Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Quy trình thay đổi vị trí và đổi tên Online Redo Log Members

1. Shut down database.
SHUTDOWN

2. Copy online redo log files sang phân vùng mới
mv /diska/logs/log1a.rdo /diskc/logs/log1c.rdo
mv /diska/logs/log2a.rdo /diskc/logs/log2c.rdo

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master