System - SOLARIS

Các lệnh LINUX, SOLARIS, AIX dành cho các DBA

21 câu lệnh Linux/Solaris/AIX phải nhớ

Sự khác nhau về câu lệnh của Linux, Solaris, AIX, HP-UX

Tổng hợp danh sách lệnh Linux, Unix

CÁC LỆNH THÔNG DỤNG DÙNG TRONG HỆ ĐIỀU HÀNH SOLARIS

THEO DÕI HIỆU NĂNG CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Solaris, Linux


CÀI ĐẶT, PATCH, UPGRADE 

Quy trình cài đặt Solaris 10 (x86-32)

Cài đặt patch trên Solaris 10

Create Local repository Solaris 11 - Cài đặt Local repository trên Solaris 11

Quản lý gói trong Solaris

CÔNG CỤ GIÁM SÁT, QUẢN TRỊ

Hướng dẫn Download và cài đặt SecureCRT

Cài đặt Xshell 4/5 để kết nối với máy chủ Linux, Unix

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng MobaXterm, phần mềm giúp quản lý server/VPS qua SSH tốt hơn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm putty trên Windows

Hướng Dẫn Sử Dụng WinSCP Upload/Download Lên Server/Hosting

7 Phần mềm & Công cụ Giám sát Máy chủ Server Tốt nhất trên Linux

Zabbix là gì? Các bước cài đặt Zabbix trên Linux

Công cụ giám sát hệ thống IT với Prometheus và Grafana, cài đặt bằng docker

Cách cài đặt Prometheus và Grafana trên Ubuntu chi tiết A-Z

Nagios là gì? Hướng dẫn cài đặt Nagios trên máy chủ Linux

BẬT/TẮT

Các câu lệnh reboot, shutdown Solaris

Restart, shutdown Solaris 10

Quy trình kiểm tra server Sun Oracle

QUẢN LÝ PHẦN CỨNG

Quản lý phần cứng trong Solaris

Solaris 11_System Configuration

QUẢN LÝ STORAGE

Các câu lệnh kiểm tra, giám sát, khắc phục lỗi storage trên Solaris

Hướng dẫn tạo file system UFS trong Solaris

Scan để nhận phân vùng SAN (2 node)

Mô hình kết nối máy chủ với 2 controller đảm bảo an toàn

Quản lý QFS: Add/thu hồi đĩa vào cluster

Quản lý ZFS File System trong solaris

Hướng dẫn tạo ZFS pools và file systems trên Solaris

Quản lý NFS trong Solaris

Mount NFS 1 phân vùng từ Solaris sang Linux hoặc Solaris khác

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

Quản lý tài nguyên trong solaris

Quản lý dịch vụ

QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH

Check process từ port trong Linux, Solaris, AIX

Quản lý Process trong Solaris

QUẢN LÝ USER/GROUP

Quản lý user, group trong Solaris

Tạo user ftp trên Solaris, AIX, Linux

Xác định ai đang login vào OS?

QUẢN LÝ MẠNG

Các câu lệnh quản lý mạng trong Solaris

Thay đổi địa chỉ IP trên Solaris 10 không phải reboot

Thay đổi IP, hostname trên Solaris

Cấu hình IPMP trên Solaris 11

QUẢN LÝ FILE, THƯ MỤC

Quản lý file, folder trong Solaris

Ý nghĩa của dấu > < trong Unix, Linux

Grep command trong linux, Unix

Cách sử dụng trình soạn thảo VI trong Unix/Linux như thế nào cho hiệu quả nhất?

BẢO MẬT

Cấu hình chặn IP với TCP_WRAPPER

Xác định ai đang login vào OS?

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Hướng dẫn cách đọc log trong Solaris

TỰ ĐỘNG HOÁ

Hướng dẫn sử dụng Crontab Linux/Unix

Hướng dẫn sử dụng crontab - Công cụ lập lịch giúp tự động hóa trên OS Linux, Solaris, AIX

Job tự động xóa log file trong Oracle Database

Monitor port để theo dõi dịch vụ phát hiện kịp thời dịch vụ chết trong Linux, Solaris, AIX

HẠ TẦNG (INFRASTRUCTURE)

Cài đặt Apache HTTP Server trên Solaris

Bật FTP Server trên Solaris 10

FTP ADMINISTRATION trong solaris 11

NTP Config - Cấu hình đồng bộ thời gian (network time protocol)

THỦ TỤC CẬP NHẬT ĐỒNG BỘ NTP CÁC HỆ THỐNG CNTT CỦA DOANH NGHÊỊP LỚN

Quản lý dịch vụ SSH trên Unix, Linux

KHÁC

Cài đặt VNC trên Solaris, AIX, Linux

Login trực tiếp bằng root

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master