Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL ALTER TABLE

Câu lệnh ALTER TABLE được sử dụng để thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột trong bảng hiện có.

Câu lệnh ALTER TABLE cũng được sử dụng để thêm và bỏ các ràng buộc khác nhau trên một bảng hiện có.


ALTER TABLE - THÊM Cột

Để thêm một cột trong bảng, hãy sử dụng cú pháp sau:

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype;

SQL sau thêm cột "Email" vào bảng "Khách hàng":

Thí dụ

ALTER TABLE Customers
ADD Email varchar(255);

BẢNG ALTER - DROP COLUMN

Để xóa một cột trong bảng, hãy sử dụng cú pháp sau (lưu ý rằng một số hệ thống cơ sở dữ liệu không cho phép xóa một cột):

ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name;

SQL sau xóa cột "Email" khỏi bảng "Khách hàng":

Thí dụ

ALTER TABLE Customers
DROP COLUMN Email;

BẢNG ALTER - ALTER / MODIFY COLUMN

Để thay đổi kiểu dữ liệu của cột trong bảng, hãy sử dụng cú pháp sau:

SQL Server / MS Access:

ALTER TABLE table_name
ALTER COLUMN column_name datatype;

SQL / Oracle của tôi (phiên bản trước 10G):

ALTER TABLE table_name
MODIFY COLUMN column_name datatype;

Oracle 10G trở lên:

ALTER TABLE table_name
MODIFY column_name datatype;

Ví dụ về BẢNG ALTER SQL

Nhìn vào bảng "Người":

IDLastNameFirstNameAddressCity
1HansenOlaTimoteivn 10Sandnes
2SvendsonToveBorgvn 23Sandnes
3PettersenKariStorgt 20Stavanger

Bây giờ chúng ta muốn thêm một cột có tên "DateOfBirth" trong bảng "Người".

Chúng tôi sử dụng câu lệnh SQL sau:

ALTER TABLE Persons
ADD DateOfBirth date;

Lưu ý rằng cột mới, "DateOfBirth", thuộc loại ngày tháng và sẽ chứa một ngày tháng. Kiểu dữ liệu chỉ định loại dữ liệu mà cột có thể giữ. Để có tài liệu tham khảo đầy đủ về tất cả các kiểu dữ liệu có sẵn trong MS Access, MySQL và SQL Server, hãy truy cập tài liệu tham khảo Kiểu dữ liệu đầy đủ của chúng tôi .

Bảng "Người" bây giờ sẽ trông như thế này:

IDLastNameFirstNameAddressCityDateOfBirth
1HansenOlaTimoteivn 10Sandnes 
2SvendsonToveBorgvn 23Sandnes 
3PettersenKariStorgt 20Stavanger 

Ví dụ về thay đổi kiểu dữ liệu

Bây giờ chúng ta muốn thay đổi kiểu dữ liệu của cột có tên "DateOfBirth" trong bảng "Người".

Chúng tôi sử dụng câu lệnh SQL sau:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN DateOfBirth year;

Lưu ý rằng cột "DateOfBirth" bây giờ thuộc loại năm và sẽ giữ một năm ở định dạng hai hoặc bốn chữ số.


Ví dụ về DROP COLUMN

Tiếp theo, chúng tôi muốn xóa cột có tên "DateOfBirth" trong bảng "Người".

Chúng tôi sử dụng câu lệnh SQL sau:

ALTER TABLE Persons
DROP COLUMN DateOfBirth;

Bảng "Người" bây giờ sẽ trông như thế này:

IDLastNameFirstNameAddressCity
1HansenOlaTimoteivn 10Sandnes
2SvendsonToveBorgvn 23Sandnes
3PettersenKariStorgt 20Stavanger
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master