Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL Operators

Toán tử số học SQL

Toán tử

Mô tả


+

Cộng


-

Trừ


*

Nhân


/

Chia


%

Modulo


Toán tử SQL Bitwise

Toán tử

Mô tả

&

AND

|

OR

^

Bitwise exclusive OR


Toán tử so sánh SQL

Operator

Description


=

Bằng


>

Lớn hơn 


<

Nhỏ hơn 


>=

Lớn hơn hoặc bằng 


<=

Nhỏ hơn hoặc bằng 


<>

Không nhỏ hơn 


Toán tử ghép SQL

Operator

Description

+=

Add equals

-=

Subtract equals

*=

Multiply equals

/=

Divide equals

%=

Modulo equals

&=

Bitwise AND equals

^-=

Bitwise exclusive equals

|*=

Bitwise OR equals


Toán tử logic SQL

Operator

Description


ALL

TRUE if all of the subquery values meet the condition


AND

TRUE if all the conditions separated by AND is TRUE


ANY

TRUE if any of the subquery values meet the condition


BETWEEN

TRUE if the operand is within the range of comparisons


EXISTS

TRUE if the subquery returns one or more records


IN

TRUE if the operand is equal to one of a list of expressions


LIKE

TRUE if the operand matches a pattern


NOT

Displays a record if the condition(s) is NOT TRUE


OR

TRUE if any of the conditions separated by OR is TRUE


SOME

TRUE if any of the subquery values meet the condition


==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master