Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL Comments

Nhận xét SQL

Chú thích được sử dụng để giải thích các phần của câu lệnh SQL hoặc để ngăn chặn việc thực thi câu lệnh SQL.

Lưu ý: Các ví dụ trong chương này sẽ không hoạt động trong Firefox và Microsoft Edge!

Nhận xét không được hỗ trợ trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Firefox và Microsoft Edge đang sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft Access trong các ví dụ của chúng tôi.


Nhận xét dòng đơn

Nhận xét một dòng bắt đầu bằng -.

Mọi văn bản giữa - và cuối dòng sẽ bị bỏ qua (sẽ không được thực thi).

Ví dụ sau sử dụng chú thích một dòng để giải thích:

Thí dụ

--Select all:
SELECT * FROM Customers;

Ví dụ sau sử dụng chú thích một dòng để bỏ qua phần cuối của dòng:

Thí dụ

SELECT * FROM Customers -- WHERE City='Berlin';

Ví dụ sau sử dụng chú thích một dòng để bỏ qua một câu lệnh:

Thí dụ

--SELECT * FROM Customers;
SELECT * FROM Products;

Nhận xét nhiều dòng

Nhận xét nhiều dòng bắt đầu bằng / * và kết thúc bằng * /.

Mọi văn bản giữa / * và * / sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ sau sử dụng nhận xét nhiều dòng để giải thích:

Thí dụ

/*Select all the columns
of all the records
in the Customers table:*/

SELECT * FROM Customers;

Ví dụ sau sử dụng chú thích nhiều dòng để bỏ qua nhiều câu lệnh:

Thí dụ

/*SELECT * FROM Customers;
SELECT * FROM Products;
SELECT * FROM Orders;
SELECT * FROM Categories;*/

SELECT * FROM Suppliers;

Để chỉ bỏ qua một phần của câu lệnh, cũng sử dụng nhận xét / * * /.

Ví dụ sau sử dụng chú thích để bỏ qua một phần của dòng:

Thí dụ

SELECT CustomerName, /*City,*/ Country FROM Customers;

Ví dụ sau sử dụng chú thích để bỏ qua một phần của câu lệnh:

Thí dụ

SELECT * FROM Customers WHERE (CustomerName LIKE 'L%'
OR CustomerName LIKE 'R%' /*OR CustomerName LIKE 'S%'
OR CustomerName LIKE 'T%'*/
 OR CustomerName LIKE 'W%')
AND Country='USA'
ORDER BY CustomerName;
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master