Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

CÁC THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ORACLE DATABASE

Mục lục:

4.1. Startup/Shutdown
4.1.1. Startup/Shutdown Clusterware Oracle RAC
4.1.2. Startup/Shutdown Oracle database
4.1.3. Startup/Shutdown ASM
4.1.4. Start/Stop Oracle Listener
4.1.5. Start/Stop Oracle Resource
4.2. Backup/Restore
4.2.1. Backup Database
4.2.2. Restore Database
4.2.3. Backup cấu hình cluster (optional)
4.2.4. Restore cấu hình cluster
4.3. Quản lý người dùng trên database
4.3.1. Create User/Role
4.3.2. Gán/revoke quyền truy cập
4.3.2. Đổi password
4.3.3. Unlock account
4.3.4. Lock account
4.4. Quản lý tablespace và Datafile
4.4.1. Tạo mới tablespace
4.4.2. Tạo temporary tablespace
4.4.3. Thêm Datafile cho tablespace
4.4.4. Thêm datafile cho temp tablespace
4.4.5. Drop tablespace
4.4.6. Drop temp tablespace
4.4.7. Drop datafile
4.4.8. Drop 1 tempfile
4.4.9. Backup tablespace cũ theo chu kỳ
4.4.10. Các bước restore tablespace từ tape/backup tập trung
4.4.11. Chuyển dữ liệu cũ từ phân vùng DATA sang RECO
4.5. Quản lý Oracle parameter 4.6. Quản lý Control file 4.7. Quản lý redo log 4.8. Quản lý session, lock 4.9. Kill phiên làm việc (session) treo 4.10. Quản lý Archived log 4.11. Rebuild Index 4.12. Compile object 4.13. Điều chỉnh cấp phát RAM/Process cho database 4.14. Quản lý Disk, diskgroup ASM
4.14.1. Create/Drop DISKGROUP ASM
4.14.2. Thực hiện add disk trên OS
4.14.3. Add disk vào ASM group
4.14.4. Drop disk trong diskgroup
4.14.5. Thủ tục add ổ đĩa mới vào diskgroup DATA trong Solaris của cơ sở dữ liệu Oracle
4.14.6. Thủ tục add đĩa vào diskgroup DATA trong AIX trong ASM
4.15. Quản trị vận hành multitenants database
4.15.1. Create Pluggable database
4.15.2. Drop Pluggable database
4.16. Gather statistics
4.16.1. Gather cả DB
4.16.2. Gather mức schema:
4.16.3. Gather mức tables:
4.16.4. Gather bảng to có partition:
4.16.5. Script hay dùng khác: Script gather bảng non-partition STALE

4.1. STARTUP/SHUTDOWN

4.1.1. Startup/Shutdown Clusterware Oracle RAC

Hệ thống Clusterware sẽ được khởi động cùng với quá trình hệ điều hành khởi động, tuy nhiên có nhiều trường hợp người quản trị sẽ phải khởi động Clusterware bằng tay. Khi đó thực hiện như sau:

Login vào máy chủ database với user “root” trên từng node cần startup Clusterware, chạy lệnh sau:

$ cd /u01/app/12.2.0/grid/bin

-         Startup Clusterware:

$ ./crsctl start crs

Kết quả trả về “Oracle High Availability Services has been started” là startup clusterware thành công

 

-         Để Shutdown Clusterware:

$./crsctl stop crs -f

Kết quả trả về “Oracle High Availability Services has been stopped” là startup clusterware thành công

 

4.1.2. Startup/Shutdown Oracle database

Login vào máy chủ database với user “oracle”, chạy lệnh sau:

$ cd $ORACLE_HOME/bin

-         Startup database:

ü  Chạy lệnh theo cú pháp sau để startup tất cả Oracle RAC instances cho 1 database, thay tham số <DB name> tương ứng theo mục “4. Danh sách máy chủ và quản trị”

$ srvctl start database -d <DB name>

è Kiểm tra trạng thái của database sau khi bật, chạy lệnh theo cú pháp. Trạng thái trả về “running on” là thành công

