Thứ Năm, 2 tháng 11, 2023

𝗣𝗟/𝗦𝗤𝗟 là gì? Kiến trúc của 𝗣𝗟/𝗦𝗤𝗟

SQL là ngôn ngữ truy vấn phổ biến nhất thế giới và được các nhà làm dữ liệu sử dụng để truy xuất, truy cập dữ liệu trong RDBMS. PL/SQL (Procedural Language extensions to the Structured Query Language) hiểu đơn giản là ngôn ngữ truy vấn SQL được cung cấp thêm nhiều cấu trúc thủ tục để khắc phục những nhược điểm còn tồn đọng của nó. PL/SQL cũng cung cấp những giải pháp tối ưu hóa ngôn ngữ lập trình một cách toàn diện hơn hỗ trợ việc xây dựng các ứng dụng trên Oracle DB

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2023

Hướng dẫn tối ưu hóa và chống phân mảnh MySQL Table

Tối ưu và chống phân mảnh MySQL Table là một công tác quan trọng cần thực hiện định kì.

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

17.Thiết lập cấu hình log trong Docker

Mỗi Docker daemon có một driver log, để thực hiện cơ chế ghi nhận log cho hoạt động của Docker daemon cũng như log của các container. Mặc định cấu hình log của container sử dụng giống của Docker daemon trừ trường hợp bạn cấu hình riêng cho từng container.

16.Sử dụng Xdebug để gỡ rối khi lập trình PHP

Hướng dẫn cài đặt Xdebug và sử dụng XDebug để gỡ rối PHP với IDE phổ biến như Visual Studio Code, PHPStorm

 • Xdebug là gì?
 • Cài đặt Xdebug
 • Sử dụng Xdebug
 • Sử dụng Xdebug trong PHP container

15.Tạo ổ đĩa mạng SMB với Samba sử dụng trên Swarm

 • Ổ đĩa mạng Files Server SMB bằng Samba
 • Tạo docker volume sử dụng SMB
 • Sử dụng SMB Volume trên Swarm

14.Tìm hiểu về Docker swarm khởi tạo và sử dụng

 • Docker Swarm là gì?
 • Tạo Docker Swarm
 • Chạy các dịch vụ trên swarm
 • Docker stack
 • Mạng Overlay trong Swarm
 • Ổ đĩa (volume) trên swarm
 • Swarm có nhiều node Manager

13.Tạo kho chứa Registry riêng để chứa các Image Docker

chay
 • Tạo một Registry riêng
 • Push / Pull từ Registry riêng

12.Tạo và quản lý các máy Docker Machine

Trong phần này hướng dẫn tạo và quản lý các máy ảo chạy Docker với lệnh docker-machine

 • Tạo Docker Machine
 • Các lệnh làm việc với Docker Machine

11.Chạy ứng dụng có GUI trong Container Docker bằng VNC

10.Cài đặt ownCloud tạo dịch vụ lưu trữ đám mây riêng với Docker

9.Sử dụng HAproxy làm để cân bằng tải và server trung gian với Docker

8.Cài đặt MS SQL Server Linux với Docker

 • MS SQL Server
 • Chạy MS SQL Server Docker
 • Kết nối làm việc với SQL Server Docker
 • docker-compose.yml tạo container MSSQL

7.Lệnh docker-compose tạo và chạy các dịch vụ Docker

6.Sử dụng Dockerfile để tự động tạo các image trong Docker

Ở các phần trước ta đã sử dụng các lệnh Docker tương tác trực tiếp hết lệnh này đến lệnh khác để lấy image về, tạo container, chạy và cài đặt các thành phần vào container ... Rất nhiều thao tác trong quá trình này bạn có thể lưu vào một file gọi là Dockerfile, và ra lệnh cho Docker đọc file đó, chạy từng lệnh theo chỉ thị trong file đó để cuối cùng có được image theo nhu cầu.

5.Tra cứu thông tin image và giám sát các container trong Docker

4.Mạng network bridge trong Docker kết nối các container với nhau

3.Chia sẻ dữ liệu giữa Docker Host và Container

2.Cập nhật Image lưu Image ra file và nạp Image từ file trong Docker

 • Lưu container thành image
 • Lưu image ra file

1.Giới thiệu về Docker làm quen với Docker tạo container

 • Docker ?
 • Cài đặt Docker
 • Làm quen với lệnh của Docker
 • Tạo và chạy container

Docker vs. Kubernetes: Không thể lựa chọn

Tranh luận về Docker và Kubernetes thường bị gắn với câu hỏi "or-either". Chúng ta nên sử dụng Docker hay Kubernetes? Nhưng ta cần trả lời câu hỏi "and-both" trước để hiểu sự khác biệt giữa chúng. Thực chất, chúng ta không cần phải chọn. Chúng là những công nghệ hoàn toàn khác nhau nhưng có thể kết hợp với nhau hoàn hảo.

