TỔNG HỢP CÁC BÀI VIẾT VỀ SQL, PL/SQL

TỔNG QUAN

50 CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ SQL THƯỜNG GẶP

Các câu hỏi về Oracle PL/SQL thông dụng?

Câu hỏi phỏng vấn Database Developer/ Database Administrator thường gặp

Database developer là gì? Kỹ năng cần có của Database Developers

CHUẨN BỊ BẢNG, DỮ LIỆU

Oracle Live SQL và Kho tài nguyên Code Libary của Oracle

Dữ liệu mẫu thực hành SQL: Bảng PRODUCTS, CUSTOMERS, CHANNELS, PROMOTIONS, và SALES
Dữ liệu mẫu thực hành SQL: Bảng DEPARTMENTS và EMPLOYEES, các view
Dữ liệu mẫu thực hành SQL: Bảng DEPARTMENTS, EMPLOYEES, và SKILLS

Dữ liệu mẫu thực hành SQL: Bảng PROJECT_MANAGEMENT

Script sinh 1 triệu row dữ liệu ngẫu nhiên để thực hành SQL

Script sinh 1 triệu row dữ liệu vào bảng

Cơ sở dữ liệu mẫu

Tạo Oracle SCOTT Schema

Quy tắc đặt tên object trong Oracle Database

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ? CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ LÀ GÌ?

SQL

ORACLE SQL TUTORIAL CƠ BẢN

Oracle Live SQL và Kho tài nguyên Code Libary của Oracle

Oracle SQL tutorial - Bài 1: SELECT

ORACLE SQL TUTORIAL A-Z

ORACLE SQL CĂN BẢN

» Mở đầu

1

Oracle là gì? Các phiên bản của Oracle

2

Data types trong Oracle

3

Comment trong Oracle

» Oracle Table

4

Lệnh tạo bảng trong Oracle - Create Table

5

Lệnh sửa bảng trong Oracle - Alter Table

6

Lệnh xóa bảng trong Oracle - Drop Table

7

Tìm hiểu Temporary tables trong Oracle

8

Các lệnh quản lý View trong Oracle

» Oracle Query

9

Lệnh SELECT trong Oracle

10

Danh sách Comparison Operators trong Oracle

11

Lệnh CASE trong Oracle

12

Lệnh INSERT trong Oracle

13

Lệnh Update trong Oracle

14

Lệnh Delete trong Oracle

15

Lệnh Truncate Table trong Oracle

16

Xử lý trùng tên với AS trong Oracle

17

Tìm hiểu Subquery trong Oracle

» Oracle Condition

18

Thêm nhiều điều kiện với AND và OR trong Oracle

19

Tìm hiểu IN và NOT IN trong Oracle

20

Tìm hiểu BETWEEN trong Oracle

21

Lệnh LIKE và NOT LIKE trong Oracle

22

Lệnh điều kiện IS NULL và IS NOT NULL trong Oracle

23

Kiểm tra điều kiện với REGEXP_LIKE trong Oracle

» Oracle Clauses

24

Loại bỏ dữ liệu trùng lặp với lệnh DISTINCT trong Oracle

25

Chọn nhiều bảng tại lệnh From trong Oracle

26

Sắp xếp kết quả với lệnh ORDER BY trong Oracle

27

Gộp kết quả với lệnh Group By trong Oracle

28

Lọc kết quả ở Group By với lệnh Having trong Oracle

» Oracle Operators

29

Toán tử UNION trong Oracle

30

Toán tử UNION ALL trong Oracle

31

Toán tử INTERSECT trong Oracle

32

Toán tử MINUS trong Oracle

» Oracle Joins

33

Các loại JOIN trong Oracle

34

Inner Join trong Oracle

35

Outer Join trong Oracle

36

Tìm hiểu Self Join trong Oracle

» Oracle Reference

37

Bảng định dạng ngày tháng trong Oracle

38

Bài tập tổng hợp Oracle SQL căn bản

39

Giải bài tập tổng hợp Oracle SQL căn bản

ORACLE NÂNG CAO

CÁC HÀM TRONG ORACLE

SQL NULL Functions

Hàm sys_context trong Oracle Database
Bảng mã ASCII chuẩn các hệ nhị phân - thập phân - thập lục phânBảng định dạng ngày tháng trong Oracle

