Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2022

Sử dụng lệnh Linux iostat cho Oracle DBA

Lệnh iostat linux: -

Nó hiển thị thông tin về việc sử dụng CPU và thống kê I/O cho mọi phân vùng và hệ thống tệp mạng (NFS). Kích thước mặc định là KB.

[oracle@orcl:~ ] iostat
Linux 2.6.32-696.el6.x86_64 (orcl.localdomain.com) 10/22/18 _x86_64_ (1 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
     1.09 0.00 0.54  1.75  0.00  96.62

Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda   7.66 61.77   155.95   11792568 29771464

Options :

-c Display the CPU utilization report.
-d Display the device utilization report.
-h Make the NFS report displayed by option -n easier to read by a human.
-k Display statistics in kilobytes per second instead of blocks per second. Data displayed are valid only with kernels 2.4 and later.
-m Display statistics in megabytes per second instead of blocks or kilobytes per second. Data displayed are valid only with kernels 2.4 and later.
-N Display the registered device mapper names for any device mapper devices. Useful for viewing LVM2 statistics.
-n Display the network filesystem (NFS) report. This option works only with kernel 2.6.17 and later.
-p [ { device [,...] | ALL } ]
The -p option displays statistics for block devices and all their partitions that are used by the system. If a device name is entered on the command line, then statistics for it and all its partitions are displayed. Last, the ALL keyword indicates that statistics have to be displayed for all the block devices and partitions defined by the system, including those that have never been used. Note that this option works only with post 2.5 kernels.
-t Print the time for each report displayed. The timestamp format may depend on the value of the S_TIME_FORMAT environment variable (see below).
-V Print version number then exit.
-x Display extended statistics. This option works with post 2.5 kernels since it needs /proc/diskstats file or a mounted sysfs to get the statistics. This option may also work with older kernels (e.g. 2.4) only if extended statistics are available in /proc/partitions (the kernel needs to be patched for that).
-z Tell iostat to omit output for any devices for which there was no activity during the sample period.

Examples :

1. Đầu ra iostat tính bằng MB

[oracle@orcl:~ ] iostat -m
Linux 2.6.32-696.el6.x86_64 (orcl.localdomain.com) 10/22/18 _x86_64_ (1 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1.09 0.00 0.54 1.75 0.00 96.62

Device: tps MB_read/s MB_wrtn/s MB_read MB_wrtn
sda 7.64 0.03 0.08 5760 14629

2. iostat  với các  đối số -c  chỉ hiển thị   thống kê CPU

[oracle@orcl:~ ] iostat -c
Linux 2.6.32-696.el6.x86_64 (orcl.localdomain.com) 10/22/18 _x86_64_ (1 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1.09 0.00 0.54 1.75 0.00 96.62

3. iostat  với các  đối số -c  chỉ hiển thị  thống kê CPU  cho mỗi 2 giây.

[oracle@orcl:~ ] iostat -c 2
Linux 2.6.32-696.el6.x86_64 (orcl.localdomain.com) 10/22/18 _x86_64_ (1 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1.08 0.00 0.54 1.75 0.00 96.63

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 99.49

4. iostat  với  đối số -d  chỉ hiển thị đĩa   thống kê I / O của tất cả các phân vùng

[oracle@orcl:~ ] iostat -d
Linux 2.6.32-696.el6.x86_64 (orcl.localdomain.com) 10/22/18 _x86_64_ (1 CPU)

Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda   7.66 61.71   155.87   11793016 29788536
dm-0  3.26 8.32    23.06   446295370 1237237064

5. Nó hiển thị số liệu thống kê I / O cho sda thiết bị cụ thể

[oracle@orcl:~ ] iostat -p sda
Linux 2.6.32-696.el6.x86_64 (orcl.localdomain.com) 10/22/18 _x86_64_ (1 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1.08 0.00 0.54 1.75 0.00 96.62

Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 7.65 61.62 155.75 11793576 29809400
sda1 0.00 0.14 0.00 26011 64
sda2 0.92 15.43 14.98 2952435 2866192
sda3 0.01 0.37 1.73 71657 331632
sda4 0.00 0.00 0.00 13 0
sda5 6.72 45.68 139.04 8742243 26611512

6. phiên bản iostat

[oracle@orcl:~ ] iostat -V
sysstat version 9.0.4
(C) Sebastien Godard (sysstat <at> orange.fr)

