Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

LVM là gì? Tạo vào quản lý Logical Volume Manager (LVM) trong Linux

Giới thiệu về LVM (Logical Volume Manager)

LVM là một công cụ để quản lý phân vùng logic được tạo và phân bổ từ các ổ đĩa vật lý. Với LVM bạn có thể dễ dàng tạo mới, thay đổi kích thước hoặc xóa bỏ phân vùng đã tạo.

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

Hướng dẫn chỉnh lại ngày giờ trên Linux 6, 7 theo giờ Việt Nam chuẩn

Sau khi cài đặt CentOS trên máy chủ (đặt biệt là máy chủ và VPS có server không ở Việt Nam), thường ngày giờ sẽ không chính xác, thậm chí là lệch cả múi giờ làm cho việc cập nhật hệ thống hay các website trên máy chủ này sẽ bị sự cố.

Hướng dẫn cách xem file log trên Linux

Netdata – Công cụ theo dõi hệ thống Linux Real-time

Hướng dẫn sử dụng crontab - Công cụ lập lịch giúp tự động hóa trên OS Linux, Solaris, AIX

1. Cron là gì?

Cron là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng bảng biểu (schedule) của các entries được chạy.

Rsync – Công cụ đồng bộ dữ liệu file/thư mục trong Linux

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Goldengate v12.2 Extract Abending On 12c R2 RDBMS. (Doc ID 2252693.1)

In this Document

Thủ tục tạo Database 11g,12c, 18c, 19c

Nội dung:

Gói mã hóa DBMS_CRYPTO trong Oracle Database

 Gói DBMS_CRYPTO từ 10g thay thế gói DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT trong Oracle 8i and 9i. Gói mới dễ sử dụng hơn và hỗ trợ nhiều thuật toán bảo mật hơn:

Thủ tục cấu hình tính năng Virtual Private Database (VPD) trong Oracle Database

Mục đích: Giới hạn truy cập vào dữ liệu "nhạy cảm" (là dữ liệu quạn trọng như thông tin khách hàng, lương của sếp, phòng ban quan trọng...)

Thủ tục cấu hình Audit Trail (hay còn gọi là Uniform Audit Trail)

Updated 15/05/2023

Các view tra cứu log audit:

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

Thủ tục ghi log login, logout của user trong Oracle Database

Mục đích:

+ Lưu lại tất cả thông tin (username, login_time, IP client, module, ...) của client kết nối vào database.

+ Biết được các App kết nối, dễ dàng trong việc chuyển database

+ Audit lại các tác động, bảo mật thông tin

Hoạt động:

+ Tạo trigger trong database bắt tất cả các log login

+ Dữ liệu được lưu vào 1 bảng, dùng tra cứu

Download bộ cài đặt Oracle ở đâu?

Có 2 loại Oracle Database (mới thì trên trang oracle, thì vào edelivery)

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

ORA-00020: maximum number of processes (960) exceeded

LỖI
2021-06-15T14:09:55.627224+07:00
ORA-00020: maximum number of processes (960) exceeded
 ORA-20 errors will not be written to the alert log for
 the next minute. Please look at trace files to see all
 the ORA-20 errors.

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

Quy trình bật tắt Oracle Grid (Cluster + ASM), Oracle RAC 11g, 12c, 19c

Mục đích: Hướng dẫn bật/tắt Oracle Grid (Cluster+ASM), Oracle RAC 11g, 12c, 19c đảm bảo an toàn, tránh rủi ro bật tắt nhầm làm chết cả cluster 2 node.

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ORACLE RAC

1. Cách tìm đường dẫn CRS_HOME (10g), hay GRID_HOME (từ 11g)?

* Cluster 10g CRS_HOME thường là /u01/oracle/crs
Nếu đang chạy thì check bằng lệnh: ps -ef |grep crs

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master