STRING/CHAR FUNCTIONS

Hàm Hàm ASCII trong Oracle
Hàm ASCIISTR trong Oracle
Hàm CHR trong Oracle
Hàm COMPOSE trong Oracle
Hàm CONCAT trong Oracle
Hàm CONVERT trong Oracle
Hàm DECOMPOSE trong Oracle
Hàm DUM trong Oracle
Hàm INITCAP trong Oracle
Hàm INSTR trong Oracle
Hàm INSTR trong Oracle
Hàm INSTR2 trong Oracle
Hàm INSTR4 trong Oracle
Hàm INSTRB trong Oracle
Hàm INSTRC trong Oracle
Hàm LENGTH trong Oracle
Hàm LENGTH2 trong Oracle
Hàm LOWER trong Oracle
Hàm LPAD trong Oracle
Hàm LTRIM trong Oracle
Hàm NCHR trong Oracle
Hàm REGEXP_INSTR trong Oracle
Hàm SUBSTR
CONVERSION FUNCTIONS
Hàm TO_CHAR trong Oracle
Hàm TO_DATE trong Oracle
NUMERIC/MATH FUNCTION
Hàm CEIL trong Oracle
Hàm COUNT trong Oracle
SQL COUNT(), AVG() và SUM()
Hàm FLOOR trong Oracle
Hàm MAX trong Oracle
Hàm MIN trong Oracle
SQL MIN() và MAX()
Hàm Hàm TRUNC trong Oracle
DATE/TIME FUNCTION
Hàm ADD_MONTHS trong Oracle
Hàm CURRENT_DATE trong Oracle
Bảng định dạng ngày tháng trong Oracle
SQL Dates
KHÁC
SQL Injection
Cách sử dụng EXECUTE IMMEDIATE trong Oracle Database
Cột RowID trong Oracle Database
Bảng DUAL trong Oracle Database
SQL Views
SQL CASE
Tìm hiểu Transaction trong Oracle

SQL 99 TUTORIAL

MỞ ĐẦU

SQL QUERY

SQL tutorial - Bài 1: SELECT

SQL SELECT

SQL SELECT INTO

SQL Aliases (Bí danh)

SQL ORDER BY

Oracle SQL tutorial - Bài 4: Mệnh đề ORDER BY

Oracle SQL tutorial - Bài 2: Mệnh đề FROM

SQL LỌC DỮ LIỆU

Oracle SQL tutorial  - Bài 3: Mệnh đề WHERE

Oracle SQL tutorial  - Bài 7: GROUP BY và HAVING

SQL AND, OR and NOT

SQL LIKE

SQL Wildcards (Ký tự đại diện)

SQL IN Operator

SQL BETWEEN Operator

SQL NULL

SQL TOP, LIMIT or ROWNUM

SQL JOINS

Oracle SQL tutorial - Bài 5: JOIN

SQL Joins

SQL INNER JOIN

SQL LEFT JOIN

SQL RIGHT JOIN

SQL FULL OUTER JOIN

SQL Self JOIN

NHÓM DỮ LIỆU

SQL GROUP BY

SQL HAVING

SQL OPERATORS

Oracle SQL tutorial  - Bài 6: Toán tử (Operators) với UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS

SQL UNION

SQL Operators

SQL SUBQUERY

SQL EXISTS

SQL ANY and ALL

SQL THAY ĐỔI DỮ LIỆU (DML)

