Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Quản lý phần cứng trong Solaris

Serial: sneep

All Hardware
# prtdiag -v  // verbose show đầy đủ thông tin
# prtconf


CPU
root@crmdb01 # prtdiag -v |more    
System Configuration:  Sun Microsystems  sun4u SPARC Enterprise M5000 Server
System clock frequency: 1012 MHz
Memory size: 65536 Megabytes

12 CPU nằm trên 3 board, mỗi board 4 CPU

- Với dòng T thì câu lệnh này ko ra được số CPU mà chỉ ra được Virtual CPU


Memory
root@sol01 # prtdiag -v |more    
System Configuration:  Sun Microsystems  sun4u SPARC Enterprise M5000 Server
System clock frequency: 1012 MHz
Memory size: 65536 Megabytes
============================ Memory Configuration ============================

       Memory  Available           Memory     DIMM    # of  Mirror  Interleave
LSB    Group   Size                Status     Size    DIMMs Mode    Factor    
---    ------  ------------------  -------    ------  ----- ------- ----------
 00    A        16384MB            okay       2048MB      8 no       4-way
 00    B        16384MB            okay       2048MB      8 no       4-way
 01    A        16384MB            okay       2048MB      8 no       4-way
 01    B        16384MB            okay       2048MB      8 no       4-way


Card HBA (cạc quang)
--Check số lượng port FC đã được kết nối
# fcinfo hba-port -l

-- Check số port hba (port quang kết nối đến SAN Switch)
# fcinfo hba-port
HBA Port WWN: 10000000c9b0a5b0
        OS Device Name: /dev/cfg/c1
        Manufacturer: Emulex
        Model: LPe11000-S
        Firmware Version: 2.82a4 (Z3D2.82A4)
        FCode/BIOS Version: Boot:5.02a1 Fcode:1.50a9
        Serial Number: 0999BT0-1022000FSD
        Driver Name: emlxs
        Driver Version: 2.60h (2010.10.22.16.55)
        Type: N-port
        State: online
        Supported Speeds: 1Gb 2Gb 4Gb 
        Current Speed: 4Gb 
        Node WWN: 20000000c9b0a5b0
HBA Port WWN: 10000000c9b0a658
        OS Device Name: /dev/cfg/c2
        Manufacturer: Emulex
        Model: LPe11000-S
        Firmware Version: 2.82a4 (Z3D2.82A4)
        FCode/BIOS Version: Boot:5.02a1 Fcode:1.50a9
        Serial Number: 0999BT0-1022000FWI
        Driver Name: emlxs
        Driver Version: 2.60h (2010.10.22.16.55)
        Type: N-port
        State: online
        Supported Speeds: 1Gb 2Gb 4Gb 
        Current Speed: 4Gb 
        Node WWN: 20000000c9b0a658


-- Check số đường vật lý kết nối tới SAN Switch
# luxadm -e port
/devices/pci@2,600000/SUNW,emlxs@0/fp@0,0:devctl                   CONNECTED
/devices/pci@3,700000/SUNW,emlxs@0/fp@0,0:devctl                   NOT CONNECTED
/devices/pci@6,600000/SUNW,emlxs@0/fp@0,0:devctl                   CONNECTED
/devices/pci@7,700000/SUNW,emlxs@0/fp@0,0:devctl                   NOT CONNECTED
NIC
--Thông tin card mạng
root@sol1 # dladm show-dev
bge0            link: up        speed: 1000  Mbps       duplex: full
bge1            link: unknown   speed: 0     Mbps       duplex: unknown
nxge0           link: unknown   speed: 0     Mbps       duplex: unknown
nxge1           link: unknown   speed: 0     Mbps       duplex: unknown
nxge2           link: unknown   speed: 0     Mbps       duplex: unknown
nxge3           link: down      speed: 0     Mbps       duplex: unknown
bge2            link: unknown   speed: 0     Mbps       duplex: unknown
bge3            link: unknown   speed: 0     Mbps       duplex: unknown
nxge4           link: up        speed: 1000  Mbps       duplex: full
nxge5           link: up        speed: 1000  Mbps       duplex: full
nxge6           link: unknown   speed: 0     Mbps       duplex: unknown
nxge7           link: down      speed: 0     Mbps       duplex: unknown

HDD
#iostat -E
# iostat -En
# lsdev -Cc disk
# lspv
# bootinfo -s hdisk0

//Check trang thai dong bo
root@sol1 # metastat -c
d160             m  516MB d161 d162
    d161         s  516MB c1t0d0s6
    d162         s  516MB c1t1d0s6
d130             m   50GB d131 d132 (resync-14%)
    d131         s   50GB c1t0d0s3
    d132         s   50GB c1t1d0s3
d110             m   32GB d111 d112 (resync-29%)
    d111         s   32GB c1t0d0s1
    d112         s   32GB c1t1d0s1
d100             m   50GB d101 d102 (resync-18%)
    d101         s   50GB c1t0d0s0
    d102         s   50GB c1t1d0s0


Check sau khi thay thế ổ cứng lỗi

1. Tình trạng trước khi thay thế:
# raidctl -l c1t0d0
Volume                  Size    Stripe  Status   Cache  RAID
        Sub                     Size                    Level
                Disk                                    
----------------------------------------------------------------
c1t0d0                  136.6G  N/A     DEGRADED OFF    RAID1
                0.1.0   136.6G          GOOD    
                0.0.0   136.6G          FAILED  
Volume                  Size    Stripe  Status   Cache  RAID
        Sub                     Size                    Level
                Disk                                    
----------------------------------------------------------------
c1t0d0                  136.6G  N/A     DEGRADED OFF    RAID1
                0.1.0   136.6G          GOOD    
                0.0.0   136.6G          FAILED  
2. Trạng thái hiện tại
root@app02 # raidctl -l c1t2d0
Volume                  Size    Stripe  Status   Cache  RAID
        Sub                     Size                    Level
                Disk                                    
----------------------------------------------------------------
c1t2d0                  136.6G  N/A     SYNC     OFF    RAID1                 --> khi nào status SYNC-- >  OPTIMAL   là hoàn thành
                0.3.0   136.6G          GOOD    
                0.2.0   136.6G          GOOD    
cdrom
CD-ROM under /cdrom/vmwaretools, restart the volume manager.
# /etc/init.d/volmgt stop
# /etc/init.d/volmgt start

# df -h
/vol/dev/dsk/c0t0d0/sol_10_113_x86
                       2.1G   2.1G     0K   100%    /cdrom/sol_10_113_x86

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master