Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL FULL OUTER JOIN

Từ khóa SQL FULL OUTER JOIN

Từ khóa FULL OUTER JOIN trả về tất cả các bản ghi khi có sự trùng khớp trong các bản ghi bảng bên trái (table1) hoặc bên phải (table2).

Lưu ý: FULL OUTER JOIN có thể trả về tập kết quả rất lớn!

Mẹo: FULL OUTER JOIN và FULL JOIN giống nhau.

Cú pháp FULL OUTER JOIN

SELECT column_name(s)
FROM table1
FULL OUTER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name
WHERE condition;

SQL FULL OUTER JOIN


Cơ sở dữ liệu Demo

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Northwind nổi tiếng.

Dưới đây là lựa chọn từ bảng "Khách hàng":

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1

Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico

Và lựa chọn từ bảng "Đơn hàng":

OrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
10308271996-09-183
103093731996-09-191
103107781996-09-202

Ví dụ về SQL FULL OUTER JOIN

Câu lệnh SQL sau đây chọn tất cả khách hàng và tất cả các đơn hàng:

SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
FROM Customers
FULL OUTER JOIN Orders ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID
ORDER BY Customers.CustomerName;

Một lựa chọn từ tập kết quả có thể trông như thế này:

CustomerNameOrderID
Alfreds FutterkisteNull
Ana Trujillo Emparedados y helados10308
Antonio Moreno Taquería10365

Lưu ý: Từ khóa FULL OUTER JOIN trả về tất cả các bản ghi phù hợp từ cả hai bảng cho dù bảng khác có khớp hay không. Vì vậy, nếu có hàng trong "Khách hàng" không khớp trong "Đơn đặt hàng" hoặc nếu có hàng trong "Đơn hàng" không khớp trong "Khách hàng", những hàng đó cũng sẽ được liệt kê.

==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master