Admin - VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG (AUTOMATION)

JOB DB:

Hé lộ bí mật giám sát cơ sở dữ liệu chủ động - Gốc rễ của mọi cảnh báo

[VIP5] Gói chụp tải định kỳ DBA_CT

Tự động thêm datafile cho Oracle Database ASM với datafile không autoextend

Thủ tục add datafile TỰ ĐỘNG trên Oracle Database File system OMF

Tự động Add partition

Template báo cáo SỨC KHỎE HIỆN TẠI của cơ sở dữ liệu, máy chủ


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master