Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL INSERT INTO

Câu lệnh SQL INSERT INTO

Câu lệnh INSERT INTO được sử dụng để chèn các bản ghi mới trong bảng.

CHÈN VÀO Cú pháp

Có thể viết câu lệnh INSERT INTO theo hai cách.

Cách đầu tiên chỉ định cả tên cột và giá trị sẽ được chèn:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);

Nếu bạn đang thêm giá trị cho tất cả các cột của bảng, bạn không cần chỉ định tên cột trong truy vấn SQL. Tuy nhiên, hãy đảm bảo thứ tự của các giá trị theo cùng thứ tự với các cột trong bảng. Cú pháp INSERT INTO sẽ như sau:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...);

Cơ sở dữ liệu Demo

Dưới đây là lựa chọn từ bảng "Khách hàng" trong cơ sở dữ liệu mẫu của Northwind:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
89White Clover MarketsKarl Jablonski305 - 14th Ave. S. Suite 3BSeattle98128USA
90

Wilman KalaMatti KarttunenKeskuskatu 45Helsinki21240Finland
91

WolskiZbyszekul. Filtrowa 68Walla01-012Poland

INSERT INTO Ví dụ

Câu lệnh SQL sau sẽ chèn một bản ghi mới trong bảng "Khách hàng":

Thí dụ

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal''Tom B. Erichsen''Skagen 21''Stavanger''4006''Norway');

Lựa chọn từ bảng "Khách hàng" bây giờ sẽ giống như sau:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
89White Clover MarketsKarl Jablonski305 - 14th Ave. S. Suite 3BSeattle98128USA
90

Wilman KalaMatti KarttunenKeskuskatu 45Helsinki21240Finland
91

WolskiZbyszekul. Filtrowa 68Walla01-012Poland
92CardinalTom B. ErichsenSkagen 21Stavanger4006Norway

Bạn có nhận thấy rằng chúng tôi không chèn bất kỳ số nào vào trường CustomerID không?
Cột CustomerID là trường tự động tăng và sẽ được tạo tự động khi một bản ghi mới được chèn vào bảng.


Chèn dữ liệu chỉ trong các cột được chỉ định

Cũng có thể chỉ chèn dữ liệu trong các cột cụ thể.

Câu lệnh SQL sau sẽ chèn một bản ghi mới, nhưng chỉ chèn dữ liệu trong các cột "Tên khách hàng", "Thành phố" và "Quốc gia" (CustomerID sẽ được cập nhật tự động):

Thí dụ

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal''Stavanger''Norway');

Lựa chọn từ bảng "Khách hàng" bây giờ sẽ giống như sau:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
89White Clover MarketsKarl Jablonski305 - 14th Ave. S. Suite 3BSeattle98128USA
90

Wilman KalaMatti KarttunenKeskuskatu 45Helsinki21240Finland
91

WolskiZbyszekul. Filtrowa 68Walla01-012Poland
92Cardinalnullnull StavangernullNorway
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master