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2023

Giới thiệu và hướng dẫn về FirewallD trên CentOS 7

Mục lục nội dung

1. Giới thiệu về FirewallD

1.1. Zone

1.2. Quy tắc Runtime/Permanent

2. Cài đặt FirewallD

3. Cấu hình FirewallD

3.1. Thiết lập các Zone

3.2. Các lệnh liệt kê

3.3 Thiết lập cho Service

3.4 Thiết lập cho Port

Cài đặt PostgreSQL server sử dụng Docker

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt PostgreSQL server sử dụng Docker các bạn nhé!

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

Để xóa docker container ta dùng lệnh docker rm với cú pháp sau:

Cài đặt Nginx sử dụng Docker

Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Nginx trên CentOS. Nếu sử dụng Docker thì việc cài đặt Nginx sẽ như thế nào? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé!

Deploy ứng dụng load balancer sử dụng Nginx với Docker

Mục lục nội dung

 1. Ứng dụng ví dụ
  1. Nginx


Khi chạy ứng dụng, chúng ta sẽ take a look vào Console của Docker Compose để biết là request đang được forward tới container nào.

20 trường hợp sử dụng lệnh Docker cho developer

Công nghệ sẽ phát huy một cách tốt nhất nếu bạn biết cách tận dụng nó, và điều này cũng tương tự với Docker.

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2023

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023

Elasticsearch là gì? Tìm hiểu về Elasticsearch

Bây giờ, nếu chúng ta muốn tìm kiếm màu quick brown, chúng ta chỉ cần tìm trong các tài liệu trong đó mỗi thuật ngữ có xuất xuất hiện hay không. Kết quả như sau:

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

[VIP5] Bỏ index Primary Key, tạo index thường để tăng hiệu năng cơ sở dữ liệu

Mục đích: Với Primary Key thì mỗi khi insert giá trị mới vào database phải kiểm tra xem có bị trùng và hác null hay không, nếu ứng dụng không cần tới Primary (do ứng dụng kiểm soát được) thì có thể giảm gánh nặng đối với database bằng cách tạo index thường, từ đó góp phần tăng hiệu năng của cơ sở dữ liệu. Với database Core khi hệ thống đang chạy ổn định kể ra động vào cũng hơi ngại vì tăng hiệu năng 1 chút thì không ai biết nhưng mà tối ưu gây cao tải thì "lên báo" ngay, mà không làm cũng không được. Dở nhất là cập nhật buổi tối test OK, nhưng sáng lúc cao tải mới có thể phát sinh lỗi thì rollback không kịp. Nên anh em càng nắm hệ thống Core càng phải rèn luyện bản lĩnh vững vàng, làm trên testbed đầy đủ (nhưng testbed cũng chỉ tham khảo vì khó giả lập môi trường giống như thật lắm).
Sau đây tôi sẽ chia sẻ với anh/em thủ tục chi tiết:

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023

[VIP5] Tìm câu lệnh SQL chiếm tải trong Oracle Database

--cursor c_db is
        SELECT DBID,NAME,LOG_MODE,OPEN_MODE,PROTECTION_MODE,PROTECTION_LEVEL,REMOTE_ARCHIVE,DATABASE_ROLE,SWITCHOVER_STATUS,DATAGUARD_BROKER,
            PLATFORM_NAME,CURRENT_SCN,FLASHBACK_ON,DB_UNIQUE_NAME, (select version from v$instance) version FROM v$database;

[VIP5] Sau khi delete cần Move partition để giảm dung lượng trong Oracle Database

Mục đích: Sau khi delete cần Move partition để giảm dung lượng 

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

Các lệnh cơ bản trên Ubuntu

Bài viết này như là 1 tutorial nhỏ về hệ điều hành Ubuntu mà mình viết để cho các bạn mới sử dụng hệ điều hành Ubuntu có thể làm quen và cũng như là để mọi người cũng như là chính bản thân mình có thể tra cứu lại đôi khi bất chợt quên

Alias trong Ubuntu

alias giống như là 1 lối tắt giúp viết các câu lệnh ngắn gọn hơn trong ubuntu.

 • Liệt kê các danh sách alias
alias
 • Tạo 1 alias mới
alias alias_name = 'aliased_command --options'

cách tạo alias trên chỉ mang tính tạm thời sau khi tắt terminal hệ thống sẽ không tự lưu cho lần sử dụng tiếp theo. chạy lệnh : source ~/.bashrc để lưu.

 • Xóa alias
unalias alias_name
alias alias_name = 

Tạo file text nhanh với terminal

 • Tạo 1 file text nhanh bằng terminal
cat > <ten_file.txt>

Nhập nội dung cho file, sau đó nhấn Ctrl_D để thoát file

 • Tạo nhanh 1 file text bằng touch terminal
touch <ten_file1.txt> < ten_file2.txt>

Sự khác biệt giữa touch và cat là touch không cho nhập nội dung ngay khi tạo file, và touch có thể tạo nhiều file cùng 1 lúc

 • Tạo nhanh 1 file text bằng biểu tượng chuyển hướng tiêu chuẩn
> <ten_file.txt> 

Curl

Viết tắt của Client URL, dùng để kết nối tới URL và curl command thường dùng để truyền tải dữ liệu.

