại varchar và sẽ chứa các ký tự và độ dài tối đa cho các trường này là 255 ký tự.

Bảng "Người" trống bây giờ sẽ trông như thế này:

PersonIDLastNameFirstNameAddressCity
     

Mẹo: Bảng "Người" trống bây giờ có thể được lấp đầy bằng dữ liệu bằng câu lệnh SQL INSERT INTO .


Tạo bảng bằng bảng khác

Bản sao của bảng hiện có cũng có thể được tạo bằng cách sử dụng TẠO BẢNG.

Bảng mới có các định nghĩa cột giống nhau. Tất cả các cột hoặc các cột cụ thể có thể được chọn.

Nếu bạn tạo một bảng mới bằng cách sử dụng một bảng hiện có, bảng mới sẽ được lấp đầy bởi các giá trị hiện có từ bảng cũ.

Cú pháp

CREATE TABLE new_table_name AS
    SELECT column1, column2,...
    FROM existing_table_name
    WHERE ....;

SQL sau tạo một bảng mới có tên "TestTables" (là bản sao của bảng "Khách hàng"): 

Thí dụ

CREATE TABLE TestTable AS
SELECT customername, contactname
FROM customers;
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master