Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

Các câu lệnh kiểm tra, xử lý với giao dịch phân tán (giao dịch qua database link) trong Oracle Database

Mục đích: Các câu lệnh kiểm tra, xử lý với giao dịch phân tán (giao dịch qua database link) trong Oracle Database

Kiểm tra thông tin ngày, patch number được cài đặt trong Oracle Database

Mục đích: Kiểm tra thông tin ngày, patch number được cài đặt trong Oracle Database

Tìm các session chiếm nhiều temp trong Oracle Database

Mục đích: Tìm các session chiếm nhiều temp trong Oracle Database

Tìm các session/SQL chiếm nhiều CPU trong Oracle Database

Mục đích: Tìm các session/SQL chiếm nhiều CPU trong Oracle Database

Kiểm tra kích thước SGA và free trong Oracle Database

Mục đích: Kiểm tra kích thước SGA và free trong  Oracle Database

ORA-27104: system-defined limits for shared memory was misconfigured

Trong phiên bản Oracle 12c/19c, trong quá trình tạo cơ sở dữ liệu với dbca, lỗi này xảy ra do tham số kernel shmall không được đặt chính xác. Sự cố sẽ được khắc phục sau khi hiệu chỉnh các thông số liên quan.

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2023

Hướng dẫn thiết lập Zabbix cảnh báo qua Telegram

Nội dung

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04

Nội dung

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2023

Quản trị cơ sở dữ liệu Database Administrator (DBA) là gì? Lương ra sao?

Database Administrator (DBA) là gì? DBA là người chịu trách nhiệm quản trị và vận hành các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu như lên kế hoạch, cài đặt, cấu hình, tối ưu, backup, security, v.v. nhằm đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng cho người dùng truy cập.

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2023

Cách lấy, đọc Execution Plan trong Oracle Database

1. Execution Plan là gì?

Kế hoạch thực thi là một tập hợp các bước mà trình tối ưu hóa thực hiện khi thực thi một câu lệnh SQL và thực hiện một hoạt động nào đó, chúng ta có thể tưởng tượng như đường đi đến đích khi chúng ta dùng Google Map để định vị.

50 CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ SQL THƯỜNG GẶP

Ngôn ngữ truy vấn SQL luôn là một kiến thức quan trọng đối với các lập trình viên, tester, BA hay QA,… Vì thế các nhà tuyển dụng luôn mong muốn nhân sự của mình có hiểu biết rõ ràng về lĩnh vực này. Qua nhiều khảo sát, dưới đây sẽ là tổng hợp 50 câu hỏi phỏng vấn thường gặp dành cho các ứng viên khi ứng tuyển vào các vị trí như trên.

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

Oracle Database xử lý câu lệnh SQL như thế nào?

Bài viết này giải thích cách cơ sở dữ liệu Oracle xử lý các câu lệnh DDL để tạo đối tượng, DML để sửa đổi dữ liệu và truy vấn (SELECT) để truy xuất dữ liệu.

Chương này bao gồm các chủ đề sau:

  • Giới thiệu về quá trình Xử lý SQL

  • Cơ sở dữ liệu Oracle xử lý DML như thế nào

  • Cơ sở dữ liệu Oracle xử lý DDL như thế nào

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN CÀI ĐẶT, THIẾT KẾ, VẬN HÀNH, KIỂM SOÁT TRUY CẬP AN TOÀN THÔNG TIN CHO DATABASE TỪ A-Z

1.  Tiêu chuẩn cài đặt Oracle Database 

CHECKLIST HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TIẾP NHẬN ORACLE DATABASE

Mục lục:

2.1. Hướng dẫn kiểm tra tiếp nhận DB 2.2. Nội dung cần thực hiện ngay sau khi tiếp nhận 2.3. Hướng dẫn thiết lập tham số Oracle DB 2.4. Hướng dẫn thiết lập tham số hugepages cho Oracle DB trên Linux 2.6. Hướng dẫn tối ưu hóa cấu trúc CSDL Oracle

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA CSDL ORACLE DATABASE

MỤC LỤC:

