Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Mọi chương trình đào tạo Oracle


Oracle là nhà cung cấp toàn cầu về dịch vụ ảo hóa điện toán đám mây cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp ở mọi quy mô trong tiến trình dịch chuyển kỹ thuật số. Oracle Cloud cung cấp năng lực nổi trội trong quá trình "phần mềm - dịch vụ", "nền tảng - dịch vụ", "hạ tầng - dịch vụ" và "dữ liệu - dịch vụ". Trong hơn 40 năm phát triển, Oracle có hơn 430.000 khách hàng ở 175 quốc gia sử dụng công nghệ Oracle để nắm bắt cơ hội kinh doanh và giải quyết các thách thức thực tế và hữu hình. Oracle có dịch vụ hỗ trợ khách hàng toàn diện với các dịch vụ tư vấn, tài chính, hỗ trợ và đào tạo.

Hiểu được nhu cầu của thị trường về đào tạo kỹ thuật cho đội ngũ quản trị và ứng dụng, Oracle đã thành lập OAEC nhằm mục tiêu phát triển và cập nhật các chương trình đào tạo theo vai trò công việc (như DBA Administrator, Developer, Analyst, Project Manager,…) và các sản phẩm cụ thể của Oracle (như DBA, Applications, OS, Java & Middleware, Enterprise Management,…).
Database Administration
Database Application Development
Oracle Database: Program with PL/SQL

Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL

Oracle Database: SQL Tuning for Developers

Oracle Database: SQL Tuning Workshop
Datawarehousing
Data Warehouse Administration
Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals

Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse
Data Mining
Predictive Analytics using Oracle Data Mining Ed 1

Oracle Database 11g: Data Mining Techniques
OLAP
Oracle Database 11g: OLAP Essentials
BI

Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboards

Oracle BI 12c: Build Repositories
Java
SE (Standard Edition)
Java SE 8 Fundamentals

Java SE 8 Programming

Java Performance Tuning
EE & Web Services
Developing Applications for the Java EE 7 Platform Ed 1

Java EE 7: Front-end Web Application Development

Java EE 7: Back-End Server Application Development
Middleware
Data Intergrator
Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration Ed 3

Oracle Data Integrator 12c: Advanced Integration and Development
Golden Gate
Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle

Oracle GoldenGate 12c: Advanced Configuration for Oracle

 • Oracle GoldenGate 12c: Management Pack Overview

 • Oracle GoldenGate 12c: Troubleshooting and Tuning

 • Oracle GoldenGate 12c: Integrate Big Data
 • Operating System
  Oracle Solaris
  Oracle Solaris 11 System Administration Ed 6

 • Oracle Solaris 11 Advanced System Administration Ed 6

 • Oracle Solaris 11 Performance Management

 • Oracle Solaris 11 Security Administration Ed 3

 • Oracle Solaris 11 Network Administration Ed 4

 • Quản trị hệ điều hành Linux trong 21 giờ
 • Oracle Solaris Cluster
  Oracle Solaris Cluster 4.x Administration Ed 4

 • Oracle Solaris Cluster 4.x Advanced Administration Ed 3
 • Engineered Systems
  Big Data Appliance
  Oracle Big Data Overview
  Oracle Big Data Fundamentals Ed 2


 • Oracle NoSQL Database for Administrators Ed 1

 • Oracle Database 12c: Analytic SQL for Data Warehousing
 • Exadata
  Exadata Database Machine: 12c Administration Workshop Ed 2
  @ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ
  #học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

  ĐỌC NHIỀU

  Trần Văn Bình - Oracle Database Master