Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL PRIMARY KEY Constraint

Ràng buộc chính trong SQL

Ràng buộc PRIMARY KEY xác định duy nhất từng bản ghi trong bảng.

Khóa chính phải chứa giá trị DUY NHẤT và không được chứa giá trị NULL.

Một bảng chỉ có thể có MỘT khóa chính; và trong bảng, khóa chính này có thể bao gồm một hoặc nhiều cột (trường).


KHÓA CHÍNH SQL trên TẠO BẢNG

SQL sau tạo một KHÓA CHÍNH trên cột "ID" khi bảng "Người" được tạo:

MySQL:

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL,
    LastName varchar(255NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Age int,
    PRIMARY KEY (ID)
);

SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
    LastName varchar(255NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Age int
);

Để cho phép đặt tên cho ràng buộc KHÓA CHÍNH và để xác định ràng buộc KHÓA CHÍNH trên nhiều cột, hãy sử dụng cú pháp SQL sau:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL,
    LastName varchar(255NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Age int,
    CONSTRAINT PK_Person PRIMARY KEY (ID,LastName)
);

Lưu ý: Trong ví dụ trên chỉ có MỘT KHÓA CHÍNH (PK_Person). Tuy nhiên, GIÁ TRỊ của khóa chính được tạo thành từ HAI CỘT (ID + LastName).

KHÓA CHÍNH SQL trên ALTER TABLE

Để tạo ràng buộc CHÍNH CHÍNH trên cột "ID" khi bảng đã được tạo, hãy sử dụng SQL sau:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ADD PRIMARY KEY (ID);

Để cho phép đặt tên cho ràng buộc KHÓA CHÍNH và để xác định ràng buộc KHÓA CHÍNH trên nhiều cột, hãy sử dụng cú pháp SQL sau:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT PK_Person PRIMARY KEY (ID,LastName);

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng câu lệnh ALTER TABLE để thêm khóa chính, (các) cột khóa chính phải được khai báo là không chứa giá trị NULL (khi bảng được tạo lần đầu tiên).


XÓA Ràng buộc CHÍNH CHÍNH

Để bỏ một ràng buộc CHÍNH CHÍNH, hãy sử dụng SQL sau:

MySQL:

ALTER TABLE Persons
DROP PRIMARY KEY;

SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
DROP CONSTRAINT PK_Person;
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master