Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Cấu trúc Oracle Database 12c, 19c, 21c

Trước hết chúng ta cần so sánh cấu trúc Oracle 11g và 12c/19c/21c
Cấu trúc Oracle bao gồm:
  1. Phần mềm Oracle
  2. Và các Database

ORACLE 11G

Sau khi cài đặt phần mềm Oracle Database 11g bạn có thể tạo một hoặc nhiều Database (Thông thường bạn chỉ cần tạo một Database). Trong mỗi Database bạn có thể tạo một hoặc nhiều SCHEMA, mỗi SCHEMA là hệ thống các bảng, và các đối tượng như function (hàm), procedure (thủ tục), package, ... Cấu trúc của Oracle 11g giống hình minh họa dưới đây:

ORACLE 12C/19c/21c

Oracle 12c/19c/21c (base 12c) thực sự có sự thay đổi căn bản về cấu trúc so với Oracle 11gOracle 12c thực sự là một cơ sở dữ liệu đám mây.
Khái niệm database trong 11g tương ứng với khái niệm Container Database (CDB) trong 12c. Cụ thể sau khi cài đặt phần mềm Oracle 12c bạn có thể tạo 1 hoặc nhiều Container Database (CDB). (Thực tế là chỉ cần 1).
Trong Oracle 12C có một khái niệm mới là CDB$ROOT (Hoặc gọi là CDB Root), CDB$Root là một Plugin Database đặc biệt), là một đối tượng nằm trong CDB. Các SCHEMA có thể gắn vào trên CDB$ROOT. Hoặc có các Plugin Database (PDB) thông thường khác có gắn vào CDB$ROOT. Mỗi Plugin Database chứa 0 hoặc nhiều SCHEMA.
PDB$SEED là một Plugin database mẫu (Template) nó được sử dụng để làm mẫu (mặc định) để tạo ra một Plugin Database mới. Tất nhiên bạn có thể lấy một Plugin Database bất kỳ nào đó làm mẫu để tạo ra một Plugin Database mới.

Tôi sẽ đề cập tới các lệnh tạo một Plugin mới từ SEED hoặc từ 1 PDB nào đó ở phần dưới của tài liệu này.
Về mặt lưu trữ trên ổ cứng, Oracle 12c có cấu trúc như hình minh họa dưới đây:
Trong đó:

Controlfiles

Mỗi cơ sở dữ liệu Oracle có một tập tin kiểm soát, đó là một tập tin nhị phân nhỏ mà ghi lại cấu trúc vật lý của các cơ sở dữ liệu. Các tập tin kiểm soát bao gồm:
  • Tên cơ sở dữ liệu
  • Tên và địa điểm của các datafiles liên quan và các file redo log
  • Các dấu thời gian của việc tạo ra cơ sở dữ liệu
  • Số tuần tự hiện thời của log (log sequence number)
  • Thông tin Checkpoint
Các tập tin điều khiển phải có sẵn cho việc ghi bởi cơ sở dữ liệu Oracle bất cứ khi nào cơ sở dữ liệu đang mở. Nếu không có sự kiểm soát tập tin, cơ sở dữ liệu không thể được gắn kết và phục hồi là rất khó khăn.

datafiles

Datafiles là các file vật lý được lưu trữ trên ổ cứng. Những file này được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trên ổ cứng.

tempfiles

Tempfiles là các file vật lý được lưu trữ trên ổ cứng. Những file này được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trên ổ cứng.

redo logs

Cấu trúc quan trọng nhất đối với hoạt động phục hồi là các redo log, trong đó bao gồm hai hoặc nhiều tập tin đã được phân bổ trước (preallocated files), nó lưu trữ tất cả các thay đổi trên cơ sở dữ liệu cũng như chúng xuất hiện. Mỗi đối tượng của cơ sở dữ liệu Oracle có một redo log liên quan để bảo vệ cơ sở dữ liệu trong trường hợp một đối tượng nào đó bị hỏng.
@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ
#học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master