Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2023

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04

Nội dung

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04 với 5 bước cơ bản..

1. Giới Thiệu

Zabbix là một công cụ cấp doanh nghiệp mạnh mẽ, được sử dụng để cung cấp tính năng giám sát hạ tầng CNTT (Thiết  bị mạng, phần cứng máy chủ, Linux, Database, ứng dụng, dịch vụ, cloud...), theo dõi các ứng dụng và hệ thống theo thời gian thực, có thể nhắn tin sang Telegram nhằm đảm bảo hệ thống luôn được an toàn, phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ gây cao tải, rủi ro hiệu năng với hệ thống CNTT.

Zabbix được viết bằng ngôn ngữ C và Java với giao diện người dùng sử dụng PHP. Zabbix sẽ rất cần thiết cho môi trường doanh nghiệp hay tổ chức vì nó giúp xác định các lỗi nhanh chóng khi chúng vừa xảy ra trên hệ thống , đồng thời sẽ gửi cảnh báo đến người quản trị. Vì thế, việc vận hành hệ thống sẽ được đảm bảo và hoạt động ổn định.

Zabbix 6.0 cung cấp các tính năng dưới đây:

 • Là công cụ để theo dõi cơ bản với tính năng phát hiện bất thường nâng cao.
 • Tính khả dụng, hiệu suất và khả năng mở rộng cao – Zabbix 6.0 có proxy để cung cấp cân bằng tải tự động và HA, thiết lập HA gốc cho Máy chủ Zabbix, lưu trữ lịch sử có thể mở rộng và cải tiến hiệu suất API.
 • Tương quan sự kiện và bảng điều khiển cảnh báo dành cho doanh nghiệp – Nó có khả năng thực hiện lọc sự kiện, loại bỏ trùng lặp và tổng hợp bằng cách sử dụng các quy tắc xử lý trước khi thực hiện, khả năng ẩn và tạm dừng sự cố theo cách thủ công trong một khoảng thời gian cũng như chế độ xem sự cố được tối ưu hóa để nhanh hơn giải quyết vấn đề và làm việc hợp tác.
 • Giám sát dịch vụ kinh doanh (BSM) với hỗ trợ cảnh báo về các thay đổi trạng thái dịch vụ, thuê nhiều dịch vụ, phân tích tác động, nhập/xuất dịch vụ, khả năng mở rộng đến hàng trăm nghìn dịch vụ kinh doanh, v.v.
 • Hình ảnh hóa và báo cáo nâng cao – điều này bao gồm các biểu đồ xếp chồng lên nhau, chú thích biểu đồ, tiện ích trạng thái máy chủ nâng cao, tiện ích con sự kiện theo thời gian, bản đồ địa lý, v.v.
 • Cải tiến bảo mật với chính sách về độ phức tạp của mật khẩu cho giao diện người dùng Zabbix và nhật ký kiểm tra cho tất cả người dùng và hoạt động API đã được thêm vào.
– Ưu điểm của Zabbix:
  + Tự động tìm và phát hiện server trong hệ thống mạng.
  + Hỗ trợ server cài đặt trên dòng OS Unix/Linux.
  + Giao diện Web tinh tế và đẹp mắt
  + Có thể thông báo sự cố qua Email, SMS,Telegram ….
  + Có báo cáo biểu đồ qua giao diện Web.
  + Linh động trong việc phân quyền người dùng.
  + Mã nguồn mở, chi phí đầu tư thấp.
  + Nhiều Plugins hỗ trợ cho nhiều dịch vụ hệ thống khác nhau.
  + Hỗ trợ monitor các máy client với nhiều loại OS khác nhau.
– Nhược điểm của Zabbix:
  + Không có giao diện web mobile hỗ trợ.
  + Không phù hợp với hệ thống mạng lớn hơn 1000+ host cần monitor. Do phát sinh vấn đề hiệu suất về PHP và Database.
  + Thiết kế templating/alerting đôi khi khá phức tạp
– Các thành phần trong hệ thống Zabbix:
  + Zabbix Server: Chịu trách nhiệm cho các hoạt động kiểm tra dịch vụ mạng từ xa, thu thập thông tin, lưu trữ, hiển thị, cảnh báo, …. để quản trị viên có thể giám sát hệ thống tốt nhất.

2. Hướng dẫn cài đặt

Để bắt đầu cài đặt Zabbix, đâu tiên các bạn cần SSH vào máy chủ của mình với quyền Root. Và hãy làm theo các bước dưới đây để cài đặt tất cả các dịch vụ, cũng như Zabbix 6.0.

Đầu tiên các bạn hãy cập nhật packages trên máy chủ lên bản mới nhất với lệnh:

  
Tutorial
sudo apt update && sudo apt upgrade
  

Một số dịch vụ được yêu cầu cài đặt kèm với Zabbix 6.0 mà các bạn cần cài đặt bên dưới:

 • PHP
 • Apache web server
 • MySQL/ MariaDB database server

Bước 1: Cài đặt và cấu hình MariaDB (Database Server)

Với Zabbix 6.0, nhà phát triển yêu cầu phiên bản MariaDB từ 10.5 trở lên, do đó mình sẽ cài đặt phiên bản mới nhất của MariaDB để đảm bảo tương thích và ổn định.

