Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024

Thủ tục đổi tên ASM Diskgroup trong Oracle 19c

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách đổi tên ASM Diskgroup trong Oracle 19c

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2024

Sự khác biệt giữa Oracle 12c và Oracle 19c là gì? Các phiên bản Oracle

Oracle là một trong những hệ thống cơ sở dữ liệu nổi tiếng nhất thế giới, được tin dùng bởi nhiều doanh nghiệp lớn trong việc vận hành tổ chức.

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master