Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

UNIX / Linux: 2 cách để thêm dung lượng Swap sử dụng dd, mkswap và swapon

Mục đích: Hướng dẫn 2 cách thêm dung lượng swap (dùng partition của LUN hoặc tạo swap file trên filesystem sẵn có) 

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2022

Cách sửa lỗi sử dụng bộ nhớ cao trên Linux

Máy chủ của bạn phản ứng chậm với trang web, không thể khởi chạy ứng dụng, v.v...? Bạn gặp lỗi sử dụng bộ nhớ cao? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi này trên Linux nhé.

Cách sử dụng lệnh vmstat trên Linux

Giả sử máy tính Linux hoặc macOS của bạn đang sử dụng bộ nhớ ảo. Hãy khám phá cách nó ảnh hưởng đến việc sử dụng bộ nhớ vật lý, CPU và tài nguyên ổ cứng của hệ thống.

Các lệnh du (Disk Usage) tiện dụng nhất trong Linux

du là một công cụ dòng lệnh được cung cấp với Linux, nhằm báo cáo dung lượng ổ đĩa được sử dụng bởi các thư mục và file. du là viết tắt của từ “disk usage”. Đây là công cụ chính để phân tích không gian ổ đĩa trong dòng lệnh.

Liệt kê tên thiết bị, thông tin ổ đĩa và phân vùng trong Linux với lsblk

Trên Linux, đôi khi bạn cần phải làm việc với các ổ đĩa và/hoặc phân vùng trực tiếp từ dòng lệnh. Thông thường, bạn thực sự muốn thực hiện hành động trên các hệ thống file, nhưng rốt cuộc lại làm điều đó bằng cách chỉ định các phân vùng nơi chúng được lưu trữ. Trên dòng lệnh, bạn thực hiện những điều này bằng cách sử dụng tên thiết bị của chúng (ví dụ: “/dev/sda3”).

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

Transparent Data Encryption (TDE) trong Oracle 10g Database Release 2

Mục đích: Transparent Data Encryption (TDE) trong Oracle 10g Database Release 2 để mã hóa datafile bảo vệ dữ liệu tránh bị copy trộm datafile làm thất thoát dữ liệu (hacker dùng trình đọc HEX để đọc dữ liệu)

Mã hóa Tablespace trong Oracle 11g/12c/19c

Tính năng Mã hóa Dữ liệu trong suốt (Transparent Data Encryption - TDE) đã được giới thiệu từ Oracle 10g Database Release 2 để đơn giản hóa việc mã hóa dữ liệu trong các datafile ngăn chặn việc truy cập vào nó từ hệ điều hành. Mã hóa tablespace mở rộng công nghệ này, cho phép mã hóa toàn bộ nội dung của tablespace, thay vì phải định cấu hình mã hóa trên từng cột.

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2022

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master