 • Cài thêm kho lưu trữ MariaDB với lệnh:
  
Tutorial
sudo apt update
sudo apt -y install software-properties-common curl
curl -LsS -O https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup
sudo bash mariadb_repo_setup
  
 • Cập nhật hệ thống và cài đặt MariaDB.
  
Tutorial
sudo apt update
sudo apt -y install mariadb-server mariadb-client
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Cấu hình MariaDB
  
Tutorial
mysql_secure_installation
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Khởi động lại dịch vụ MariaDB
  
Tutorial
systemctl status mariadb
systemctl enable mariadb
systemctl restart mariadb
  
 • Tạo Database cho Zabbix
  
Tutorial
root@sv:~# mysql -uroot -p
Enter password:
CREATE DATABASE zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
CREATE USER zabbix@localhost IDENTIFIED by 'zabbix_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO zabbix@localhost;
FLUSH PRIVILEGES; 
QUIT 
  

Trong đó:

 • zabbix: là User/Database
 • zabbix_password: là password của Database
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04

Bước 2: Cài đặt Zabbix 6.0

 • Trước khi tiến hành cài đặt, chúng ta cần thêm kho lưu trữ Zabbix 6.0 vào hệ thống Ubuntu như sau:
  
Tutorial
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-1+ubuntu20.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_6.0-1+ubuntu20.04_all.deb
sudo apt update
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Tiếp tục cài đặt máy chủ Zabbix 6.0, file cấu hình Apache cũng như PHP cho Zabbix.
  
Tutorial
sudo apt install zabbix-agent zabbix-server-mysql php-mysql zabbix-frontend-php zabbix-sql-scripts zabbix-apache-conf
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Sau khi cài đặt xong, hãy xác minh phiên bản Zabbix đã được cài đặt như sau:
  
Tutorial
apt-cache policy zabbix-server-mysql
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Bây giờ sẽ import cơ sở dữ liệu vào Database vừa tạo bằng lệnh:
  
Tutorial
sudo zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
  

Bước 3: Cấu hình Database với  Zabbix 6.0

 • Các bạn mở file /etc/zabbix/zabbix_server.conf , tiếp đó bạn sửa dòng

# DBPassword= => DBPassword=zabbix_password (nhớ thay bằng passwd đã tạo ở Bước 1)

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Hãy khởi động lại Zabbix để áp dụng cấu hình:
  
Tutorial
sudo systemctl restart zabbix-server
  

Cấu hình giao diện người dùng Zabbix bằng cách chỉnh sửa cấu hình Apache.

  
Tutorial
sudo vi /etc/zabbix/apache.conf 
  

Tìm và sửa dòng php_value date.timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Khởi động và kích hoạt lại các dịch vụ zabbix-server, zabbix-agent, apache2
  
Tutorial
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
  

Bước 4: Mở Port

Nếu trên máy chủ sử dụng Firewall, các bạn vui lòng mở Port nhanh bằng lệnh:

  
Tutorial
sudo ufw allow proto tcp from any to any port 10050,10051
  

Bước 5: Truy cập Zabbix 6.0

Bạn truy cập vào giao diện web Zabbix theo đường dẫn: http://IP_address/zabbix/ hoặc http://domain_name/zabbix/ , và dưới đây là giao diện Zabbix 6.0

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Nhấn Next step để tiếp tục
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Nhấn Next step để tiếp tục
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Điền User/Name/Password Database vào và nhấn Next step để tiếp tục.
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Nhấn Finish để hoàn tất cài đặt.

Sau khi hoàn tất các thiết lập. Zabbix sẽ chuyển đến trang đăng nhập nhu hình, các bạn chỉ cần sử dụng thông tin mặc định bên dưới và đăng nhập vào.

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04

Username: Admin
Password: zabbix

Và khi đăng nhập thành công, giao diện tổng quan của Zabbix sẽ như hình

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04

Từ đây bạn có thể cấu hình để giám sát tổng quan toàn bộ hạ tầng, chi tiết trạng thái, hiệu năng mọi thành phần của hệ thống CNTT: thiết bị mạng, máy chủ vât lý/cloud, hệ điều hành (Windows, Linux, Solaris), ứng dụng, dịch vụ,... rất trực quan

- Giám sát mạng:

- Chi tiết 1 tiêu chí memory:


- Chi tiết tải request, login, singn up, sign out của ứng dụng:

- Giám sát mọi Database anh em cài thêm DBforBIX

Anh em tìm hiểu tiếp nhé....
Như vậy, ở bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt hoàn chỉnh Zabbix 6.0 lên máy chủ Ubuntu 20.4 vô cùng đơn giản. Hy vọng các bạn sẽ cài đặt thành công để từ đó có thêm giải pháp giám sát tối ưu cho máy chủ cũng như công việc kinh doanh của mình. Từ đó, đem lại hiệu suất công việc cao hơn.

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
Zabbix trên Ubuntu, oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master