Thứ Tư, 7 tháng 9, 2022

Gather bảng core gây library cache lock

Mục đích: 
Note chú ý khi gather bảng core sẽ làm library cache lock, từ đó gây cao tải, timeout nghiệp vụ

Use case:
BEGIN
  SYS.DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS (
     OwnName           => 'APP_OWNER'
    ,TabName           => 'TAB1'
    ,Estimate_Percent  => 10
    ,Method_Opt        => 'FOR ALL COLUMNS SIZE 1'
    ,Degree            => 4
    ,Cascade           => TRUE
    ,No_Invalidate  => FALSE);
END;
/

Khi đó các câu lệnh select, DML vào bảng đó sẽ bị event library cache lock, từ đó gây cao tải, timeout nghiệp vụ:Câu lệnh montior khi thực hiện bất kỳ thao tác nào gây nguy cơ tăng tải:
SELECT /*1.ActiveSession*/ distinct s.inst_id i#, s.username, s.SID SID, s.osuser, s.machine,DECODE(S.WAIT_TIME, 0, S.EVENT, 'CPU') ACTION,
s.sql_id/*,S.PREV_EXEC_START*/, s.logon_time, SUBSTR(DECODE(SS.SQL_TEXT, NULL, AA.NAME, SS.SQL_TEXT), 1, 1000) SQLTEXT,s.p1text, S.P1, s.p2text, S.P2, s.p3text, S.P3
FROM GV$SESSION S, GV$SQLSTATS SS, AUDIT_ACTIONS AA
WHERE  
S.STATUS = 'ACTIVE' AND  
S.SQL_ID = SS.SQL_ID (+) AND AA.ACTION = S.COMMAND and s.type != 'BACKGROUND' AND S.TYPE = 'USER' 
and s.username  NOT in ('SYS','SYSMAN','DBSNMP','GGATE','GOLDENGATE','GGADMIN')
--AND username in 'PAYMENT'
--and DECODE(S.WAIT_TIME, 0, S.EVENT, 'CPU') like '%cell single block physical read%'
and lower(ss.sql_text) not like lower('%***%')
--and lower(ss.sql_text)  like lower('%SUBSCRIBER_REGISTER')
--and s.sid=5923 
--and s.machine like '%BINHTV%'
--and s.sql_id ='ccwg0nqr1zbu7'
ORDER BY username,sql_id 
--order by S.PREV_EXEC_START;
;

select /* 2.Total_ActiveSessioins*/ USERNAME,count(*) as "Tong Active Session" from gv$session where  status='ACTIVE' group by USERNAME order by count(*) desc;

select /* 3.Total_Session*/ username,status, count(*) "Tong Session" from gv$session group by username,status order by count(*) desc;

Select /*4.Blocking_session*/ inst_id,blocking_session, sid, serial#, sql_id, wait_class, seconds_in_wait, username,STATUS,SCHEMANAME,OSUSER,MACHINE,PROGRAM,TYPE,LOGON_TIME  
From gv$session where blocking_session is not NULL and type not like 'BACKGROUND' order by inst_id;

Và KILL nếu gây cao tải:
-- Xac dinh process tu inst_id, status, username, sql_id, machine, event,
SELECT /*username*/  'kill -9 ' || SPID A ,a.INST_ID,A.SID,A.SQL_ID, a.USERNAME, a.STATUS,A.SCHEMANAME,a.OSUSER,A.MACHINE,A.PROGRAM,A.TYPE,A.LOGON_TIME,BACKGROUND, A.EVENT
FROM gv$session a, gv$process b  
WHERE b.ADDR = a.paddr 
AND a.inst_id=b.inst_id   
--AND B.inst_id = 1
--and a.status='INACTIVE'
--and A.USERNAME LIKE 'BINHTV%'
--AND A.USERNAME not  in ('SYS','GGATE','ORA_RECO_070361')
--and a.username not in ('SYS','SYSTEM','SYSMAN','BINHTV','DBSNMP','GGATE')
--AND a.program LIKE '%rman%'
--AND sql_id in ('3nr64fnzfa84z')
--and machine  like '%VDI%'
--and a.event in  ('library cache lock','library cache load lock','library cache: mutex X','cursor: pin S wait on X','library cache pin','library cache lock','library cache: mutex X','gc buffer busy acquire','enq: TS - contention','enq: TX - row lock contention','enq: TM - contention','db file parallel read','row cache lock','enq: DX - contention','enq: US - contention','enq: TX - allocate ITL entry','enq: TX - index contention','enq: SQ - contention','enq: TX - row lock contention','PL/SQL lock timer')
--and  round(to_number(sysdate-a.prev_exec_start)*1440) >30   
and type='USER' 
order by a.inst_id;
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master