TỔNG HỢP CÁC BÀI VIẾT VỀ ĐÀO TẠO/THI CHỨNG CHỈ

ĐÀO TẠO

TỔNG QUAN

Mọi chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Oracle

Con đường trở thành chuyên gia Oracle DBA bắt đầu từ đâu?

Tổng hợp các khóa đào tạo online/offline

KHÓA HỌC ONLINE COACHING DBA A-Z (PHẢI HỌC) QUA ZOOM 

🚀🚀🚀 KHÓA HỌC ONLINE COACHING "Oracle DBA A-Z Enterprise" (OraAZ), Hotline 090.29.12.888 🚀🚀🚀

KHÓA HỌC ONLINE VIDEO TỰ HỌC

🔥🔥🔥KHUYẾN MẠI KHOÁ HỌC "QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 12C CƠ BẢN", giảm 50% đăng ký HÔM NAY còn 900K (GIÁ GỐC 1800K) 💥💥💥

Khuyến mại khóa học "QUẢN TRỊ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX 🐧 TRONG 21 GIỜ" giảm giá 50%, đăng ký HÔM NAY 900K 💥💥💥 (GIÁ GỐC 1800K)

CƠ BẢN

🔥🔥🔥KHUYẾN MẠI KHOÁ HỌC "QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 12C CƠ BẢN", giảm 60% đăng ký HÔM NAY còn 900K (GIÁ GỐC 1800K) 💥💥💥

Khuyến mại khóa học "QUẢN TRỊ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX 🐧 TRONG 21 GIỜ" giảm giá 50%, đăng ký HÔM NAY 900K 💥💥💥 (GIÁ GỐC 1800K)

Oracle Database 12c: Administration Workshop

Oracle Database: Introduction to SQL

NÂNG CAO

Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture

Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop

EXPERT

Oracle Database 12c: Data Guard Administration

Oracle Database 12c: RAC Administration

Oracle Database 12c: Clusterware Administration

Oracle Database 12c: ASM Administration

Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning

Oracle Database: SQL Tuning for Developers

THI CHỨNG CHỈ

[VIP5] Hướng dẫn thi chứng chỉ OCP 2019 từ A-Z, cam kết đỗ 100%

CHỨNG CHỈ ORACLE DATABASE 19C ADMINISTRATION CERTIFICATION

Hot..hot...DUMP thi chứng chỉ OCA, OCP (down về GẤP trước khi nó không còn trên Internet)

ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN

Đánh giá của học viên sau các khóa đào tạo

LIÊN HỆ

Liên hệ

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master