3.1. Kiểm tra log Database
3.2. Kiểm tra active session, session, blocking session
3.3. Theo dõi trạng thái các resource
3.4. Kiểm tra trạng thái Listener
3.5. Kiểm tra trạng thái ASM
3.6. Kiểm tra hoạt động Database
3.7. Kiểm tra trạng thái Instance của Database
3.8. Kiểm tra log cluster
3.9. Kiểm tra dung lượng ASM Group
3.10. Kiểm tra dung lượng Tablespace
3.11. Kiểm tra dung lượng mountpoint
3.12. Kiểm tra Invalid Object
3.13. Kiểm tra index unusable
3.14. Kiểm tra các table thiếu statistic
3.15. Checklist kiểm tra đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

THỦ TỤC BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ ORACLE DATABASE

MỤC LỤC

5.1. Kiểm tra dung lượng các vùng đĩa local Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.2. Kiểm tra trạng thái hoạt động của CSDL (CRS deamon, CRS resource) Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.3. Kiểm tra trạng thái OCR Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.4. Kiểm tra trạng thái voting disk Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.5. Kiểm tra khả năng switch archive Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.6. Kiểm tra Free Space của Tablespaces của Oracle Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.7. Kiểm tra các unusable indexes Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.8. Kiểm tra các invalid objects Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.9. Kiểm tra Free ASM disk group Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.10. Kiểm tra các lỗi phát sinh liên quan đến CSDL trong alert file. Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.11. Kiểm tra kết quả backup dữ liệu Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.12. Kiểm tra job tự động gather statistics của Oracle có enable hay không Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.13. Kiểm tra tables thiếu statistics Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.14. Kiểm tra table có statistics ở trạng thái stale Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.15. Kiểm tra table bị lock statistics Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.16. Kiểm tra tần suất sinh log của ngày gần nhất Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.17. Chạy và kiểm tra báo cáo tải của CSDL Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.18. Performance của hệ thống Danh sách các câu lệnh: Tải CPU của hệ thống: Tải Memory của hệ thống: Khuyến cáo

CÁC THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ORACLE DATABASE

Mục lục:

4.1. Startup/Shutdown
4.1.1. Startup/Shutdown Clusterware Oracle RAC
4.1.2. Startup/Shutdown Oracle database
4.1.3. Startup/Shutdown ASM
4.1.4. Start/Stop Oracle Listener
4.1.5. Start/Stop Oracle Resource
4.2. Backup/Restore
4.2.1. Backup Database
4.2.2. Restore Database
4.2.3. Backup cấu hình cluster (optional)
4.2.4. Restore cấu hình cluster
4.3. Quản lý người dùng trên database
4.3.1. Create User/Role
4.3.2. Gán/revoke quyền truy cập
4.3.2. Đổi password
4.3.3. Unlock account
4.3.4. Lock account
4.4. Quản lý tablespace và Datafile
4.4.1. Tạo mới tablespace
4.4.2. Tạo temporary tablespace
4.4.3. Thêm Datafile cho tablespace
4.4.4. Thêm datafile cho temp tablespace
4.4.5. Drop tablespace
4.4.6. Drop temp tablespace
4.4.7. Drop datafile
4.4.8. Drop 1 tempfile
4.4.9. Backup tablespace cũ theo chu kỳ
4.4.10. Các bước restore tablespace từ tape/backup tập trung
4.4.11. Chuyển dữ liệu cũ từ phân vùng DATA sang RECO
4.5. Quản lý Oracle parameter 4.6. Quản lý Control file 4.7. Quản lý redo log 4.8. Quản lý session, lock 4.9. Kill phiên làm việc (session) treo 4.10. Quản lý Archived log 4.11. Rebuild Index 4.12. Compile object 4.13. Điều chỉnh cấp phát RAM/Process cho database 4.14. Quản lý Disk, diskgroup ASM
4.14.1. Create/Drop DISKGROUP ASM
4.14.2. Thực hiện add disk trên OS
4.14.3. Add disk vào ASM group
4.14.4. Drop disk trong diskgroup
4.14.5. Thủ tục add ổ đĩa mới vào diskgroup DATA trong Solaris của cơ sở dữ liệu Oracle
4.14.6. Thủ tục add đĩa vào diskgroup DATA trong AIX trong ASM
4.15. Quản trị vận hành multitenants database
4.15.1. Create Pluggable database
4.15.2. Drop Pluggable database
4.16. Gather statistics
4.16.1. Gather cả DB
4.16.2. Gather mức schema:
4.16.3. Gather mức tables:
4.16.4. Gather bảng to có partition:
4.16.5. Script hay dùng khác: Script gather bảng non-partition STALE

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master