7. Nó hiển thị cách sử dụng câu lệnh

[oracle@orcl:~ ] iostat -?
Usage: iostat [ options ] [ <interval> [ <count> ] ]
Options are:
[ -c ] [ -d ] [ -N ] [ -n ] [ -h ] [ -k | -m ] [ -t ] [ -V ] [ -x ] [ -y ] [ -z ]
[ -j { ID | LABEL | PATH | UUID | ... } [ <device> [...] | ALL ] ]
[ <device> [...] | ALL ] [ -p [ <device> [,...] | ALL ] ]

 

Lệnh  iostat  tạo ra ba loại báo cáo, báo cáo Sử dụng CPU, báo cáo Sử dụng thiết bị và báo cáo Network filesystem

Sử dụng CPU trong đầu ra iostat:

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
     27.71 0.00  1.16   2.82    0.00  68.31

Các cột trong đầu ra kết thúc CPU iostat:

%user
Show the percentage of CPU utilization that occurred while executing at the user level (application).

%nice
Show the percentage of CPU utilization that occurred while executing at the user level with nice priority.

%system
Show the percentage of CPU utilization that occurred while executing at the system level (kernel).

%iowait
Show the percentage of time that the CPU or CPUs were idle during which the system had an outstanding disk I/O request.

%steal
Show the percentage of time spent in involuntary wait by the virtual CPU or CPUs while the hypervisor was servicing another virtual processor.

%idle
Show the percentage of time that the CPU or CPUs were idle and the system did not have an outstanding disk I/O request.

Sử dụng thiết bị trong đầu ra iostat:

Device: tps Blk_read/s  Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda   7.59 60.05    154.04   11807456 30287688

Để có được số liệu thống kê chi tiết hơn, chúng ta có thể sử dụng tùy chọn '-x' cùng với lệnh iostat

[oracle@fhpasadbdr01 ~]$ iostat -x
Linux 2.6.32-279.5.2.el6.x86_64 (fhpasadbdr01.pasa.pas.local) 10/22/2018 _x86_64_ (16 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
27.71 0.00 1.16 2.82 0.00 68.31

Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda   12.04 11.67 5.59 2.24 146.36 111.29 32.93  0.02   2.68 1.99 1.56
dm-0  0.00  0.00  0.37 2.88 8.32  23.06 9.64   0.04   12.51 1.49 0.49

Các cột trong đầu ra kết thúc thiết bị iostat:

Màn hình thiết bị iostat tiêu chuẩn hiển thị các thống kê sau: 

      KB/t  kilobytes per transfer
      tps   transfers per second
      MB/s  megabytes per second

      tiêu chuẩn , với cờ -I được chỉ định, hiển thị các thống kê sau:

      KB/t  kilobytes per transfer
      xfrs  total number of transfers
      MB   total number of megabytes transferred

      kiểu cũ (sử dụng -o ) hiển thị các thống kê sau: 

      sps   sectors transferred per second
      tps   transfers per second
      msps  average milliseconds per transaction

      kiểu cũ , với cờ -I được chỉ định, hiển thị các thống kê sau:

      blk   total blocks/sectors transferred
      xfr   total transfers
      msps  average milliseconds per transaction

Sử dụng Network file trong đầu ra iostat:

Chúng ta có thể sử dụng lệnh nfsiostat để tạo báo cáo thống kê NFS i / o. lệnh nfsiostat là một phần của gói 'nfs-utils'. Giả sử chúng ta đã mount hai NFS share trên máy chủ của mình, vì vậy, để tạo báo cáo thống kê cho NFS share, hãy chạy lệnh dưới đây,

[root@prod ~]$ nfsiostat

orcl.localdomain.com:/ifs/backup mounted on /backup:

op/s rpc bklog
9.50 0.00
read: ops/s kB/s kB/op retrans avg RTT (ms) avg exe (ms)
2.492 261.008 104.749 0 (0.0%) 12.042 12.185
write: ops/s kB/s kB/op retrans avg RTT (ms) avg exe (ms)
0.011 0.132 11.821 0 (0.0%) 4.042 8.698

orcl.localdomain.com:/ifs/orashare1 mounted on /orashare1:

op/s rpc bklog
3.16 0.00
read: ops/s kB/s kB/op retrans avg RTT (ms) avg exe (ms)
0.333 3.366 10.105 0 (0.0%) 4.081 4.264
write: ops/s kB/s kB/op retrans avg RTT (ms) avg exe (ms)
0.001 0.445 351.851 0 (0.0%) 23.907 9531.542

Nhấp vào liên kết để biết thêm thông tin về   iostat

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master