 • Kiểm tra phiên bản : curl –version
 • Cú pháp của lệnh Curl : curl [OPTIONS] [URL]
  Ví dụ : curl testdomain.com : Xem nội dung của trang chủ của trang testdomain.com
 • Lựa chọn cùng Curl Command
  • O sẽ lưu file cùng thư mục hiện hành với tên file giống tên file từ xa
  • o giúp bạn chọn tên file và đường dẫn của file
   Ví dụ :
   curl -O http://testdomain.com/testfile.tar.gzcurl -o newtestfile.tar.gz http://testdomain.com/testfile.tar.gz : lệnh này lưu file thành newtestfile.tar.gz
  • Cũng có thể tải nhiều file 1 lúc bằng cách kết hợp nhiều các lệnh trên
   Ví dụ : curl -O [domain1] -O [domain2]

Quản lý các gói trên Ubuntu

 • Xóa các gói phần mềm được tải về nhưng chưa hoàn thành
sudo apt-get autoclean
 • Tự động gỡ bỏ các gói ứng dụng không cần thiết
sudo apt-get autoremove
 • Danh sách các package đã cài đặt trong hệ thống ( lý thuyết là vậy chứ không dùng được do nó ra cả 1 dàn chả biết cái nào mà lần)
sudo apt list --installed
 • Cài file .sh trên ubuntu
chmod +x <ten_file>.sh (cấp cho file .sh quyền thực thi)
./<ten_file>.sh
 • Gỡ cài đặt 1 file cài bằng file đuôi .sh
  Tới thư mục gốc đặt nó usr/local/... sẽ có thư mục uninstall.sh
  Chạy thư mục này với quyền quản trị cao nhất sudo ./uninstall.sh sẽ xóa được phần mềm cài vào.

Neofetch

Neofetch để kiểm tra cấu hình phần cứng, phần mềm của máy. Đặc biệt là trông nó cực ngầu.
Cài đặt:

sudo apt-get install neofetch

Hình ảnh sau khi cài neofetch:

Giải nén file .tar

tar xvzf <file.tar.gz>

Khắc phục một số lỗi hệ thống

Khắc phục lỗi ubuntu bị mất một số thành phần ứng dụng hệ thống bằng cách cài lại ubuntu desktop

sudo apt-get install ubuntu-desktop

hoặc

apt-get install --reinstall gnome-control-center
sudo apt-get install gnome-settings-daemon-schemas 

Biến môi trường

 • Xem danh sách biến môi trường trong linux
printenv | less
 • Hiển thị giá trị của biến môi trường
printevc <ten_bien_moi_truong>
echo $<ten_bien_moi_truong>
 • Tạo biến môi trường cho 1 shell hiện tại
VARNAME = "my_value"
 • Tạo biến môi trường cho tất cả các process bắt đầu từ shell hiện tại
export VARNAME = "my_value"
 • Tạo biến môi trường vĩnh viễn
  dùng quyền cao nhất mở file environment : sudo gedit /etc/environment thêm biến môi trường (không sử dụng export)

Xem tình trạng Pin của laptop

upower -i `upower -e | grep 'BAT'`

Kiểm tra một dịch vụ trên Ubuntu

 • Kiểm tra trạng thái :
sudo systemctl status mssql/mysql/docker
 • Dừng dịch vụ :
sudo systemctl stop mssql/mysql/docker
 • Bật lại dịch vụ:
sudo systemctl start mssql/mysql/docker
 • Dừng và tắt dịch vụ :
sudo systemctl stop mssql/mysql/docker
sudo systemctl disable mssql/mysql/docker
 • Bật và khởi động lại dịch vụ của máy chủ
sudo systemctl enable mssql/mysql/docker
sudo systemctl start mssql/mysql/docker

Kiểm tra các cổng đang hoạt động

sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
=============================
Website không bao giờ chứa bất kỳ quảng cáo nào, mọi đóng góp để duy trì phát triển cho website (donation) xin vui lòng gửi về STK 90.2142.8888 - Ngân hàng Vietcombank Thăng Long - TRAN VAN BINH
=============================
Nếu bạn muốn tiết kiệm 3-5 NĂM trên con đường trở thành DBA chuyên nghiệp thì hãy đăng ký ngay KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE, được Coaching trực tiếp từ tôi với toàn bộ kinh nghiệm, thủ tục, quy trình, bí kíp thực chiến mà bạn sẽ KHÔNG THỂ tìm kiếm trên Internet/Google giúp bạn dễ dàng quản trị mọi hệ thống Core tại Việt Nam và trên thế giới, đỗ OCP.
- CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
- Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
2 khóa học online qua video giúp bạn nhanh chóng có những kiến thức nền tảng về Linux, Oracle, học mọi nơi, chỉ cần có Internet/4G:
- Oracle cơ bản: https://bit.ly/admin1_1200
- Linux: https://bit.ly/linux_1200
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, ms sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master