Tunning - PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ CẦN TỐI ƯU

 

SỬ DỤNG TOOLS, SCRIPT ĐỂ PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ DATABASE ĐANG GẶP PHẢI CẦN TỐI ƯU

[VIP] QUY TRÌNH (CHECKLIST) KIỂM TRA TRƯỚC KHI TIẾP NHẬN, THỰC HIỆN SAU KHI TIẾP NHẬN VÀ THIẾT LẬP LẠI CÁC THAM SỐ CHUẨN CỦA ORACLE DATABASE_Full

[VVIP5] THỦ TỤC BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ ORACLE DATABASE

Cách lấy AWR Report trong Oracle Database

GIÁM SÁT HIỆU NĂNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tổng hợp các câu lệnh check SQL chiếm tải, cần tối ưu trong Oracle Database

Các câu lệnh hỗ trợ giám sát cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

TOP 15 câu lệnh để monitor Oracle Database

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 3.Hướng dẫn kiểm tra lỗi lock bảng và tồn session

Giám sát tải ACTIVE SESION, LOCK trong Oracle Database

[VIP] Checklist kiểm tra đảm bảo Oracle Database RAC hoạt động bình thường

Hé lộ bí mật giám sát cơ sở dữ liệu chủ động

Ứng dụng tự nhiên chạy chậm check như thế nào?

Kiểm tra các thành phần bộ nhớ của SGA trong Oracle

Kill -9 tiến trình gây cao tải cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

Sử dụng lệnh Linux Top cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux Free cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux iostat cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux SAR cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux mpstat cho Oracle DBA

Oracle TPS: Tính toán Transaction per Second


CÁC THAO TÁC GÂY CAO TẢI, TREO DB

[VIP] Bí quyết Giám sát mọi cơ sở dữ liệu Oracle Database

[VIP] Tìm và kill các session tác động vào 1 bảng Core, nhiều truy cập trong Oracle Database

[VIP] Bí quyết cập nhật các table, package core của Database Core_Kill all

[VIP] Bí quyết cập nhật table, package core của DB lớn_Kill ít nhất

[VIP] Cấp cứu (SOS) Oracle Database khi chuẩn bị treo

SMON Transaction Recovery làm treo Oracle database?

Đổi tên bảng core gặp lỗi " ORA-04020: deadlock detected while trying to lock object"

Tìm ra session chạy trước đó trong Oracle Database 

Các loại lock dữ liệu trong Oracle Database

Hiểu rõ về tham số DDL_LOCK_TIMEOUT

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master