Oracle SQL tutorial - Bài 8: Câu lệnh INSERT

Oracle SQL tutorial  - Bài 9: Câu lệnh UPDATE

Oracle SQL tutorial  - Bài 10: DELETE và TRUNCATE

SQL INSERT INTO

SQL INSERT INTO SELECT

SQL UPDATE

SQL DELETE

GIAO DỊCH

Tìm hiểu Transaction trong Oracle

SQL QUẢN LÝ BẢNG

SQL CREATE TABLE

SQL DROP TABLE

SQL ALTER TABLE

SQL AUTO INCREMENT Field

Tìm hiểu Temporary tables trong Oracle

SQL CREATE INDEX

Quản lý contrains trong Oracle Database

Quản lý sequence trong Oracle Database

Tạo table DDL trong Oracle Database


SQL CONSTRAINT

SQL Constraints

SQL NOT NULL Constraint

SQL UNIQUE Constraint

SQL PRIMARY KEY Constraint

SQL FOREIGN KEY Constraint

SQL CHECK Constraint

SQL DEFAULT Constraint

Sự khác nhau giữa PRIMARY KEY và UNIQUE KEY

KIỂU DỮ LIỆU

Data types trong Oracle

Bài 2.PL/SQL cơ bản - Cách tổ chức dữ liệu (kiểu dữ liệu)

BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN

SQL CASE

ORACLE PL/SQL

PL/SQL là gì? Hiểu sâu về PL/SQL

𝗣𝗟/𝗦𝗤𝗟 là gì? Kiến trúc của 𝗣𝗟/𝗦𝗤𝗟

Cách sử dụng EXECUTE IMMEDIATE trong Oracle Database

Thực thi lệnh OS từ PL/SQL trong Oracle Database

Hướng dẫn lập trình Oracle PL/SQL từ A-Z

Tìm hiểu Procedure trong Oracle

Tìm hiểu Function trong Oracle

Tìm hiểu Cursor trong Oracle

Tìm hiểu Trigger trong Oracle

ORACLE PL/SQL TUTORIAL_TÓM TẮT

ORACLE PL/SQL TUTORIAL_BỔ SUNG

THI CHỨNG CHỈ OCA DEVELOPER

-  Môn 1: SQL (1z0-071, mã mới thay 061): 


(tham khảo thêm 1z0-061, chỉ còn tác dụng ở Nhật


- Môn 2: PL/SQL (1Z0-144)

+ Tài liệu ôn thi: 

- Tham khảo thông tin từ hãng Oracle: 

+ Oracle PL/SQL Developer Certified Associate (JP) Certification (2 môn): 


+ Oracle Database SQL Certified Associate Certification (1 môn SQL): 


CÔNG CỤ

Oracle Live SQL và Kho tài nguyên Code Libary của Oracle

Cài đặt PL/SQL Developer trên Windows

TỔNG HỢP CÔNG CỤ QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE

Hướng dẫn dựng máy ảo lab Workshop Admin 12c trên VirtualBox

Cấu hình, quản trị Enterprise Manager Database Express trong Oracle Database 12c
Cài đặt Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c Phiên bản cài đặt 5 trên Oracle Linux 5.11 và 6.6
Thủ tục gửi email cảnh báo CLOB trong Oracle Database
OEM emca Enterprise Manager Configuration Assistant
orachk (Oracle Check)
ADRCI trong Oracle Database
Các lệnh hay sử dụn trong ORADEBUG
Hướng dẫn sử dụng công cụ Oracle SQL Developer để làm việc với Oracle Database
Thủ tục gửi email nhiều người trên cơ sở dữ liệu trong Oracle Database
SQL Navigator - Công cụ cho dân Developer hiệu quả
TOAD - Công cụ cho Oracle DBA TỐT NHẤT
SQL*PLus - Một số câu lệnh hay sử dụng trong Oracle Database
Các công cụ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle DBA cần dùng thành thạo


Hy vọng hữu ích cho bạn.

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w

=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle dataguard, oracle goldengate, oracle weblogic, oracle exadata, hoc solaris, hoc linux, hoc aix


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master