$ srvctl status database -d <DB name>

Ví dụ: Với database CRM

ü  Hoặc truy nhập vào tất cả các máy chủ của database đó và chạy lệnh sau với kết quả trả về “Oracle instance started

$ sqlplus /as sysdba

SQL>startup

-          Startup 1 instances:

ü  Chạy lệnh theo cú pháp sau và thay <DB Name>, <Instance Name> giá trị tương ứng:

$ srvctl start instance -d <DB name> -i <instance name>

è Kiểm tra trạng thái của database sau khi bật, chạy lệnh theo cú pháp. Trạng thái trả về “running on” là thành công

$ srvctl status instance -d <DB name> -i <instance name>

Ví dụ: Với database: ebglssp và instance: ebglssp1

ü  Hoặc chạy lệnh sau, với kết quả trả về “Oracle instance started

$ sqlplus /as sysdba

SQL> startup

-         Shutdown tất cả Oracle instances:

ü  Chạy lệnh theo cú pháp sau và thay <DB Name> giá trị tương ứng:

$ srvctl stop database -d <DB name>

è Kiểm tra trạng thái của database, chạy lệnh theo cú pháp. Trạng thái trả về “is not running on” là thành công

$ srvctl status database -d <DB name>

ü  Hoặc truy nhập vào tất cả các máy chủ của database đó và chạy lệnh, với kết quả trả về “Oracle instance shut down” là thành công

$sqlplus / as sysdba

SQL> shutdown immediate;

-         Shutdown 1 instance:

ü  Chạy lệnh theo cú pháp sau và thay <DB Name>, <Instance Name> giá trị tương ứng:

$ srvctl stop instance -d <DB_name> -i <instance_name>

è Kiểm tra trạng thái của database, chạy lệnh theo cú pháp. Trạng thái trả về “is not running on” là thành công

ü  Hoặc chạy lệnh, với kết quả trả về “Oracle instance shut down” là thành công

$sqlplus / as sysdba

SQL>Shutdown immediate

4.1.3. Startup/Shutdown ASM

Login vào máy chủ database với user “grid”, chạy lệnh sau:

$ cd $ORACLE_HOME/bin

-         Startup ASM:

ü  Chạy lệnh sau:

$ srvctl start asm

è  Để kiểm tra kết quả ta chạy lệnh theo sau với kết quả trả về “ASM is running on” là thành công

$ srvctl status asm

Ví dụ:

 

ü  Hoặc chạy lệnh sau, với kết quả trả về “ASM diskgroups mounted” là thành công

$ sqlplus /as sysasm

SQL>startup

SQL> startup

ASM instance started

Total System Global Area 1140850688 bytes

Fixed Size                     8629704 bytes

Variable Size                1107055160 bytes

ASM Cache                   25165824 bytes

ASM diskgroups mounted

-         Startup ASM cho 1 instance:

ü  Chạy lệnh sau:

$ srvctl start asm -node <server_name>

Ví dụ:

$ srvctl start asm -node csdl01

è Để kiểm tra kết quả ta chạy lệnh theo sau với kết quả trả về “ASM is running on” là thành công

ü  Hoặc chạy lệnh sau:

$ sqlplus /as sysasm

SQL>startup

-         Shutdown ASM:

ü  Chạy lệnh:

$ srvctl stop asm

è Để kiểm tra kết quả ta chạy lệnh theo sau với kết quả trả về “ASM is not running” là thành công

ü  Hoặc truy nhập vào tất cả các máy chủ của database đó và chạy lệnh:

$ sqlplus /as sysasm

SQL>shutdown immediate

ASM diskgroups dismounted

ASM instance shutdown

-         Shutdown 1 ASM instance:

ü  Chạy lệnh sau:

$ srvctl stop asm -node <server_name>

Ví dụ:

$ srvctl stop asm -node cdl01

ü  Hoặc có thể chạy lệnh sau:

$ sqlplus /as sysasm

SQL>shutdown immediate

ASM diskgroups dismounted

ASM instance shutdown

Chi tiết tại đây

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
CÁC THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ORACLE DATABASE, oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master