Thứ Năm, 2 tháng 11, 2023

𝗣𝗟/𝗦𝗤𝗟 là gì? Kiến trúc của 𝗣𝗟/𝗦𝗤𝗟

SQL là ngôn ngữ truy vấn phổ biến nhất thế giới và được các nhà làm dữ liệu sử dụng để truy xuất, truy cập dữ liệu trong RDBMS. PL/SQL (Procedural Language extensions to the Structured Query Language) hiểu đơn giản là ngôn ngữ truy vấn SQL được cung cấp thêm nhiều cấu trúc thủ tục để khắc phục những nhược điểm còn tồn đọng của nó. PL/SQL cũng cung cấp những giải pháp tối ưu hóa ngôn ngữ lập trình một cách toàn diện hơn hỗ trợ việc xây dựng các ứng dụng trên Oracle DB

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master